Курсова робота «Зміст і методи навчання природознавства в початковій школі», 2002 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 29.03.2009 12:37 · від Руслана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Побудова методичної системи навчання природознавства у початковій школі 6 1.1. Структура процесу навчання 6 1.2. Сутність та зміст природознавства як навчального предмета в початковій школі 13 Розділ 2. Загальна характеристика власне педагогічних цілей процесу навчання природознавства 24 2.1. Загальна характеристика методу навчання 24 2.2. Структура змісту основних методів навчання природознавства.28 Висновки 43 Список використаної літератури 46

Висновок

Таким чином, для розуміння психолого-педагогічних основ змісту та методів навчання природознавства у початковій школі ми розглянули суть понять, які його складають: «навчання»,«процес», «метод».

Навчання — це взаємодія між учителем (тим, хто навчає) і учнем (тим, хто навчається) з метою передачі вчителем певної частини соціального досвіду, який трансформований в навчальному предметі, та засвоєння його учнем.

Процес — це закономірний хід, розвиток якогось явища, послідовна зміна стану в розвитку його елементів.

Аналіз цих двох визначень дозволяє усвідомити, що процес навчання — це закономірний хід педагогічної взаємодії (навчання), який характеризується постійною зміною діяльності учителя й діяльності учнів і який зумовлює зміну якостей особистості кожного школяра внаслідок їх класної навчально-пізнавальної діяльності, спрямованої на засвоєння певного обсягу змісту навчального предмета.

Основними компонентами процесу навчання є діяльність учителя (викладання — педагогічне управління) і діяльність учня (учіння). Взаємодія між ними опосередкована змістом навчального предмета, виражає специфіку навчання, забезпечує його цілісність і породжує дидактичні відносини: учень — учитель, учень — навчальний матеріал, учень — інші учні та ін. Провідним серед них, системоутворюючим, є відношення між учителем і учнем, а конкретніше — між двома видами діяльності: педагогічним управлінням і учінням. Виділення зазначеного відношення як головного не означає, що пізнавальне відношення (взаємодія учня з навчальним матеріалом) є незначним у процесі навчання. Навпаки, учіння історично первинне, воно генетично детермінує діяльність учителя. Для того й організовується процес навчання, щоб виникло пізнавальне підношення і в ході його відбулося оволодіння школярами певною частиною і соціального досвіду і перетворення його в індивідуальний досвід особистості.

Дидактична взаємодія учителя і учня не є простою сумою їхньої діяльності, вона включає в себе єдність педагогічного впливу, активне сприймання і засвоєння його учнем, власну активність школяра, яка проявляється у відповідних безпосередніх або опосередкованих впливах як на педагога, так і на самого учня. Так, учитель дидактично опрацьованим змістом навчального предмета (навчальним матеріалом) за допомогою своїх засобів і способів цілеспрямовано діє на учня, організовує його навчально-пізнавальну діяльність («суб'єкт-об'єктні» відносини), при цьому виникають взаємодія і спілкування з іншими учнями («суб'єкт-суб'єктні» відносини). Учитель стимулює та регулює їх. У той же час учень, користуючись своїми засобами і способами, вступає в названі типи відносин, оволодіває змістом предмета та різними видами діяльності, що викликає зміну якостей та властивостей в його особистості. Крім того, учень безпосередньо чи опосередковано повідомляє про хід і наслідки своєї діяльності. Це дозволяє учителеві контролювати, коригувати й оцінювати її. Процес навчання здійснюється в різних формах.

Цілі, зміст навчального предмета, засоби і методи навчання в їх взаємозв'язках і залежностях утворюють статичну структуру процесу навчання.

Зауважимо, що педагогічна взаємодія відбувається як безпосередньо, так і опосередковано. За безпосередньої взаємодії учитель і учень разом розв'язують навчальні задачі, а за опосередкованої — поставлені учителем завдання школярі виконують самостійно. Основою педагогічної взаємодії є спілкування. Воно здійснюється: а) між учителем і учнем; б) між учителем і групою учнів; в) між учнем та іншими учнями. Навчальне пізнання тільки у поєднанні із спілкуванням та практичною діяльністю може бути джерелом розвитку дитини (Б. Г. Ананьєв), оскільки логіка переходу суспільного досвіду в індивідуальний досвід дитини передбачає спочатку співпрацю з дорослими. Тому важливим є виявлення «зони найближчого розвитку» учня та організація оволодіння ним новими способами дій і новими знаннями, що складуть фонд його «актуального розвитку» і стануть особистісними якостями і властивостями (Л. С. Виготський). У зв'язку з цим у процесі навчання необхідні види спілкування, які, за словами відомого педагога Г. І. Щукіної, передбачають відносини співпраці і взаємодопомоги, широкий обмін інформацією між учасниками навчального процесу, схвалення учнями дій учителя, співпереживання радості пізнання, співучасть у розв'язанні навчально-пізнавальних задач, намагання допомогти один одному під час виникнення труднощів.

Вибір методів та оптимальне їх поєднання у структурі уроку є одним із найважливіших завдань у роботі вчителя початкових класів.

Ця проблема була об'єктом багатьох дидактичних досліджень (Ю. К. Бабанський, І. Я. Лернер, М. І. Махмутов, В. П. Паламарчук та ін.), однак на рівні фахових методик, зокрема методики викладання природознавства, свого глибокого вивчення вона не знайшла.

У дидактиці вибір методів навчання пов'язаний з багатьма факторами, їх більше двадцяти, і всі вони так чи інакше впливають на вибір методів. У реальному процесі навчання всі фактори складно врахувати, тому доцільно вибрати найнеобхідніші: 1. Принципи навчання. 2. Власне педагогічні цілі й дидактичні цілі та підцілі. 3. Зміст навчального предмета. 4. Навчальні можливості школярів: вікові (фізичні, психічні); рівень підготовки (освіченості, вихованості та розвитку; особливості класного колективу та його мікроклімат). 5. Матеріальні умови і час, відведений для навчання. 6. Можливості вчителя, які визначаються рівнем його теоретичної і практичної підготовки, досвідом, індивідуальними якостями.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?