Дипломна робота «Міжнародний банк реконструкції та розвитку: функції та роль у міжнародному співробітництві», 2008 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 03.04.2009 13:52 · від Valeriia · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Методологія дослідження діяльності міжнародних фінансових організацій 7 1.1. Сутність і види міжнародних фінансових організацій 7 1.2. Роль міжнародних фінансових організацій у глобальній регулятивній системі 16 1.3. Еволюція кредитної політики МБРР 22 Розділ іі. Аналіз сучасної моделі кредитної політики мбрр 29 2.1. Пріоритетні напрямки діяльності МБРР 29 2.2. Характеристика основних інструментів та механізмів реалізації кредитної політики МБРР 35 2.3. Оцінка ефективності кредитних програм МБРР 46 Розділ ііі. Проблеми і перспективи співробітництва україни з мбрр 54 3.1. Сучасний стан і проблеми співробітництва України з МБРР в кредитній сфері 54 3.2. Оцінка ефективності реалізації ключових проектів МБРР в Україні 60 3.3. Перспективи розвитку співробітництва між Україною та МБРР 72 Висновки 79 Список використаних джерел 85

Висновок

Сучасний етап в еволюційному розвитку світової економіки характеризується посиленням дії тенденції до міжнародного співробітництва, яке проявляється у виході національних економічних систем і національних ринків на рівень глобальної економічної системи. Це світогосподарська система, у якій національні процеси виробництва, обміну і споживання благ втрачають свою автономність і відбуваються як єдиний процес, а міжнародні організації виступають носіями регулятивних дій. Міжнародні фінансові організації займають важливе місце в системі інституціональних структур регулювання світової економіки. Виникнення міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій обумовлене розвитком інтернаціоналізації господарювання, розвитком міждержавного регулювання, необхідністю спільного вирішення проблем розвитку світової економіки. Ці інститути надають країнам кредити, розробляють принципи функціонування світової валютної системи та здійснюють міждержавне регулювання валютно-кредитних і фінансових відносин.

Ключові міжнародні фінансові інститути об’єднані під назвою «Бреттон-Вудські інститути», що представлені Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. Важливу роль у сфері регулювання міжнародних розрахунків і розробки нормативних документів з банківського нагляду відіграє Банк міжнародних розрахунків. Проблемами міжнародної заборгованості займаються спеціальні міжнародні організації: Паризький і Лондонський клуби. Регіональні фінансові інституції створюються за континентальною ознакою: Європейський банк реконструкції та розвитку, Азійський банк розвитку, Африканський банк розвитку, Міжамериканський банк розвитку тощо. Світовий банк – багатостороння кредитна організація, яка складається з п’яти тісно пов’язаних між собою установ, що входять у систему ООН, загальною метою яких є надання фінансової допомоги країнам, що розвиваються, і країнам з перехідною економікою за рахунок розвинутих країн. Групу Світового банку складають: Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, Міжнародний центр врегулювання спірних питань щодо інвестицій.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку є фінансовою інституцією з найвищим рейтингом кредитоспроможності, яка при цьому володіє цілим рядом особливостей. МБРР надає фінансування (позики, гарантії та відповідні інструменти управління ризиками), а також ділиться досвідом по ряду технічних аспектів процесу розвитку і допомагає клієнтам отримати доступ до ринків капіталу та інструментів управління фінансовими ризиками у великих обсягах, на більш вигідних умовах, на довші терміни і на більш стійкій основі у порівнянні з тим, що вони можуть отримати від інших джерел фінансування. В механізмі реалізації його цільової функції чітко виділяються лише дві складові: механізм акумулювання коштів для фінансування та механізм надання кредитів членам Банку. Реалізація цільових завдань МБРР має під собою механізм системних позик та інвестиційних проектів.

Підсумувавши діяльність МБРР за період 2003-2007 рр. в світі та в Україні зокрема, слід зазначити, що:

- В 2007 фінансовому році МБРР зарезервував кредитні ресурси в об’ємі 12,8 млрд. дол. США на підтримку 112 проектів. Доля успішно реалізованих в 2006 фінансовому році проектів досягла 81% - це найвищий показник за останні 25 років. В період 2003-2006 рр. найкращі показники серед секторів демонструвала сфера транспорту – результати більш чим на 90% реалізованих проектів були оцінені як задовільні. Регіоном з найкращим показником є Східна Азія та Тихоокеанський регіон: 83% реалізованих проектів отримали задовільну оцінку.

- Регіоном, що отримав найбільше фінансування зі сторони МБРР у 2007 р. стала Латинська Америка та Карибський басейн. Темпи зростання в країнах цього регіону склали 4,7%. Об’єм фінансування, наданий МБРР у вигляді позик склав 4,4 млрд. дол. США. Найбільшими позичальниками були Аргентина, Бразилія, Колумбія і Перу. В загальній кількості їм було надано кошти для фінансування 26 проектів в таких областях, як інфраструктура, освіта, сільський розвиток та охорона здоров’я.

- Банк здійснює підтримку заходів по розвитку широкого спектра послуг в сфері інфраструктури, включаючи енергопостачання, транспорт, водопостачання і каналізацію, послуги міського господарства, управління землекористування та інформаційно-комунікаційні технології. Одним з основним напрямів діяльності в минулому році було приваблення інвестицій в екологічно чисту енергетику, спрямованих допомогти міжнародному товариству у вирішенні проблем, пов’язаних з глобальним потеплінням та змінами клімату. Діяльність Банку у сфері вдосконалення державного управління і боротьба з корупцією допомагає країнам покращувати якість базових послуг, забезпечувати економічне зростання та можливість працевлаштування для бідних верств населення. Велику роль у реалізації місії Банку відіграють фінансовий та приватний сектори. Покращення стану справ в області охорони здоров’я, освіти та гендерного розвитку має фундаментальне значення для вирішення задач Банку.

- В цілому, 2006 фінансовий рік був для країн-клієнтів МБРР досить успішним: валовий внутрішній продукт на душу населення зріс в середньому на 6%. В 2006 р. спостерігалась тенденція до стійкого економічного зростання. В 2007 фінансовому році спостерігалось подальше покращення доступу країн з середнім рівнем доходів до фінансування на ринкових умовах та інструментам управління ризиками.

- Проблемою є недооцінка портфельних ризиків: співробітники Банку інформують про наявність проблем в рамках 11% здійснюваних проектів, тоді коли насправді доля таких проектів може досягати 25%. У відповідності з мандатом Банку в області розвитку, основним приймаючим на себе фінансовим ризиком є ризик, пов'язаний з наданими ним позиками і гарантіями.

- За період з 1993 по 2007 року Україна та МБРР уклали угоди про надання позик на загальну суму більше 5 млрд. дол. США. Значна частка цих коштів, майже 90% від зазначеної суми, були коштами позик на структурну перебудову. Реалізація проектів структурної перебудови, які підтримуються МБРР, є основним інструментом реалізації Стратегії допомоги Світового банку Україні та має на меті розбудову ринкової інфраструктури країни, що включає також реформування фінансового сектору та подальший розвиток банківської системи.

- Станом на січень 2008 року портфель проектів МБРР в Україні складається з 11 інвестиційних проектів, що реалізуються, та з 6 інвестиційних проектів і 1 системного проекту на стадії підготовки, сума позик за якими складає 1,8 млрд. дол. США. Крім того, також реалізується один гарантійний проект на суму 100 млн. дол. США. На стадії ініціювання знаходяться 3 проекти (на суму 462, 58 млн. дол. США).

- Стан реалізації проектів економічного і соціального розвитку України за підтримки міжнародних фінансових організацій свідчить про неефективне використання коштів позик, які залучалися для їх впровадження у 2001-2006 роках. Значна частина проектів, що фінансувалася коштами цих позик, у повному обсязі не реалізована, деякі з них припинені на початковій стадії та у зв'язку із суттєвими недоліками в ході впровадження. Для переважної більшості проектів характерним є порушення термінів реалізації та неповне освоєння позичкових коштів. Лише кожен третій проект досягає поставленої мети у повному обсязі.

- Жоден із системних проектів, які були базовими при реалізації Стратегій допомоги Україні, до логічного завершення не доведений. Як наслідок, від реалізації проектів не отримується передбаченого ефекту соціально-економічного характеру. Основними причинами такого стану є тривала нормативно-правова невизначеність стратегії співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями, її ув'язки із програмами дій Уряду, неповне та несвоєчасне виконання Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України та іншими відповідальними виконавцями рішень Кабінету Міністрів України з цих питань, а також відсутність дієвої системи контролю та впливу на хід реалізації проектів, що підтримуються позиками міжнародних фінансових організацій.

- Україна є типовим представником країн-реципієнтів міжнародних фінансових організацій. Ставлення до неї і визначення її місця у глобальній економічній системі – це ставлення (а) до країни-позичальника, який не завжди виконує вимоги, що висуваються, (б) до країни, яка не може суттєво впливати на світогосподарський розвиток і претендувати на більш-менш значиме місце у глобальній економічній системі. Тому Україна залишатиметься на тому місці, яке визначать економічно розвинені країни, а проведуть в життя міжнародні фінансові організації. Таке ставлення до України повинно стати об’єктом спеціального вивчення для розробки спеціальної стратегії співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, в якій наголос буде зроблено на посилення ролі національних інтересів через участь в міжнародному співробітництві.

- Запорукою фінансової стабільності МБРР є його консервативна фінансова політика і практика, що дозволяє МБРР підтримувати свій рейтинг кредитоспроможності на високому рівні. В якості кооперативної інституції МБРР прагне не до максимізації прибутку, а до отримання доходу в об’ємі, достатньому для забезпечення своєї фінансової стійкості та підтримки поточної діяльності в області розвитку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали