Дипломна робота «Залучення іноземних інвестицій в Україну (регіональний аспект)», 2008 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 01.04.2009 14:04 · від Mari · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи іноземного інвестування 6 1.1. Суть інвестицій та необхідність їх залучення в економіку країни 6 1.2. Державне регулювання інвестиційного клімату 13 1.3. Іноземні інвестиції як чинник регіонального розвитку 24 Висновки до розділу 30 Розділ 2. Аналіз сучасного стану залучення іноземних інвестицій в Україну 32 2.1. Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України 32 2.2. Регіональний розподіл іноземних інвестицій в Україні 40 2.3. Особливості залучення іноземних інвестицій в Черкаську область 5 Висновки до розділу 66 Розділ 3. Напрями оптимізації залучення іноземних інвестицій в регіони України 69 3.1. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості регіонів України 69 3.2. Перспективи залучення іноземних інвестицій в регіони України 82 Висновки до розділу 90 Висновки 93 Список використаних джерел 96

Висновок

Слід відмітити, що поставлені завдання дослідження виконано.

1. З’ясовано, що проблема економічного зростання країни тісно пов’язана з наявністю ресурсів для розвитку економіки, удосконалення її структури. Найважливішим джерелом економічного зростання є інвестиції, особливо іноземні за умови, коли власних коштів держави недостатньо для здійснення економічних реформ.

Інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, вони визначають загальний ріст економіки держави. В результаті інвестування засобів в економіку, збільшуються обсяги виробництва, росте національний прибуток, розвиваються та йдуть вперед, в економічній конкуренції, галузі народного господарства та підприємства, що в більшій мірі задовольняє попит на ті чи інші товари та послуги.

2. Визначено, що в Україні сформовано законодавчу базу, яка регламентує інвестиційну та підприємницьку діяльність. Прийнято багато, вкрай необхідних законів, що регламентують інвестиційну та підприємницьку діяльність. Однак необхідно зазначити, що все ж таки інвестори, які вирішили інвестувати свій капітал в Україну, не є надійно захищеними правовим полем. Українське законодавство не є стабільним.

3. Встановлено, що залучення іноземних інвестицій було і залишається ключовим питанням розвитку регіональної економіки. В умовах підвищення самостійності регіонів великого значення набуває визначення регіональних потреб в інвестиціях на продуктивний розвиток субєктів господарювання і можливостей цих субєктів освоїти очікувані інвестиції, що стане можливим за наявності сприятливого інвестиційного клімату на регіональному рівні.

4. Виявлено, що обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України на перше січня 2008 року становили 29489,4 млн. дол. США, що складає 700 дол. на одного мешканця України. Вже кілька років поспіль лідерами прямого іноземного інвестування в українську економіку залишаються промислово розвинені країни.

Найбільші обсяги інвестицій внесено нерезидентами з Кіпру, Німеччини, Нідерландів, Австрії та Сполученого Королівства. Цим 5 країнам належить 62,4 % загального накопиченого обсягу прямих інвестицій в економіку України.

Обсяги прямих іноземних інвестицій у 2007 році зросли майже в 3,5 рази порівняно з 2004 роком, що становить 21135,5 млн..дол. США.

5. З’ясовано, що притоку в інвестиційну сферу іноземного та приватного національного капіталу перешкоджають політична нестабільність, недосконалість законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення, корупція.

6. Встановлено, що значна неоднорідність спостерігається за територіальним розподілом іноземних інвестицій в національну економіку, які спрямовуються, як правило, в більш економічно розвинені регіони.

Так, найбільші обсяги інвестицій припадають та м. Київ (26,1 %), Дніпропетровську (11,6%) та Харківську області (4,8 %).Найменше іноземних інвестицій залучено до Вінницької (0,4 %), Чернігівської (0,4%), Кіровоградської (0,2 %), Тернопільської (0,2 %) та Чернівецької областей (0,2%).

Важливим є також те, що посилилася інвестиційна привабливість таких індустріальних областей, як Харківська (приріст ПІІ у 2007 р. на 109,1 %), Дніпропетровська (приріст ПІІ у 2007 р. на 33,7%), Київська (приріст прямих іноземних інвестицій у 2007 р. на 36,9%), Донецька (приріст на 36,3% відповідно), що свідчить про більш раціональне врахування іноземними інвесторами потенційних можливостей вкладення зарубіжного капіталу до цих областей.

7. Проаналізовано особливості залучення іноземних інвестицій до Черкаської області та виявлено, що загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку Черкаської області на початок 2007 року досяг 99 млн. дол., а на кінець року - 119,3млн. дол., тобто зріс на 20,3 млн. дол., що становить понад 87 доларів на одного мешканця Черкащини.

Найбільшими вкладниками ПІІ в Черкаську область серед країн світу є: США, Німеччина, Сполучене Королівство, Кіпр, Британські острови та Франція, на них припадає 80% інвестицій.

Відповідно до нього найбільші обсяги інвестицій зосереджуються в м. Черкаси (39,2% від сукупного обсягу надходжень інвестицій), Черкаському районі (21,4%), Звенигородському районі (8,7%) та Жашківському районі (6,3%).

Обсяг іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу населення області на 01.01.2008 становить 131,4 долара США, що на 43,4 долара США або на 49% більше, ніж станом на 01.01.2007.

8. Виявлено, що на сьогодні необхідним є розробка і впровадження комплексної системи організаційно-економічних заходів та відповідної інституціональної і фізичної інфраструктур збалансування інтересів інвестора і країни в раціонально можливих і доцільних межах.

Необхідна загальна стратегія інвестиційного розвитку регіонів, яка б визначала пріоритети інвестування на основі врахування їх економічного ефекту, але не сьогоденного й одноразового, а перспективного і стабільного.

Дієвим важелем ефективної роботи з іноземними інвесторами є створення так званої інвестиційної карти регіону, яка повинна містити комплексну характеристику території із зазначенням конкретних напрямів можливої реалізації інвестиційних проектів з їхнім відповідним описом.

9. Використовуючи метод прогнозної екстраполяції зроблений прогноз щодо обсягів залучення іноземних інвестицій до України в цілому та Черкаської області, зокрема. Отримані розрахунки мають досить оптимістичний характер і свідчать про подальше зростання обсягу іноземних інвестицій в середньому на 16-17 %.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення