Курсова робота «Музейне господарство Києва та напрямки його розвитку», 2006 рік

З предмету Туризм · додано 05.04.2009 15:50 · від Ihor · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика сучасного стану і перспектив розвитку музейного господарства м. Києва 5 1.1. Сутність музейної справи та її складові 5 1.2. Сучасний стан та перспективи розвитку музейної справи в Києві 10 Розділ 2. Характеристика актуальних музейних закладів м. Києва 14 2.1. Кабінет-музей В'ячеслава Чорновола 14 2.2. Музей гетьманства 15 2.3. Музей історичних коштовностей 17 2.4. Археологічний музей 19 2.5. Державний заповідник Лук'янівське кладовище 20 2.6. Національний музей авіації 24 2.7. Музей води 26 Розділ 3. Практичне використання музеїв києва в туристичному бізнесі 32 3.1. Характеристика музейних туристичних маршрутів м. Києва 32 3.2. Приклади проведення екскурсій для гостей Києва 33 Розділ 4. Напрямки просування музейних послуг на ринок за допомогою інтернет-технологій (на прикладі офіційного сайту заповідника києво-печерська лавра) 35 Висновки 41 Список використаних джерел 44

Висновок

1.Суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний розвиток української держави зумовив необхідність змінити характер і зміст діяльності традиційних музеїв. Назріла потреба у формуванні музею нового типу, який би відповідав вимогам часу. Аналіз історичних, культурних, джерелознавчих матеріалів дозволив дійти висновку, що проблема трансформації музею як соціокультурного інституту в українській історичній науці привертала недостатньо уваги. Це й обумовило необхідність її комплексного міждисциплінарного дослідження.

2.Музей на різних етапах свого історико-культурного розвитку зазнав еволюції: від зібрання раритетів до соціокультурного інституту. Нові соціокультурні умови спричинили перетворення традиційної моделі музейної установи, характерною ознакою якої була орієнтація на елітарну публіку, на інноваційну, мета якої – звернення до різних верств населення. Основними факторами трансформації музею як соціокультурного інституту є розвиток інформаційно-комунікативних технологій, економічні і політичні зміни в суспільстві.

3.Здійснений порівняльний аналіз діяльності зарубіжних та вітчизняних музеїв засвідчив, що в зарубіжних музеях трансформаційні процеси були результативнішими внаслідок багатьох політичних та соціально-економічних чинників, зумовлених розвитком науки і техніки та становленням інформаційного суспільства. Натомість трансформація українських музейних установ має свою специфіку, зумовлену, з одного боку, класовим підходом до формування експозицій, однобічності у комплектуванні музейних фондів відповідно до постулатів комуністичної ідеології СРСР та перехідним періодом, становленням ринкової економіки, формуванням нової соціальної структури суспільства незалежної України - з іншого.

4.Глибока інтеграція сучасного музею в соціум визначає його суспільну та культурну роль в умовах глобалізації. Музейна установа, зберігаючи та популяризуючи пам’ятки матеріальної та духовної культури, здатна запобігати посиленню тенденцій до культурної уніфікації шляхом усвідомлення нацією власної самобутності. Діяльність музею як репрезентанта культурних цінностей спрямована на формування і поширення знань, збереження пам`яті нації, підвищення рівня знань про минуле і сьогодення. До музейної установи люди приходять у пошуках життєвих цінностей та орієнтирів, духовного здоров`я, відчуття спадковості в часі. Музеї допомагають їм долати проблеми, пов’язані з різноманіттям багатокультурного світу, формуючи терпимість, толерантність і уміння цінувати життя.

5. Залучення позабюджетних коштів фінансування, все активніша співпраця музеїв з фінансовим, промисловим і торгівельним капіталом, суспільними рухами й організаціями – необхідна умова збереження культурно-історичної спадщини, відтворення творчого потенціалу, розвитку культурного життя. Основними формами і методами фінансового забезпечення музейних установ у процесі їх трансформації є: податкова політика уряду; ефективна законодавча база; власна комерційна діяльність; підтримка з боку бізнесових структур (спонсорство, благодійність, патронат); членство (membership); технології налагоджування зв’язків з громадськістю – public relations.

6. Важливою умовою впровадження інновацій в діяльність музейних установ є використання сучасних інформаційних технологій, що розширюють можливості зберігання, аналізу і демонстрації історико-культурних пам’яток, створення баз даних галузі, а також застосування експертних систем та інших систем штучного інтелекту, що зумовило виникнення феномена “віртуального музею”.

7. Сьогодні стан музеїв Києва є задовільним, оскільки вдалося здійснити ряд ремонтно-реставраційних робіт в їх приміщеннях, відреставрувати частину фондових колекцій, почати впровадження новітніх технологій обліку музейних фондів. Проте, є потреба в подальшому зміцненні матеріально-технічної бази, вдосконаленні і розширенні переліку платних послуг і системи залучення донорських та спонсорських коштів (в т. ч. участі музеїв у конкурсах кращих проектів з метою одержання ґрантів на їх реалізацію), поповненні музейних колекцій Києва новими експонатами; продовженні міжнародного співробітництва в галузі музейної справи та реституції пам'яток.

8. Врегулювання законодавчо-правових питань, відкриття нових музеїв в Києві та експозицій, забезпечення музеїв та їхніх філіалів сучасною інфраструктурою безпеки і зберігання фондів, автоматизація музейних процесів з обліку колекцій. Громадськості будуть запропоновані нові фундаментальні і прикладні наукові дослідження, пов'язані з музейною справою.

9. У музеях буде введено ряд нових послуг, спрямованих на заробляння додаткових коштів, що використовуватимуться на потреби закладів та їх розвиток.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?