Курсова робота «Формування власного капіталу підприємства», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 01.04.2009 15:04 · від Igor1 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1.Сутність та особливості формування власного капіталу підприємства 5 1.1. Поняття власного капіталу підприємства та його функції. Загальна характеристика структурних компонентів власного капіталу підприємства 5 1.2. Нормативно-правова база як інструмент формування та обліку власного капіталу підприємства 12 Розділ 2.Статутний капітал як основна складова власного капіталу підприємства 14 2.1. Особливості збільшення статутного капіталу підприємства 14 2.2. Основні цілі зменшення статутного капіталу підприємства 18 Розділ 3. Аналіз власного капіталу на прикладі ВАТ «Мукачівський «Верстатозавод» 22 3.1. Аналіз складу, структури і динаміки власного капіталу підприємства 22 3.2. Аналіз формування та використання прибутку підприємства 25 Висновки і пропозиції 31 Список використаних джерел 33 Додатки

Висновок

Власний капітал підприємства – важлива фінансова характеристика будь якого підприємства. Абсолютна та відносна величини власного капіталу підприємства залежать від фінансових можливостей підприємства та обраної ним політики щодо структури капіталу. Фінансування діяльності підприємства за рахунок власного капіталу є альтернативою до залучення позичкових коштів. На цей показник звертають велику увагу всі зацікавлені сторони, тому що по ньому можна судити про фінансову стійкість, незалежність, можливості підприємства. Завдяки цьому, важливе значення має аналіз структури та джерел власного капіталу, що і були розглянуті на сторінках курсової роботи.

При виконанні роботи і проведенні аналізу власного капіталу були використані дані звітності ВАТ "Мукачівський «Верстатозавод», що виступало в ролі базового підприємства.

У даній курсовій роботі була розглянута діяльність акціонерного товариства за звітний період (2005-2007 рр.), дана коротка характеристика його діяльності і проведена оцінка його фінансового стану та показників пов’язаних з формуванням власного капіталу та прибутку підприємства.

Нами досліджено економічну сутність власного капіталу, його значення, структурні елементи, функції, нормативно-правову базу, а також основні методи збільшення і зменшення.

Розгляд аналізу власного капіталу почато зі складу, структури і його динаміки. Аналіз показав, що розмір власного капіталу за 2007 рік збільшився на 775 тис. грн. (6,53%), це обумовлено збільшенням окремих його складових (статутного капіталу на 520 тис. грн. та нерозподіленого прибутку 255 тис. грн.).

Аналіз фінансових результатів ВАТ «Мукачівський «Верстатозавод» показний в аналітичному розрізі. Нами проведено розрахунок основних показників, які характеризують прибуток підприємства: коефіцієнти прибутковості, оборотності активів, прибутку на активи, капітал, фінансового лівериджу. Проведений аналіз засвідчує незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування господарської діяльності, достатній рівень забезпечення підприємства власними оборотними засобами, адже наявний власний капітал значно перевищує наявну короткострокову кредиторську заборгованість.

Оскільки ВАТ «Мукачівський ««Верстатозавод» працює прибутково, але рівень рентабельності є невисоким (1,7%), а також враховуючи, що величина прибутку значним чином впливає на власний капітал, підприємству необхідно зосередити увагу на пошуку шляхів зростання прибутковості та рентабельності.

На нашу думку, підприємство може підвищити рентабельність продукції за рахунок зниження її собівартості (пошук нових постачальників сировини, зниження енергомісткості виробництва тощо), нарощування обсягів виробництва, збільшення відпускної ціни й отримання нових ринків збуту, оновлення виробничих фондів, залучення інвестиційних ресурсів. Як результат, підприємство може отримати більший прибуток і можливість покращити своє фінансове становище, збільшити розмір власного капіталу.

Таким чином, слід зазначити, що підприємство має у своєму розпорядженні достатні трудові, матеріальні ресурси, основні й оборотні фонди, що є перспективою його подальшого розвитку за допомогою ефективної системи керування спрямованої на зростання власного капіталу та прибутковості підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення