Дипломна робота «Розвиток інтеграційних процесів в молокопереробному комплексі (на прикладі СТОВ “Короченське” Чуднівського району», 2006 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 30.03.2009 14:24 · від можарчук віталій · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретичні аспекти інтеграційних процесів в апк 6 1.1. Поняття і економічний зміст агропромислової інтеграції 6 1.2. Місце інтеграційних процесів в молокопереробній галузі 17 1.3. Організаційно-методологічні засади створення і функціонування інтегрованих формувань у виробництві та переробці молока 27 Розділ ii. Аналіз сучасного стану господарської діяльності стов “короченське” 38 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 38 2.2. Економічна ефективність виробництва молока 47 2.3. Оцінка умов для розвитку інтеграційних процесів в молокопереробній галузі СТОВ “Короченське” 50 Розділ iii. Вдосконалення інтеграційних процесів в молокопереробній галузі в умовах стов “короченське” 54 3.1. Використання досвіду економічно розвинутих країн 54 3.2. Створення молочарського кооперативу - спосіб вдосконалення взаємовідносин між господарством та переробними підприємствами 64 3.3. Управління якістю продукції як чинник підвищення її конкурентоспроможності 74 Розділ 4.охорона праці у стов “короченське” чуднівського району житомирської області 85 4.1. Нормативно-правове забезпечення охорони праці 85 4.2. Аналіз стану охорони праці на підприємстві 90 4.3. Висновки і пропозиції до розділу “Охорона праці” 95 Висновки 96 Список використаної літератури 100

Висновок

Сільське господарство України перебуває в глибокій економічній кризі. Виходу його з кризи можуть сприяти інтеграційні процеси в агропромисловому виробництві.

В умовах переходу до ринкових відносин повинні збалансовано розвиватись всі ланки АПК: виробництво сільськогосподарської продукції, виробництво засобів виробництва і предметів праці, агросфера, сфера заготівлі та зберігання продукції, переробка в продовольчі товари та їх реалізація.

У ході здійснення економічної реформи, що супроводжувалась роздержавленням і приватизацією матеріально-технічної бази промислового комплексу, порушились традиційні інтеграційні зв’язки між сільгоспвиробниками, переробниками, торгівлею. Це призвело до розбалансованості інтересів учасників єдиного процесу доведення сільськогосподарської сировини до споживача, збільшення витрат на всьому ланцюгу “виробництво-споживач”.

Аналіз стану економічних відносин сільськогосподарських товаровиробників і переробних підприємств свідчить про відсутність економічної заінтересованості аграрних підприємств у співпраці з харчовими підприємствами, оскільки інтеграція при діючій системі цін не забезпечує сільгоспвиробникам відшкодування виробничих витрат. Вирішення питання встановлення справедливих для всіх учасників інтеграційного процесу регулювьованих цін є дуже складним завданням. Тому з метою поліпшення ефективності роботи всього АПК потрібен пошук обґрунтованих шляхів поєднання зусиль виробників сільськогосподарської сировини і власників підприємств харчової промисловості. Це стосується, насамперед, виробників молока та переробних підприємств.

Отже, проблема інтеграційних процесів в молокопереробній галузі, є дуже актуальною в даний час.

Дослідження проблеми інтеграційних процесів в молокопереробній галузі здійснювалися на прикладі СТОВ “Короченське” Чуднівського району Житомирської області.

СТОВ “Короченське” було створено на базі реорганізованого колгоспу ім. Кірова 7 квітня 1998 р. Проаналізувавши господарську діяльність СТОВ “Короченське” можна зробити деякі висновки:

1.СТОВ “Короченське” – сільськогосподарське підприємство з виробництва молока, вирощування молодняку ВРХ, а також вирощування сільськогосподарських культур. Щодо напрямків спеціалізації, то у рослинництві переважає зерно-буряковий напрямок. Щодо тваринництва, то у цій галузі можна виділити молочно-м’ясний напрямок спеціалізації.

2.До складу СТОВ “Короченське” входить село Короченки. Частка с-г. угідь складає 98,7% або 681,5 га. Причому рілля становить 82,2% в структурі с.-г. угідь.

3.Щодо ресурсного потенціалу СТОВ “Короченське”, то валова продукція (в порівн. цінах) складає в середньому 1049 тис.грн. за три останні роки. При цьому середньорічна вартість основних виробничих фондів зростає з 2238,3 до 2878,2 тис.грн. протягом 2003-2005 р.р. Це пов’язано з тим, що підприємство закупило нову сучасну техніку, обладнання для тваринницьких приміщень і т.д.

4.У структурі товарної продукції молоко займає 14% або за реалізацію молока виручено 117 тис. грн. Тобто, виробництво молока для СТОВ “Короченське” є вигідним, оскільки значна частка прибутку підприємства створюється за рахунок реалізації молока.

5.У СТОВ “Короченське” висока продуктивність корів порівняно з середньою продуктивністю по Україні. Це пояснюється, насамперед, тим, що основне стадо корів у господарстві у 2002 р. було замінено на “Українську червонорябу” замість чорно-рябої. В середньому за 2003-2005 рр. середня продуктивність корів у СТОВ “Короченське” складає 39,2 ц. Тобто, молочна галузь є важливим напрямом діяльності підприємства. Тому вирішення проблеми інтеграційних процесів в молокопереробній сфері є актуальним для СТОВ “Короченське”.

6.В процесі реалізації молочної сировини СТОВ “Короченське” зіштовхується з рядом проблем:

а) неможливість реального вибору партнера з реалізації молока;

б) диктування своїх цін переробними підприємствами;

в) проблема транспортування сировини;

г) несвоєчасна оплата переробними підприємствами за отриману сировину тощо.

Для вирішення цих проблем пропонується наступне:

1.Важливим напрямом удосконалення взаємовідносин при виробництві, переробці та реалізації молока і молочних продуктів є розвиток кооперації. Необхідність захисту економічних інтересів від експансій посередницького, торгового і фінансового капіталу та встановлення прямих зв’язків із ринком продовольства і засобів виробництва обумовлює формування сільськогосподарськими товаровиробниками кооперативних підприємств.

2.Тому враховуючи досвід європейських країн в розвитку інтеграційних процесів в молокопереробній галузі для сільськогосподарських товаровиробників Чуднівського району, в т.ч. СТОВ “Короченське” пропонується створити сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - підприємство, створене для здійснення обслуговування переважно членів кооперативу на засадах взаємодопомоги та економічного співробітництва сільськогосподарський обслуговуючий кооператив – це економічно неприбуткова організація, що належить сільськогосподарським. товаровиробникам і управляється ними на демократичних принципах; не має на меті отримання прибутку для себе, а прагне збільшити прибуток господарств своїх членів.

Вертикальна інтеграція у формі різних видів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є економічно вигідною і кінцевим споживачам, оскільки вона сприяє зниженню споживчих цін на вітчизняному ринку. При цьому всі члени кооперативу повинні дотримуватись Європейських стандартів при виробництві та реалізації молока.

3. Крім того, створюючи вертикальну кооперативну систему, СТОВ “Короченське” та інші сільськогосподарські товаровиробники Чуднівського району забезпечують собі вихід на рівень високоефективної економічної діяльності.

Отже, створення молочарського кооперативу є реальним шансом покращення господарської діяльності сільськогосподарських підприємств Чуднівського району, в тому числі і СТОВ “Короченське”. Для ефективної роботи кооперативу потрібно підвищити якість продукції і забезпечити її конкурентоспроможність. Для цього необхідно залучати до співпраці висококваліфікованих спеціалістів; утримувати чистоту молочної породи на належному рівні; застосовувати у годівлі розроблені науковцями раціони, які підвищують продуктивність молочних корів; використовувути досвід розвинутих країн. Це допоможе вести ефективну сільськогосподарську діяльність.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення