Курсова робота «Примітки до річної фінансової звітності: вимоги до розкриття інформації та порядок складання», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 31.03.2009 16:15 · від Igor · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1.теоретичні основи складання приміток до річної фінансової звітності 6 1.1. Примітки як складова обов’язкових форм річної фінансової звітності 6 1.2. Нормативно-правове забезпечення складання приміток до річної фінансової звітності 11 1.3. Інші питання, що мають бути освітлені в примітках 14 Розділ 2. Методика складання приміток до річної фінансової звітності на прикладі підприємства зат «оболонь». 19 2.1. Загальні відомості про підприємство ЗАТ «Оболонь» 19 2.2. Примітки ЗАТ «Оболонь», що розкривають зміст статей балансу 20 2.3. Примітки, що розкривають зміст показників звіту про фінансові результати 32 Розділ 3. Шляхи удосконалення порядку складання приміток до річної фінансової звітності 36 3.1. Удосконалення особливостей складання приміток до фінансової звітності 36 3.2. Доповнення національних приміток до вимог Міжнародних стандартів 41 Висновки 46 Список використаних джерел 48 Додатки 51

Висновок

В роботі наведено теоретичне узагальнення і запропоновано вирішення проблем, що виявляються у необхідності розробки науково-методичних підходів і практичних рекомендацій зі складання приміток до річної фінансової звітності. На підставі проведеного дослідження теоретичних засад організації бухгалтерського обліку та практичного аспекту його реалізації з’ясовано наступне.

Примітки є обов’язковою для складання формою на Україні та в інших країнах світу. І хоча їхня назва усюди відрізняється, склад та суть є досить схожими.

Примітки згідно до українського законодавства складаються з трьох блоків: облікова політика, інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов’язковою за відповідними ПСБУ, інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності. Встановлено, що скадання та зміст приміток залежить від суб’єкту, що подає звітність.

Єдиного нормативно-правового акту, що регулював би складання та вимоги до приміток немає. Серед низки законодавчих документів загальні основи окреслюють Закон України «Про бухгалтерський облік» та ПСБО 1 «Фінансова звітність». Далі при складанні приміток необхідно простежити всі інші ПСБО, Інструкцію по застосуванню плану рахунків та деякі листи Мінфіну та Наказ Мінфіну №302, що чітко окреслює перелік інформації, що обов’язково має бути розкрита у формі 5.

Окрім вимог Наказу, в примітках має бути описано: облікову політику та особливості при її зміні, непередбачені зобов’язання, прийняті важливі рішення, події після дати балансу.

На прикладі української компанії ЗАТ «Оболонь» розглянута методика та алгоритм заповнення форми №5 «примітки до річної фінансової звітності». Оскільки ця компанія одна з кращих виробників споживчих товарів, має значні фінансові ресурси та активно розвивається, то і звітності своєї вона приділяє належну увагу. А тому й примітки заповнені належним чином.

Для зручності та не переобтяжування підприємств зайвими формами звітності розроблена схема обсягів необхідної для звітування інформації, в тому числі обсягів приміток, в залежності від виду суб’єкту підприємницької діяльності. Запропоновані нові табличні форми для розкриття інформації у примітках: зміни в обліковій політиці та основні елементи наказу про облікову політику, випуски цінних паперів підприємства. Удосконалені існуючі табличні форми: капітальні інвестиції, фінансові інвестиції, запаси.

Порівняння приміток як форми звітності за ПСБУ та МСБУ, виявило, що національні стандарти не в належному обсязі розкривають вимоги та рекомендації до складання приміток. Складання приміток вітчизняними компаніями має бути доповнене: зазначенням відповідності ПСБУ (МСБУ), розкриттям не фінансової інформації (цілі та стратегія розвитку), деталізацією вимог щодо облікової політики, розміщенням посилань в перших чотирьох формах звітності біля показників, що будуть розтлумачені у примітках.

Отже, примітки до річної фінансової звітності є обов’язковою, важливою та непростою за складанням формою звітності. І хоча на українських підприємствах її заповнення не є досконалим, все ж таки зі зростанням бажання залучити інвесторів та підвищити вартість компанії, ставлення до складання приміток до фінансової звітності все покращується та цій інформації приділяється все більше уваги.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення