Курсова робота «Конкурентноспроможність підприємства та шляхи її підвищення», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 30.03.2009 20:57 · від Ленуся · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти оцінки конкурентноспроможності підприємства 5 1.1. Умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці 5 1.2. Фактори, які впливають на підвищення конкурентоспроможність підприємства 8 1.3. Показники і оцінка конкурентоспроможності підприємства 16 Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ "Яготинський маслозавод" 22 2.1. Історія створення і розвитку підприємства 22 2.2. Техніко-економічна характеристика ВАТ "Яготинський маслозавод" 24 2.3. Аналіз конкурентноспроможності ВАТ "Яготинський маслозавод" 39 Розділ 3.Заходи, щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства 45 3.1. Вибір стратегічних напрямків розвитку підприємства 45 3.2. Впровадження організаційної структури управління орієнтоване на розв’язання стратегічних проблем 49 Висновок 55 Список використаної літератури 58 Додатки 60

Висновок

Дана курсова робота присвячена темі: „Конкурентноспроможність підприємства та шляхи іі підвищення ”. Був проведений аналіз підприємства на основі цієї теми.

Ринкова конкуренція є системою відносин між економічно самостійними виробниками (продавцями) товарів і послуг. Вона має місце лише тоді, коли виробники і продавці здатні реагувати на зміну кон’юнктури ринку, на ті або інші дії своїх конкурентів.

Конкурентоспроможність підприємства-це можливість ефективно розпоряджатися власними і позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку. Конкурентоспроможність підприємства є результатом її конкретних переваг у всьому спектрі проблем управління компанією.

Підтримка високої конкурентоспроможності означає, що всі ресурси підприємства використовуються настільки продуктивно, що воно опиняється більш прибутковим, чим його головні конкуренти. Це одночасно передбачає, що підприємство займає стабільне місце на ринку товарів та послуг, та його продукція користується постійним попитом.

Перший розділ був присвячений теоретичному осмисленню даної теми. Тут дається характеристика аналізу конкурентноспроможності.Ми оприділили фактори,які впливають на конкурентоспроможність,а також дослідили умови виникнення конкуренції.

Другий розділ характеризується практичним застосуванням першого розділу. Ми застосували підприємство ВАТ "Яготинський маслозавод".

Аналіз економіко-господарської діяльності об’єкта дослідження – ВАТ „Яготинський маслозавод” показав, що підприємство має задовільний фінансовий стан, має достатньо нове та потужне обладнання, значний ресурсний потенціал, але при цьому спостерігається негативна тенденція до погіршення майже усіх розрахованих показників його діяльності, не зважаючи на зростання обсягів реалізації та збільшення активів.

Третій розділ присвячений шляхам вдосконалення конкурентноспроможності на ВАТ "Яготинський маслозавод".На мою думку.

На мою думку,аналіз конкурентоспроможності показав, що ВАТ „Яготинський маслозавод” має непогані показники, він знаходиться на другій позиції, лідерство на ринку утримує „Азмол”. Це свідчить про значний потенціал ВАТ „Яготинський маслозавод” на ринку українських масел.

Для досягнення бажаного рівня конкурентноздатності та лідирування на ринку масел, підприємству необхідно вибрати відповідну стратегію розвитку. Було проаналізовано альтернативні стратегії за допомогою матриці SWOT-аналізу.

Було зроблено висновок, що на даному етапі слід звернути особливу увагу на WO-стратегія, яка враховує усунення недоліків та слабких місць в діяльності підприємства та використання можливостей зовнішнього середовища, однак вона не передбачає досить ризикованих дій по розширенню виробництва.

Дана стратегія включає: вдосконалення маркетингу, активізація рекламування продукції, вдосконалення організаційної політики, автоматизація управління, відкриття нових магазинів в м. Києві.

Для досягнення цілей вибраної стратегії передбачається здійснити впровадження організаційної структури управління орієнтованої на розв’язання стратегічних проблем. Зміни організаційної структури передбачають введення маркетингового відділу, розширення відділу комп’ютерного та програмного забезпечення, введення посад менеджера з комерції та менеджера з якості. Запропоновані зміни дозволять мобілізувати усі наявні ресурси підприємства, вдосконалити маркетингову та організаційну роботу, скоротити управлінський персонал, підвищити продуктивність праці, зменшити витрати тощо.

Лише за умови розумного і обґрунтованого підходу до використання фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів підприємства може бути підвищена конкурентна позиції ВАТ „Яготинський маслозавод”.

Впровадження запропонованих заходів в комплексі надасть можливість підвищити конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому, та зміцнити його становище серед конкурентів на ринку.

Таким чином, всі поставленні питання мали відповіді в межах цієї курсової роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Види та форми конкурентної боротьби — Шлійко А.В.
  • Групи конкурентних стратегій — Шлійко А.В.
  • Механізми підвищення конкурентоспроможності АПК — Шлійко А.В.
  • Оцінка конкурентоспроможності аграрного сектору — Шлійко А.В.
  • Сутність конкуренції — Шлійко А.В.
  • Фактори впливу на конкурентну стратегію — Шлійко А.В.
  • Формування конкурентного статусу підприємницьких структур, оцінювання його рівня — Шлійко А.В.