Курсова робота «Аналіз виконання плану по обсягу реалізації продукції підприємства», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 02.04.2009 22:56 · від Алексей · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи аналізу по обсягу реалізації продукції підприємства 5 1.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу виконання плану по обсягу реалізації продукції 5 1.2. Методика проведення аналізу виконання плану по обсягу реалізації продукції 12 Розділ 2. Аналіз обсягів реалізації продукції на ват „калюсецький карєр „граніт-плюс” 19 2.1. Аналіз асортименту і структури реалізованої продукції 19 2.2. Аналіз виконання плану замовлень по реалізації продукції 24 Розділ 3. Напрямки вдосконалення збутової політики підприємства з метою підвищення обсягів реалізації продукції 26 Висновки і пропозиції 30 Список використаних джерел 32

Висновок

Перехід до ринкової економіки зумовлений посиленням ролі реалізації продукції у системі господарювання. Конкурентоспроможність та платоспроможність підприємства визначаються раціональною організацією реалізації продукції. Організація збутової діяльності повинна бути побудована так, щоб це сприяло підвищенню ефективності виробництва.

Обсяг виробництва й обсяг реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженого попиту на перше місце виходить обсяг виробництва продукції. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяги продажів, а, навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство має виробляти лише ті товари і в такому обсязі, які воно може реально реалізувати. Тому аналіз повинен виконувати такі завдання: оцінювати ступінь виконання плану і динаміки виробництва та реалізації продукції; вивчення впливу факторів на зміну величини цих показників; виявлення внутрігосподарських резервів збільшення реалізації продукції; розробка рекомендацій із освоєння виявлених резервів.

Виконання договірних зобов’язань є також одним з пріоритетних напрямків діяльності на даному підприємстві, оскільки не виконується 3,7% зобов’язань по обсягу реалізації. Підвищення цього показника сприятиме підвищенню його авторитету.

Кожне підприємство прагне забезпечити ліквідність оборотних активів для своєчасного погашення короткострокової кредиторської заборгованості, тому своєчасне т повне надходження виручки від реалізації продукції - дуже важливе для підприємства і цьому повинні сприяти менеджери.

Планування виручки є необхідним для розробки плану прибутку від реалізації продукції, визначення суми планових платежів до бюджету. Від обґрунтованості та правильності розрахунку виручки залежить наявність основного джерела надходження коштів та розмір запланованого прибутку.

Також дуже важливим є створення ефективної служби маркетингу та збуту, переорієнтування колективу підприємства на задоволення потреб споживача

Саме ці умови і забезпечать підтримку підприємства на нормальному рівні зі стійким фінансовим станом.

Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг є основним джерелом відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продукції, утворення доходів і формування фінансових ресурсів. За ринкової економіки обсягу продажу і виручці приділяється особлива увага. Від величини виручки залежить не тільки внутрішньовиробниче відшкодування витрат і формування прибутку, а й своєчасність і повнота податкових платежів, погашення банківських кредитів, які впливають на рівень виплачених відсотків, що в кінцевому рахунку позначається на фінансовому результаті діяльності підприємства.

У зв’язку зі зміною умов господарювання і переходом України до ринкової економіки виникає необхідність у реорганізації системи управління підприємством. Це означає, що управління на підприємстві повинно відповідати вимогам сучасної системи господарювання.

Новий управлінський механізм повинен забезпечити реорганізацію стратегічних цілей підприємства, враховуючи особливості ринкового середовища та вимоги конкретних споживачів продукції, зокрема, потрібно забезпечити:

- просування товару на ринок;

- канали збуту;

- стимулювання збуту;

- оцінка ризику проекту;

- активізувати інвестиційну діяльність;

- підвищити ефективність використання державних капітальних вкладень;

- вдосконалити систему інформатизації, автоматизації;

- випуск якісної, гарно оформленої, конкурентоспроможної продукції

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали