Курсова робота «Собівартість виробництва та шляхи її зниження», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 05.04.2009 19:06 · від аленка · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Концептуальні основи формування собівартості промислової продукції 1.1. Економічне значення собівартості продукції 6 1.2. Найважливіші фактори формування характеру витрат виробництва і реалізації продукції 9 1.3. Постійні та змінні виробництва, характер їхнього взаємозв'язку 11 1.4. Визначення граничних витрат виробництва і їх призначення 14 Розділ 2. Розходження між вартістю й собівартістю промислової продукції 2.1. Розподіл собівартості промислової продукції 17 2.2. Структура поточних витрат на виробництво й реалізацію продукції 19 2.3. Методи планування собівартості продукції на підприємстві 23 Розділ 3. Планування та шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві 3.1. Джерела й фактори зниження собівартості продукції 29 3.2. Шляхи зниження собівартості продукції підприємства 30 3.3. Техніко-економічні фактори зниження собівартості продукції 31 Висновок 35 Додатки 36 Використані джерела 38

Висновок

Собівартість товарної продукції ураховує всі витрати підприємства на виробництво й збут товарної продукції по калькуляційних статтях. Угруповання витрат по калькуляційних статтях витрат відбиває їхній склад залежно від напрямку (призначення) витрат (на виробництво або його обслуговування) і місця виникнення (основне виробництво, допоміжні служби, обслуговування господарства й ін.).

По способу віднесення витрат на собівартість продукції при її калькулюванні вони групуються на прямі, безпосередньо пов'язані з виготовленням певної продукції й відносимі до окремих її видів або замовлень, і непрямі, пов'язані з роботою цехи або підприємства й цілому. Останні ставляться до собівартості окремих видів продукції в порядку розподілу (тобто непрямим методом) по якій-небудь установленій ознаці (пропорційно обсягу виробництва або витратам і т.п.).

Обоє основних показника розрізняються як якісно (по способі угруповання витрат і по їхньому складі), так і кількісно.

Величина цих витрат залежить від цін на ресурси, необхідні для виробництва товарів, а також від технології їхнього використання.

Ціна, по якій здобуваються виробничі ресурси, не залежить від діяльності підприємства. Витрати на модернізацію встаткування й реконструкцію об'єктів основних фондів не включаються.Вона визначається попитом та пропозицією на ресурси. Звідси для підприємства надзвичайно важливий технологічний аспект формування витрат виробництва, обумовлений, з однєї сторони, кількістю виробничих ресурсів, а з іншої— якість їх використання.

Для визначення прибутки від виробничої діяльності розраховують собівартість реалізованої продукції.

Для порівняння собівартості в різних об'єднаннях, на підприємствах у динаміку за різні періоди часу, для розробки цін витрати на виробництво приводяться до одного обсягу (на одну одиницю, на 1 грн. товарної продукції).

Планування знижень собівартості продукції на виробничих підприємствах представляє основу зниження виробничих витрат, а значить, росту прибутковості підприємства.

Основні показники зниження собівартості продукції на виробничих підприємствах:

» витрати на 1 грн. загальної товарної продукції, у частках й у відсотках;

» зниження собівартості найголовніших видів продукції;

» зниження собівартості порівнянної товарної (реалізованої) продукції;

» сума економії від зниження собівартості продукції[3].

Продуктивність використання факторів виробництва - це дуже складна проблема, пов'язана з екстенсивним й інтенсивним характером розвитку виробництва, раціональною витратою сировини й матеріалів, робочою силою й т.д. У її рішенні найбільша увага повинна приділятися інтенсивним факторам, оскільки вони більшою мірою в порівнянні з екстенсивними ведуть до заощадження витрат праці й матеріальних ресурсів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?