Курсова робота «Управління зовнішнім середовищем підприємства», 2005 рік

З предмету Маркетинг · додано 05.04.2009 20:17 · від Левченко І.Ю. · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади управління зовнішнім середовищем підприємства 5 1.1. Управління зовнішнім середовищем підприємства суб’єкта ЗЕД 5 1.2. Принципи та структура управління підприємством 14 Розділ 2. Аналіз господарської діяльності ТОВ „ Меркурій” 22 2.1. Аналіз господарської діяльності ТОВ "Меркурій" 22 2.2. Характеристика зовнішнього середовища підприємства ТОВ „Меркурій” 38 Розділ 3. Удосконалення управлінського впливу на зовнішнє середовище ТОВ „Меркурій” 48 Висновки 58 Список використаної літератури 61 База дослідження - 2003-2004 роки

Висновок

Отже, дослідивши дану тему можна зробити такі висновки:

1. При розгляді теоретичних питань розкрито сутність організаційних структур управління на зовнішнє середовище підприємства суб’єкта ЗЕД. Під структурою управління організацією розуміється упорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, які знаходяться між собою в сталих відношеннях, що забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного цілого. Елементами структури є окремі робітники, служби та інші ланки апарату управління, а відношення між ними підтримуються завдяки зв'язкам, що прийнято поділяти на горизонтальні і вертикальні. Горизонтальні зв'язки носять характер погодження і є, як правило, однорівневими. Вертикальні зв'язки - це зв'язки підпорядкування, і необхідність в них виникає при ієрархічності управління, тобто, за наявності декількох рівнів управління. Крім того, зв'язки в структурі управління можуть носити лінійний і функціональний характер. Лінійні зв'язки відображають рух управлінських рішень і інформації між так званими лінійними керівниками, тобто, особами, які повністю відповідають за діяльність організації або її структурних підрозділів, функціональні зв'язки мають відповідати лінії руху інформації і управлінським рішенням тим або іншим функціям управління.

2. Дослідження організаційних структур управління, та дослідження організаційних структур управління ТОВ "Меркурій", слід відмітити, що існують наступні типи організаційних структур: ієрархічний та органічний.

Органічна структура, більш проста, має широку інформаційну мережу, менш формалізована. Управління в органічних структурах децентралізоване.

Стосовно дослідження організаційної структури управління ТОВ "Меркурій", то була сформована організаційна структура бюрократичного типу. По-перше, ієрархія управління для такої невеликої організації є досить розгалуженою, її ієрархічність визначається одним принципів побудови структури організації - визначенням ліній влади. При дослідженні ієрархії влади, було встановлено, що в даній організації існує три рівні управління, які детально розглядаються в третій частині роботи. Статус кожної посадової особи є чітко визначеним посадовими інструкціями де передбачені функціональні обов'язки, права та відповідальність, а також порядок підпорядкування. Кожна посадова особа приймає рішення в межах своєї компетенції і функціональних обов'язків, але вона може проявити ініціативу, хоча напрямок ініціативи теж визначений посадовою інструкцією.

3. На основі даних висновків автором було запропоновано вдосконалення організаційної структури управління ТОВ "Меркурій" за рахунок її спрощення. Його необхідно проводити шляхом перетворення лінійних структур в більш плоскі через скорочення штату по відділам, де існують посади в яких організація не має початкової потреби на сьогодні:

в торговому відділі необхідно скоротити посаду інструктора по експлуатації, виробничо-технічним та організаційним питанням на який за списком знаходиться два чоловіки з місячним фондом заробітної плати в 280 грн.;

в дільниці експедирування товарів необхідно скороти посаду інкасатора з місячним фондом заробітної плати в 106 грн.;

в структурі управління організації існує група технології та якості, до якої входить два організатора оптово-роздрібної торгівлі які виконують такі ж функції ревізорів по місту Київ, як і організатори, що належать до торгового відділу. Скорочення даної групи знизить витрати організації на 295 грн. щомісячно;

також необхідно скоротити робітників адміністративно господарчого відділу, які зайняті на ремонтно-будівельних роботах.

В даний час організація не проводить будівництва і не має великої кількості технічних засобів для проведення ремонтних робіт, а їх функції виконуються електромеханіком. Таке скорочення знизить витрати на 636 грн. щомісячно.

Також до штатного розкладу необхідно включити посаду маркетолога та менеджера для проведення маркетингової стратегії, пошуку постачальників унікальних товарів і виконання функцій заступника директора.

4. Спеціалізація в межах організаційної структури різко поліпшує потенційну ефективність підприємства. Однак для того, щоб реалізувати цей потенціал, керівництву необхідно ввести до організаційної структури механізм координації та інтеграції всіх підрозділів. Для інтеграції підприємства ТОВ „Меркурій”, що діє у стійкому навколишньому середовищі входять методи, пов’язані з розробкою правил та процедур, ієрархічними структурами управління підприємства, яке функціонує у мінливому навколишньому середовищі, віддають перевагу проведенню інтеграції шляхом установлення індивідуальних взаємозв'язків, організації роботи різних робочих груп та проведення нарад між відділами.

5. Відділ зовнішньоекономічних зв'язків не є самостійним структурним підрозділом підприємства. Він являє собою частину апарату управління. Його головне завдання полягає в управлінні ЗЕД як елементом єдиної цілісної системи внутрішньофірмового управління. Цей відділ не займається безпосередньо транспортуванням вантажів, митними процедурами і т. д. Він існує для планування, організації і координації ЗЕД.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення