Курсова робота «Дослідження формування амортизаційного фонду в період розвитку ринкових відносин», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 29.03.2009 12:33 · від Оля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Амортизація основних фондів 1.1. Механізм відтворення основних фондів 6 1.2. Норми амортизації 10 1.3. Методи нарахування амортизації основних фондів 13 2. Аналіз формування амортизаційного фонду ТОВ БІК «Прима-Терм» 2.1. Характеристика ТОВ БІК «Прима-Терм 22 2.2. Нарахвання амортизаційного фонду ТОВ БІК «Прима-Терм» 22 2.3. Динаміка нарахування амортизаційного фонду 31 3.Шляхи підвищення управління відтворенням основних фондів на підприємстві. 3.1. Удосконалення системи нарахування амортизації 33 3.2. Недоліки системи нарахування амортизації та шляхи їх усунення 35 Висновок 36 Список літератури

Висновок

Дана робота розкриває сутність амортизаційних відрахувань, що полягає в здатності відтворювати основні фонди, оновлювати їх. У роботі подані характеристики різних видів амортизації, що використовуються в залежності від виду і строку служби основних фондів. Розкриття видів і методів аналізу амортизаційних відрахувань, шляхів їх удосконалення дає змогу використати цей матеріал на практиці для вивчення економічних можливостей конкурентного підприємства.
При розрахунку норм амортизації дуже важливо правильно визначити економічно доцільний строк служби основних фондів з урахуванням їх довговічності, морального зносу, перспективних планів технічного переобладнання, балансу устаткування, можливостей модернізації і капітального ремонту.
Особливо слід відмітити, що вибір методу амортизації основних фондів повинен базуватися на розробці бізнес – плану діяльності підриємства протягом амортизаційного періоду і врахувати темпи зростання обсягів діяльності та її доходності, темпи зростання поточних витрат, зміни в податковій політиці держави або податковому статусі підприємства, необхідність та час виконання фінансових зобов’язань, джерелом покриття яких є чистий прибуток підприємства або проведення капітальних витрат за рахунок прибутку. Необхідно врахувати прогнозований період експлуатації об’єкта амортизації до його ліквідації або продажу, можливу ціну реалізації об’єкта амортизації, потребу в формуванні власних фінансових ресурсів протягом амортизаційного періоду.
Перехід від централізованої економіки до економіки ринкового типу передбачає ширше залучення непрямих економічних регуляторів бюджетно – податкової, грошово – кредитної, амортизаційної політики.
Стратегічні, законодавчі та нормативно-інструктивні документи, що регламентують механізми побудови ефективної амортизаційної системи мають містити такі вихідні положення:
1. Амортизаційна політика перехідного періоду повинна органічно поєднувати директивні та ринкові важелі при посиленні останніх.
2. Держава має регламентувати принципи побудови амортизаційної системи спеціальним Законом України «Про амортизацію».
3. Законодавче затверджений порядок амортизації має позбутися недоліків діючої методології.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення