Курсова робота «Організаційні процедури аудиту виробничих запасів на ТзОВ «Альтаїр»», 2008 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 05.04.2009 16:29 · від Оля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ I. Теоретичні основи організації аудиторської перевірки 1.1. Характеристика виробничих запасів 1.2. Нормативно-правове регулювання аудиту виробничих запасів 1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Альтаїр» 1.4. Оцінка аудиторського ризику через підприємницький ризик 1.5. Планування проведення аудиту виробничих запасів Розділ II. Методика аудиторської перевірки 2.1. Аудит облікової політики ТзОВ «Альтаїр» стосовно виробничих запасів 2.2. Методика аудиту виробничих запасів ТзОВ «Альтаїр» 2.3. Перелік первинних документів та реєстрів аналітичного і синтетичного обліку виробничих запасів 2.4. Типові порушення при обліку виробничих запасів 2.5. Методи збирання аудиторських доказів 2.6. Аналіз фінансового стану ТзОВ «Альтаїр» Розділ III. Особливості проведення аудиту в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки для ведення обліку 3.1. Програмне забезпечення для аудитора 3.2. Методика проведення аудиту в умовах комп’ютерного забезпечення Висновок Список використаної літератури Додатки

Висновок

В курсовому проекті було розгляну теоретичні основи організації аудиторської перевірки виробничих запасів, методика аудиту та особливості його проведення за умов використання клієнтом обчислювальної техніки для ведення бухгалтерського обліку.

До виробничих запасів належать придбані або самостійно виготовлені запаси, які підлягають подальшій переробці на підприємстві або утримуються для іншого споживання в ході нормального операційного циклу, тобто сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби і малоцінні та швидкозношувані предмети.

Аудитор повинен дотримуватись нормативних документів, що регулюють господарські операції з виробничих запасів, яких є досить багато, крім того вони часто змінюються та є особливими для окремих суб’єктів господарювання. Основними з них є: Закон України «Про аудиторську діяльність», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», П(с)БО 9 «Запаси», План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та багато інших.

Провівши аналіз основних техніко-економічних показників підприємства, можна сказати, що ТзОВ «Альтаїр» активно розвивається, оскільки більшість його показників значно зросли.

Оцінивши рівень підприємницького ризику ТзОВ «Альтаїр», можна сказати, що він становить 48%, тобто середній. Це свідчить, про відносно позитивний стан підприємства.

Найперше, що підлягає перевірці при аудиті виробничих запасів – це облікова політика підприємства. Тому, що перед тим, як перевіряти як здійснюється облік, треба перевірити як цей облік на підприємстві організований. В наказі про облікову політику ТзОВ «Альтаїр», щодо обліку виробничих запасів зазначено, що на підприємстві використовується метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів при вибутті матеріальних цінностей.

Під час аудиту виробничих запасів перевіряється правильність оцінки при надходженні та вибутті, первинні документи з обліку запасів, реєстри аналітичного та синтетичного обліку.

До первинних документів з обліку виробничих запасів належать журнал обліку надходжень вантажів, доручення, товарно-транспортна накладна, акт про приймання матеріалів, матеріальний звіт, накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей та інші документи.

При аудиторській перевірці використовуються такі основні методи пошуку аудиторських свідчень, як спостереження або участь в інвентаризації; спостереження за виконанням господарських операцій; усне опитування; отримання письмових підтверджень; перевірка документів, отриманих від третіх осіб; перевірка арифметичних розрахунків; економічний аналіз.

На основі розрахованих показників фінансового стану можна зробити висновок, що ТзОВ «Альтаїр» залежить від позикових коштів, але поряд з цим його фінансовий стан покращується.

Запровадження комп'ютерної техніки і технології вплинуло і на ефективність аудиту, особливо внутрішніх перевірок. З'явилася можливість точного розрахунку ліквідності підприємств, довгострокової платоспроможності, оцінки рентабельності активів, капіталу і фондовіддачі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення