Курсова робота «Державний бюджет: теоретичні основи його формування та основні напрямки використання ( на прикладі України)», 2009 рік

З предмету Макроекономіка · додано 04.04.2009 01:23 · від Ольга · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 I.Розділ. Зміст бюджету України та його роль у розвитку суспільства. 1.1. Економічна природа і суть бюджету 5 1.2. Призначення і роль державного бюджету 9 II. Розділ. Бюджетні доходи держави та порядок їх формування: 2.1. Поняття бюджетних доходів ті їх структура 12 2.2. Види доходів та порядок їх формування 15 III.Розділ. Напрямки використання Державного бюджету – видатки бюджету: 3.1. Загальна характеристика видатків держави 18 3.2. Види витрат держави 22 IV.Розділ. Державний бюджет в Україні, його формування і використання 26 Висновки 33 Список використаної літератури 35

Висновок

Таким чином, аналіз підготовленого Урядом проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2009 рік» дозволяє зробити висновок про відсутність принципових змін у бюджетній політиці порівняно з попередніми роками. Запропонований законопроект містить вади, традиційно притаманні бюджетній політиці України, та не спрямований на здійснення необхідних структурних зрушень в економічній та соціальній сферах. Значне збільшення надходжень, насамперед отримане внаслідок високої інфляційної динаміки 2008 року, мало б сприяти посиленню концентрації видатків на завданнях, безпосередньо пов’язаних із напрямами, які можуть послабити вплив інфляційних чинників. Для поточної ситуації в Україні такими напрямами є:

- підвищення ефективності ресурсовикористання, зокрема – зменшення енергоємності виробництва та побуту;

- збільшення обсягів виробництва сільгосппродукції та підвищення продуктивності галузі;

- забезпечення цільового характеру соціальних видатків з метою зменшення їх інфляціогенного впливу.

Між тим, відповідних змін у структурі видаткової частини бюджету не відбулося. Значною мірою необхідним змінам перешкоджає відсутність належної нормативно-правової бази, зокрема – щодо вдосконалення системи оподаткування, реорганізації соціальної сфери, модернізації системи державної підтримки суб’єктів господарювання.

Отже, Державний бюджет України традиційно обмежується лише поточними економічними та соціальними потребами. По суті – всі бюджети України – кошториси поточного моменту. У цьому контексті необхідно законодавчо запровадити довгострокове бюджетне планування, вдосконалити фінансовий контроль за формуванням і використанням державного бюджету, посилити відповідальність за бюджетні правопорушення, чітко розмежувати джерела загального та спеціального фондів, узаконити перехід до програмно-цільового методу використання бюджетних коштів, удосконалити міжбюджетні відносини, створити повноцінну систему власного фінансування місцевих бюджетів.

У межах чинного законодавства майже вичерпані можливості подальшого збільшення бюджету за рахунок посилення навантаження на традиційні джерела його формування, а тому необхідно здійснити радикальні зміни у фінансовому, податковому і соціальному законодавстві. Йдеться, перш за все, про ухвалення Податкового кодексу, підготовку пакету законів щодо єдиного соціального внеску, впровадження наступного етапу пенсійної реформи та створення єдиної пенсійної системи, запровадження єдиних умов оплати праці, у тому числі на погодинній основі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення