Дипломна робота «Дослідження конкурентів підприємства на прикладі ТОВ "ТіДіСі"», 2005 рік

З предмету Маркетинг · додано 03.04.2009 09:13 · від aleshkivska · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1: Теоретичні засади та методи дослідження конкурентних ринкових позицій. 1.1. Сутність та система маркетингових досліджень, основи вивчення конкурентів промислових підприємств 4 1.2. Теоретичні та методичні засади дослідження конкурентного середовища. 15 1.3. Актуальні тенденції розвитку глобального конкурентного середовища. 42 Розділ 2: Аналіз діяльності підприємства та ринкових позицій підприємства ТОВ „ТіДіСі”. 2.1. Дослідження параметрів ринку та тенденцій його розвитку (виробництво, продаж та сервісне обслуговування споживачів автозапчастин). 51 2.2. Аналіз діяльності базового підприємства: маркетинговий та економічний аспекти. 65 2.3. Моніторинг поточних можливостей ТОВ «ТіДіСі» методом графоаналітичної оцінки потенціалу 71 Розділ 3: Пропозиції щодо зміцнення слабких сторін ТОВ „ТіДіСі” у конкуренції. 3.1. Заходи щодо розв’язання проблем та вдосконалення діяльності ТОВ «ТіДіСі». 79 3.2. Характеристика можливих постачальників товарної продукції для розширення асортиментного ряду товару ТОВ «ТіДіСі». 88 3.3. Резерви вдосконалення організації маркетингової діяльності на підприємстві ТОВ «ТіДіСі» 97 Висновок 114 Список використаної літератури 119

Висновок

Кожне підприємство функціонує у маркетинговому середовищі, яке може бути і джерелом привабливих ринкових можливостей, і джерелом потенційних небезпек. Маркетингове середовище поділяється на мікро- і макросередовища.

Мікросередовище — це ринок, ті суб'єкти й сили, що утворюють його. Воно складається з постачальників, клієнтурних ринків різних типів, конкурентів, різноманітних контактних аудиторій. Підприємство може частково впливати на фактори мікросередовиица, спрямовуючи на нього свої маркетингові зусилля.

Макросередовище складається із сил найширшого соціального плану, які впливають на підприємство факторами демографічного, економічного, політичного, природного, науково-технічного і культурного характеру. Фактори макросередовища є цілком неконтрольовані, підприємство може лише вивчати і враховувати їх, пристосовуючи до них свої маркетингові програми.

Для успішного функціонування підприємству необхідна велика кількість інформації про ринок і його макросередовище. Для того на підприємствах створюють маркетингові інформаційні системи (МІС). До складу МІС входять чотири допоміжні системи:

Перша — система внутрішньої звітності, яка відображає показники поточного збуту, витрат, обсяги матеріальних запасів, наявність готівки, дані про кредиторську та дебіторську заборгованість тощо.

Друга — система збирання зовнішньої поточної маркетингової інформації, за допомогою якої здійснюється моніторинг макро- і мікросередовища.

Якщо виникає потреба у глибшому вивченні окремих маркетингових проблем, то використовують третю складову МІС — систему маркетингових досліджень.

Оброблення і аналіз усіх отриманих даних виконують за допомогою четвертої складової МІС — системи аналізу маркетингової інформації, яка складається із статистичного банку та банку моделей.

Проведення маркетингових досліджень потребує їх ретельного планування. Спочатку в ході „кабінетних досліджень" збирають вторинну інформацію. Збирання інформації здійснюється у процесі „польових" досліджень і потребує вибору методу дослідження (спостереження, опитування, „панель", експеримент, імітація), підбору репрезентативної вибірки, підготовки знарядь дослідження (анкет, електронних чи механічних пристроїв), визначення способу зв'язку з аудиторією (телефон, пошта, особисте інтерв'ю). Отримані дані потребують ретельного оброблення та аналізу.

Комплексне дослідження ринку, з якого починається маркетингова діяльність підприємства, охоплює багато напрямів. Серед них—дослідження поведінки покупців, яка має свою специфіку і на споживчому ринку, і на ринку організацій-споживачів.

Завдання маркетингу полягає у вивченні впливу різних факторів на прийняття споживачем рішення про купівлю товару. До них належать:

 психологічні фактори;

 особистісні фактори;

 фактори ситуаційного впливу;

 вплив комплексу маркетингу.

Розробляючи комплекс маркетингу, маркетологи пристосовують його до потреб цільової групи споживачів.

Якщо підприємство здійснює промисловий маркетинг, воно працює на ринку організацій-споживачів, до яких належать виробничі підприємства, підприємства -посередники, державні установи, безприбуткові організації. Дослідження поведінки організацій-споживачів спрямоване на вивчення таких факторів:

 зовнішні фактори;

 фактори особливостей організації;

 фактори міжособових відносин;

 фактори індивідуальних особливостей персоналу.

Важливе значення для розуміння поведінки споживачів має аналіз етапів прийняття рішення про купівлю споживачами. На ринку організацій-споживачів цей процес має складніший характер і залежить від виду ситуації здійснення закупівлі.

Окрім вивчення поведінки споживачів, комплексне дослідження ринку передбачає аналіз ринкових можливостей, які відкриваються перед підприємством. У ході таких досліджень визначають місткість ринку, частку підприємства на ньому, прогнозують попит на товар.

Далі аналізують кон'юнктуру ринку, що передбачає дослідження товару, співвідношення попиту і пропозиції, динаміки цін. Значну увагу приділяють вивченню діяльності конкурентів, їх сильних і слабких сторін.

Паралельно з аналізом ринку і макросередовища проводять аналіз власного потенціалу підприємства, що дає можливість визначити привабливі напрями маркетингової діяльності, а також окреслити зони підвищених ризиків і небезпек.

Аналіз ринкових можливостей тісно пов'язаний з дослідженнями ринкової сегментації, яка може здійснюватись за різними змінними параметрами. Найчастіше сегментацію споживчого ринку проводять за географічним, демографічним, психологічним принципами, за соціально-економічними характеристиками, за споживчими мотивами. Часто ринок сегментують відразу за декількома змінними параметрами.

Приймаючи рішення щодо виходу на ринок, можливостей його сегментації, підприємство може застосовувати три базові стратегії охоплення ринку: масовий маркетинг, цільовий маркетинг та диференційований маркетинг.

Ринкові дослідження завершуються позиціонуванням товару, після чого можна переходити до детального розроблення комплексу маркетингу.

Вітчизняний ринок шин набирає обертів. З одного боку, це пов’язано із сезонною зміною зимової гуми на літню, з іншого - попит на автопокришки "підхльостує" різке зростання обсягу продажу автомобілів, що спостерігається зараз в Україні. Водночас дедалі більша кількість автомобілістів шукає не лише дешеву і "довговічну", а й технічно досконалішу шину.

По оцінках фахівців, обсяг ринку шин продовжить збільшуватися й в 2006 році. Зокрема, на думку Сергія Голоти, фахівця з комерційних шин компанії Goodyear в Україні, ринок шин для автомобілів закордонного виробництва в грошовому вираженні збільшиться на 15%, у кількісному - на 10%.

Сьогодні ціни на самі масові шини - посадковий розмір 20-дюймів (9,00R20) - виробництва ВАТ "Днепрошина", ВАТ "Воронежшина", ВАТ "Волтайр", ЗАТ "Росава" коливаються в межах 480-510 грн. за 1 шт., а на продукцію ВАТ "Нижнекамскшина", ВАТ "Ярославський шинний завод", ВАТ " Воронежшина" і інших російських і білоруських виробників - 520-550 грн. Закордонні шини з посадковим розміром в 22,5 дюйма, як мінімум, в 2 рази дорожче.

Компанія "ТіДіСі", лідер на ринку по комплексному обслуговуванню вантажоперевізників, є ексклюзивним дистриб’ютором вантажних шин "Brіdgestone" і Генеральним партнером компанії "Shell" по мастильних матеріалах. Була заснована в 1992 році. Сьогодні працює в Україні, Білорусії, Росії і Литві.

Провівши техніко-економічний аналіз ТОВ «ТіДіСі» можна зробити такі висновки. Підприємство є прибутковим, фінансово стабільним (про що свідчать коефіцієнти незалежності та фінансової стійкості). Організація праці на підприємстві на високому рівні. Також є потенціал збільшення прибутковості підприємства. Проте, якщо оцінювати цей потенціал реально, то скоріше за все збільшення прибутку в майбутньому буде відбуватися тільки в основному за рахунок збільшення реалізації продукції та за рахунок вдосконалення системи обслуговування споживачів, тобто розширення спектру сервісних послуг.

Збільшувати обсяги виробництва, виходячи з проведеного в дипломній роботі аналізу, автором запропоновано шляхом диференціації асортиментного ряду товарної продукції, розширення стенцій автотехсервісу власними силами та на умовах франчайзингу, введення додаткових послуг по проведенню лекцій для працівників компанії та клієнтів стосовно експлуатації шин, можливість створення департаменту по роботі з корпоративними клієнтами.

Як варіант розширення переліку та асортименту товарів ТОВ «ТіДіСі» є включення до нього продукції таких брендів, як Sava і Barum.

Слід також врахувати популярність шин вітчизняного виробництва (передусім йдеться про заводи "Росава" та "Дніпрошина") пояснюється насамперед тим, що ця продукція орієнтована на наймасовішу категорію автомобілів - машини виробництва України та Росії, а також вживані іномарки (в основному на автомобілі, старші 10 років). Основна перевага таких покришок - низька ціна, доступність та поширюваність на ринку, прийнятний для свого класу рівень якості.

Впровадження запропонованих заходів надасть можливість підвищити конкурентоспроможність підприємства в цілому, та зміцнити його становище серед конкурентів на ринку автомобільних шин.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Види та форми конкурентної боротьби — Шлійко А.В.
  • Групи конкурентних стратегій — Шлійко А.В.
  • Механізми підвищення конкурентоспроможності АПК — Шлійко А.В.
  • Оцінка конкурентоспроможності аграрного сектору — Шлійко А.В.
  • Сутність конкуренції — Шлійко А.В.
  • Фактори впливу на конкурентну стратегію — Шлійко А.В.
  • Формування конкурентного статусу підприємницьких структур, оцінювання його рівня — Шлійко А.В.