Дипломна робота «Перспективи розвитку міжнародної торгівлі України з країнами Європейського Союзу», 2008 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 01.04.2009 14:02 · від Mari · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти зовнішньоторгівельних відносин між Україної та Європейським Союзом (ЄС) 5 1.1. Суть, структура та показники міжнародної торгівлі 5 1.2. Правові основи зовнішньоторгівельної політики ЄС 11 1.3. Становлення та розвиток зовнішньоторгівельного співробітництва України з ЄС 17 Висновки до розділу 1 28 Розділ 2. Сучасний стан міжнародної торгівлі України з країнами Європейського Союзу 30 2.1. Особливості співпраці України та ЄС в торгівельній сфері30 2.2. Аналіз зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС 41 2.3. Проблеми торгівельного співробітництва між Україною та ЄС 53 Висновки до розділу 2 60 Розділ 3. Перспективи розвитку міжнародної торгівлі між Україною та ЄС62 3.1. Основні напрями оптимізації співпраці України та ЄС в сфері міжнародної торгівлі 62 3.2. Створення зони вільної торгівлі як чинник подальшого розвитку торгово-економічних відносин між Україною та ЄС Висновки до розділу 82 Висновки 84 Список використаних джерел

Висновок

Аналіз стану та перспектив співпраці України з Євросоюзом дозволив одержати чітку картину двосторонніх відносин, що відображає взаємозв’язок між процесами і явищами, притаманними процесові європейської інтеграції України, а також виявити об’єктивні та суб’єктивні чинники впливу на цей процес.

Згідно результатів дослідження можна зробіти такі висновки.

1. Визначено теретичні основи, структуру та показники міжнародної торгівлі. Зокрема, з’ясовано, що міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. Основою системи показників розвитку міжнародної торгівлі є група обсягових індикаторів, до складу якої входять експорт, реекспорт, імпорт, реімпорт, зовнішньоторговельний обіг, генеральна торгівля, спеціальна торгівля та фізичний обсяг торгівлі.

2. З’ясовано, що на сьогодні нормативно-правова основа процесу європейської інтеграції України є досить розвинутою, а тому – немає сенсу Україні ухвалювати додаткові стратегії, програми, концепції та плани для прискорення інтеграції до ЄС. Правову основу забезпечення процесу євроінтеграції України становлять: Конституція України, Постанова Верховної Ради України “Про основні напрями зовнішньої політики України”, Закон України “Про основи національної безпеки України”, інші закони і нормативно-правові акти. Фундаментальними документами, що розкривають зміст процесу європейської інтеграції України є: “Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу”, “Програма інтеграції України до Європейського Союзу”, “Державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004–2007 роки”, “Стратегія економічного та соціального розвитку України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004–2015 роки” та інші. Серед найважливіших двосторонніх угод між Україною та ЄС слід виокремити: “Про партнерство та співробітництво між Україною, з одного боку, і Європейськими Співтовариствами та їхніми державами-членами, з іншого боку”, “Про торгівлю текстильними виробами”, “Про торгівлю деякими сталеливарними виробами”.

Водночас значна кількість нормативно-правових актів, які регулюють співпрацю між Україною і ЄС, базується не на реальних цілях і термінах їх виконання, а є досить декларативними (наприклад, до 2003 р. – вступ України в СОТ; до 2007 р. – створення реальних передумов для вступу України в ЄС та ін.).

3. Експорт товарів до країн ЄС у 2007 році склав 13916.83 млн.дол., імпорт - 22218.7 млн.дол. Порівняно з 2006р. експорт збільшився на 17,1%, імпорт - на 37,2%. Негативне сальдо становило 11421.06 млн.дол. проти негативного у сумі 6666.79 млн.дол. у 2006р. та 1854,35 млн.дол. у 2005 р. Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 0,6, у 2006р. - 0,7 та у 2005 р. - 0,8.

У 2007 р. експорт послуг України до країн ЄС збільшився на 13,4% і становив 1726,1 млн.дол., імпорт – відповідно на 44,9% і становив 1284,2 млн.дол.; позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 441,9 млн.дол. (у 2004р.– 636,2 млн.дол.). Питома вага експорту послуг до країн ЄС у загальному обсязі складала 28,1%, імпорту – 43,8% (у 2005р. відповідно 28,7% і 43%).

Порівняно з 2005р. експорт послуг зріс на 203,8 млн.дол., у т.ч. до Данії – на 35 млн.дол. (у 3,6 раза), Італії – на 26,7 млн.дол. (в 1,6 раза), Нідерландів – на 21,5 млн.дол. (в 1,4 раза), Німеччини – на 44,9 млн.дол. (на 31,9%), Польщі – на 20,3 млн.дол. (в 1,5 раза), Франції – на 12,9 млн.дол. (на 28,9%), Кіпру – на 92,6 млн.дол. (в 1,6 раза), Латвії – на 14,7 млн.дол. (в 1,6 раза). Одночасно зменшились обсяги послуг, наданих Словаччині – на 39,9 млн.дол. (в 1,8 раза), Угорщині – на 82 млн.дол. ( в 1,6 раза).

В цілому ж у зовнішній торгівлі України з країнами ЄС за перше півріччя 2008 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2006 р. збільшилося негативне (для України) сальдо торгівлі, а саме з -1246,05 млн. євро до - 3732,92 млн. євро.

4. Станом на початок 2008 року головними партнерами, як в експорті, так і в імпорті товарів залишаються Італія (2675165,1 тис.дол. США.), Німеччина (1644519,2 тис. дол.. США), Польща (1636938,0 тис.дол. США.) та Угорщина (1235087,5 тис.дол. США).

Обсяг експорту товарів до Італії збільшився проти 2006р. на 273,4 млн.дол. (на 16,9%), Словаччини – на 110,5 млн.дол. (на 27,8%), Чеської Республіки – на 78,3 млн.дол. (на 26,2%), Австрії – на 68 млн.дол. (на 27,3%), Іспанії – на 51,6 млн.дол. (на 9,9%). В той же час, зменшився обсяг експорту до Німеччини на 604,8 млн.дол. (на 32%), Литви – на 259,1 млн.дол. (у 2,2 раза), Естонії – на 153,2 млн.дол. (у 2,2 раза), Бельгії – на 80,6 млн.дол. (на 29%), Латвії – на 65,6 млн.дол. (на 17,4%).

Обсяги імпорту товарів збільшились з усіх країн ЄС, крім Мальти. При цьому, обсяг імпорту з Німеччини збільшився на 611,7 млн.дол. (на 22,1%), Польщі – на 398,5 млн.дол. (на 39,5%), Угорщини – на 176,5 млн.дол. (на 37,4%), Чеської Республіки – 163,3 млн.дол. (на 37,9%), Італії – на 150,6 млн.дол (на 17,1%) [52].

5. Сьогодні товарний обмін між Україною та ЄС відбувається переважно на міжгалузевій основі, що великою мірою обмежує реальну економічну інтеграцію, яка, як свідчить світовий досвід, розвивається переважно на основі внутрішньогалузевих економічних зв’язків.

Для України характерними є вкрай низькі показники експорту високотехнологічних товарів і послуг, зумовлені формуванням типу міжнародної конкурентоспроможності, що базується на цінових факторах та порівняльних перевагах у вартості природних ресурсів і робочої сили. Наявні передумови для формування високотехнологічного типу конкурентоспроможності не використовуються належним чином, про що свідчать розриви в рівнях патентування та роялті, ліцензійних платежів і високотехнологічного експорту.

6. Визначено, що національні механізми забезпечення процесу європейської інтеграції України в цілому незадовільно виконують свої функції. За винятком системи організаційного забезпечення процесу європейської інтеграції, яка, практично, відповідає тим, що існують у країнах-кандидатах на вступ до ЄС, стан фінансового й інформаційного забезпечення процесу євроінтеграції України, а також темпи адаптації національного законодавства до законодавства ЄС не сприяють ефективній реалізації євроінтеграційного курсу країни. Проведене оцінювання внутрішніх механізмів забезпечення процесу європейської інтеграції України дозволяє стверджувати, що недостатнє фінансування призводить до незадовільного інформаційного забезпечення стратегічного напряму державної політики, і як наслідок – до відсутності загальнонаціональної підтримки процесу європейської інтеграції України її громадянами, а також до повільних темпів адаптації національного законодавства до законодавства ЄС.

7. Проаналізувавши сучасний стан зовнішньоекономічних відносин України з ЄС, слід відзначити, що наша держава повільно та все ж таки наближається до мети попри всі проблеми, а визнання євроінтеграції магістральним напрямом подальшого цивілізаційного розвитку переважною більшістю українського суспільства закономірно перетворює її у константу державної зовнішньополітичної стратегії, а як безальтернативний засіб збереження національної ідентичності, євроінтеграція об`єктивно перетворюється у важливу складову національної ідеї, здатної об`єднати багатоетнічний український соціум.

8. Виходячи з аналізу проблем торгівельної співпраці між Україною та ЄС, можемо визначити комплекс заходів, які необхідно здійснити для підвищення ефективності процесу європейської інтеграції України та створення реальних внутрішніх передумов для вступу в ЄС за такими напрямами: нормативно-правове забезпечення та адаптація національного законодавства до законодавства ЄС; фінансове забезпечення; організаційне забезпечення; кадрове забезпечення; інформаційне забезпечення.

9. Здійснено прогнозну оцінку для зміни обсягів експорту-імпорту між Україною та ЄС. Розраховано, що в найближчі п’ять років показники як експорту, так і імпорту будуть зростати. Проте, такі результати не можна вважати остаточними, оскільки не враховано цілий ряд чинників, насамперед неекономічного характеру.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення