Курсова робота «Проблеми та перспективи видобутку енергоносіїв на шельфі Чорного та Азовського морів.», 2008 рік

З предмету РПС · додано 30.03.2009 20:42 · від Ольга · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Обґрунтування актуальності проблеми. 2. Характеристика сировинної бази. 3. Участь України в проектах видобутку вуглеводнів за межами країни. 4. Досвід інших країн щодо шельфового видобутку. 5. Участь іноземних компаній в шельфовому видобутку в Україні. 6. Правові питання поділу шельфу. Висновки Література

Висновок

Геолого-розвідувальні роботи підтверджують, що український шельф є за запасами енергоносіїв не менш перспективним, ніж регіон Каспійського моря чи арабських країн. З ряду об'єктивних та суб'єктивних причин в Україні досі не створено достатніх умов для того, щоб іноземні компанії, які мають технології, досвід розробки глибоководних родовищ вуглеводів і кошти вкладали їх у реалізацію українських інвестиційних проектів.

Для залучення коштів в освоєння нових перспективних площ і родовищ із значними запасами вуглеводнів, перш за все, потрібно і інвесторам, і партнерам довести економічну спроможність нашої держави. Для активізації вітчизняного нафтогазовидобування на державному рівні необхідно:

– дозволити реалізацію природного газу, що видобувається на шельфі, бюджетним організаціям, теплогенеруючим і промисловим підприємствам;

– відмінити рентну плату за вуглеводні морського походження;

– привести ціну на природний газ власного видобутку до ринкових показників;

– передбачити щорічне виділення коштів з Державного бюджету на виконання геологорозвідувальних робіт в акваторії Чорного і Азовського морів.

Для підвищення енергетичної безпеки Україна повинна збільшити обсяги власного видобутку, диверсіфікувати джерела енергопостачання, впроваджувати енергозбереження.

З ряду об'єктивних та суб'єктивних причин в Україні не створено достатніх умов для того, щоб іноземні компанії, які мають технології та досвід розробки глибоководних родовищ вуглеводів вкладали свої інвестиційні ресурси у реалізацію проектів.

Держава регулює ціни на газ практично по всім соціальним категоріям споживачів. Згідно постанови Кабінету Міністрів України весь природний газ, що видобувається на території України, реалізується виключно населенню та бюджетним закладам. ДАТ "Чорноморнафтогаз" дозволено продавати по вільним цінам тільки приблизно 30% природного газу, що дозволяє мати хоч і не значні, але власні інвестиційні ресурси, які в основному спрямовуються на геологорозвідувальні роботи.

Проблема залучення зовнішніх інвестицій пов’язана із слабким законодавчим забезпеченням інвестиційної діяльності на території держави. Закон "Про угоди про розподіл продукції", прийнятий більш ніж три роки тому, практично не працює. Морські родовища вуглеводів поки не потрапили у перелік об'єктів корисних копалин, які можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодою про розподіл продукції. У світовій практиці (наприклад, Лівія або Азербайджан, де нафтогазовий комплекс - основа економіки цих країн) усі матеріали щодо розподілу продукції з іноземним інвестором готують державні компанії, але не тільки готують, а й безпосередньо підписують ці угоди, їм такі повноваження надані державою. При цьому враховується частка держави при розподілі продукції у вигляді витрат, які були здійснені, наприклад, на геологорозвідувальні роботи: оцінюються як матеріальні, так і нематеріальні активи, витрати, які понесла держава, і на ці витрати держава отримує дохід, як свою частку.

Недосконалий механізм видачі та отримання ліцензій на геологорозвідку та розробку родовищ. З одного боку інвесторів відлякує порядок отримання ліцензій - спочатку на геологорозвідку, потім, без усяких переваг, на рівних умовах з усіма іншими претендентами - на розробку цього родовища. При цьому ліцензії частіше видаються уявному інвестору, без достатньої оцінки його технічних, технологічних і фінансових можливостей [3]. Мають місце випадки, коли ліцензія стає власністю інвестора, який сам не має ані досвіду роботи, ані коштів на освоєння родовища.

Стримує процес залучення інвесторів, перш за все іноземних, відсутність делімітації кордонів в Чорному на Азовському морях. Не можливо сьогодні чітко визначити сектор, що належить Україні, а це значить і перспективні регіони робіт, по яких можна готувати інвестиційні проекти і шукати під їх реалізацію інвесторів.

Потрібно внести поправки до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", визначивши тим самим, що глибинна частина Чорного моря розроблюється виключно на умовах угод про розподіл продукції. Цим же законом передбачити, що суб'єктам господарської діяльності, які здійснюють освоєння і розробку морських родовищ, державою надаються повноваження виступати другою стороною при укладанні угод про розподіл продукції. Внести поправки до діючого Закону "Про угоди про розподіл продукції", а ще, можливо, необхідно підготувати і новий закон, в якому передбачити норми, які регулювали б умови укладання угод про розподіл продукції, тобто вуглеводних ресурсів із морських родовищ.

На державному рівні необхідно приймати рішення і по ціновій політиці у нафтогазовому комплексі. Ціна на газ для населення стала вже не економічною, а політичною категорією. Якщо держава зацікавлена у прискореному освоєнні вуглеводних ресурсів морів, то необхідно або вносити поправки в існуючу державну програму, або розробити і прийняти збалансовану згідно всіх параметрів нову програму.

Якщо держава і надалі буде сприяти тому, щоб більша частина ліцензій на видобуток нафти та газу залишалася в держкомпанії, є ризик гальмування розвитку галузі і приходу до неї приватного капіталу. У цьому випадку приватні інвестори не зможуть працювати на українському ринку самостійно і будуть змушені заходити на нього тільки через державні структури. Ця обставина може знизити інвестиційну привабливість галузі. Крім того, у цьому випадку створюється сприятливе середовище для корупційних схем, які сьогодні дуже часто зустрічаються в цій галузі.

Розробка ресурсів Чорного та Азовського морів має великі перспективи. Світовий досвід показує, що освоєння великих, перспективних родовищ на глибинних шельфах морів та океанів здійснює стимулюючу роль через залучення інвестицій в розвиток окремих підприємств, галузі і держави в цілому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення