Дипломна робота «Аналіз прибутку банку в системі управління ним ( АБ «Полтава-Банк»)», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 29.03.2009 20:04 · від prophet · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 7 Розділ 1. Теоретичні засади аналізу прибутку банку в системі управління ним 9 1.1. Прибуток банку: сутність та функції 9 1.2. Механізм управління прибутком банку. Роль аналізу прибутку в системі управління ним 17 1.3. Методичне забезпечення аналізу прибутку банку 26 Висновки за розділом 141 Розділ 2. Аналітичне забезпечення управління прибутком в аб «полтава-банк43 2.1. Загальна характеристика діяльності 43 2.2. Аналіз доходів, витрат та прибутку банку 57 2.3. Система аналізу прибутку в АБ «Полтава-Банк» 74 Висновки за розділом 281 Розділ 3. Шляхи вдосконалення аналізу прибутку в аб «полтава-банк83 3.1. Оцінювання процентних доходів АБ «Полтава-банк» з урахуванням сезонності83 3.2. Методика аналізу прибутковості банківських продуктів та клієнтських груп 94 Висновки за розділом 3109 Висновки110 Список використаних джерел113 Додатки в роботі відсутні

Висновок

Прибуток – це виражений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик виконання підприємницької діяльності і є різницею між сукупним доходом та сукупними витратами в процесі виконання цієї діяльності.

Прибуток, як економічна категорія виконує такі основні функції: оцінну, стимулюючу, функція інструменту розподілу чистого доходу суспільства, функція основного джерела доходів держави.

На формування прибутку банку впливає ряд факторів, що можна поділити на внутрішні (соціальні та економічні) і зовнішні (ринкові та адміністративні).

Управління прибутком – це комплекс взаємопов'язаних управлінських рішень щодо процесу його формування, розподілу та використання. Виділяють системний та процесний підхід до управління прибутком банку. Системний підхід розглядає управління прибутком банку як управління сукупністю окремих підсистем: організаційної структури, персоналу, виробництва, фінансів та маркетингу. Управління прибутком відповідно до процесного підходу визначає процес управління як чотири взаємопов’язані функції: планування, аналіз, регулювання, контроль.

Система аналізу прибутку банку – це система спеціальних знань, пов’язана з комплексним дослідженням прибутку банку і тенденцій його змін; із визначенням ступеня впливу різноманітних факторів, причин та умов; із науковим обґрунтуванням планово-прогнозних завдань та управлінських рішень, що забезпечують досягнення поставленої мети, і систематичним контролем за їхнім виконанням; із вимірюванням та оцінкою результатів виконаної роботи і пошуком резервів подальшого підвищення її ефективності.

Важливе місце в системі аналізу прибутку банку посідає організаційне та інформаційне забезпечення. Побудова організаційного забезпечення визначається кожним банком окремо залежно від його розміру, цілей здійснення його діяльності та інше. Формування системи інформаційного забезпечення аналізу прибутку банку являє собою процес цілеспрямованого підбору відповідних інформаційних показників та інших даних, які формуються за рахунок зовнішніх та внутрішніх джерел.

В практиці управління прибутком залежно від методів, що використовуються, розрізняють наступні основні системи проведення аналізу: горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; порівняльний аналіз; аналіз ризиків; аналіз коефіцієнтів; інтегральний аналіз.

За результатами проведеного дослідження діяльності АБ «Полтава-банк» можна зробити висновок про ефективність роботи даної кредитної організації на ринку банківських послуг України, про що свідчить зростання масштабів та обсягів її діяльності, підвищення основних показників.

Однак у процесі проведення аналізу балансу нами були виявлені також і деякі недоліки, а саме:

1) недостатня забезпеченість банку ліквідними коштами;

2) погіршення якості активів з погляду їх дохідності;

3) низька ділова активність;

4) слабо розвинена інвестиційна діяльність.

В результаті здійснення аналізу доходів, витрат і прибутку АБ «Полтава-банк», можна зробити висновок, що за період дослідження загальний обсяг доходів і витрат банку зростав протягом всього аналізованого періоду. Як показали результати факторного аналізу, збільшення доходів та витрат відбувалося за рахунок збільшення обсягів здійснюваних операцій банку, тоді як вартість активів і посивів визначалась за ринковими цінами, на величину яких банк не мав можливості вплинути. Динаміка прибутку АБ «Полтава-банк» заслуговує на позитивну оцінку. На збільшення прибутку банку вплинули такі фактори, як обсяг капіталу банку та рентабельність доходів банку. Проте показники прибутковості банку зменшуються протягом періоду дослідження і знаходяться на низькому рівні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення