Курсова робота «Особливості побудови кредитної системи країни в сучасних умовах», 2008 рік

З предмету Гроші та кредит · додано 28.03.2009 12:26 · від alexandr142 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти побудови кредитної системи 6 1.1. Сутність кредитної системи 6 1.2. Банківська система: сутність, принципи побудови, та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні. 9 1.3. Небанківські кредитно-фінансові установи 19 Розділ 2. Аналіз проведення кредитної системи в сучасних умовах 25 2.1. Форми, види та функції кредиту 25 2.2. Роль кредиту в розвитку економіки та оцінка сучасного стану кредитної системи України 29 Розділ 3. Розвиток кредитної системи України на сучасному етапі 37 3.1. Проблеми кредитування малого бізнесу в Україні 37 3.2. Напрямки розвитку грошово-кредитної політики на 2009 рік 39 Висновки 45 Список використаної літератури 47 Додаток 1 49 Додаток 2 50

Висновок

Отже, мета курсової роботи досягнута та завдання вирішені. У процесі виконання роботи було розглянуто теоретичні аспекти побудови кредитної системи – її поняття та сутність, охарактеризовано структуру та визначено функції кредитної системи: перерозподільну, функцію заміщення, стимулюючу та контрольну. Кредитна система характеризується двома поняттями такими, як сукупність кредитно-розрахункових і платіжних відносин, що базуються на визначених формах і видах кредитування та сполучення різних кредитно-фінансових інститутів (банків, страхових компаній, кредитних союзів та ін.), що діють на кредитному ринку і здійснюють акумуляції і мобілізацію грошових ресурсів.

Також було визначено та охарактеризовано сутність, принципи побудови та функції банківської системи України. Банківська система спроможна виконувати три такі функції :

1) трансформаційну;

2) створення платіжних засобів та регулювання грошового обороту (емісійну);

3) забезпечення стабільності банківської діяльності та грошового ринку (стабілізаційна).

Було зазначено, що небанківські фінансово-кредитні установи теж є фінансовими посередниками грошового ринку, які здійснюють акумуляцію заощаджень і розміщення їх у дохідні активи: у цінні папери та кредити (переважно довгострокові).

Для реалізації поставлених цілей, задач та мети курсової роботи було проаналізовано сучасний стан кредитування в Україні на прикладі динаміки видачі кредитів та зміни процентної ставки на кредити за 2007 – 2008 роки. Завдяки проведеному аналізу було встановлено, що кількість споживчих кредитів з кожним роком збільшується, також є тенденція збільшення кредитів на інвестування, що дає змогу банкам знижувати процентні ставки за кредитами, які залежать від облікової ставки Національного Банку України.

3-й розділ було присвячено пропозиціям по вдосконаленню кредитної системи України, зокрема було розглянуто проблеми приділенню не достатньої уваги кредитуванню малого та середнього бізнесу з боку комерційних банків, та надані певні рекомендації про те, що увагу необхідно зосередити на виявлені тих тенденцій, що нині переважають у кредитних взаємовідносинах банків з клієнтами, на пошуку шляхів удосконалення сучасних форм кредитування, оскільки останніми роками у розвитку кредитної діяльності банківських установ України відбуваються кількісні та якісні зміни, котрі відображають позитивні й негативні сторони кредитного процесу.

Також були висвітлені напрямки розвитку грошово-кредитної системи України на 2009 рік, а саме було зазначено, що головною метою грошово-кредитної політики у 2009 р. і наступних роках відповідно до Конституції України лишатиметься забезпечення стабільності національної грошової одиниці, що є основою для досягнення головних стратегічних цілей, які полягають у підтримці стійкого і збалансованого економічного розвитку, а також підвищенні зайнятості, реальних доходів та стандартів життя населення.

Наприкінці можна сказати про те, що істотне зниження в останні роки соціально-економічного рівня життя населення України, а також його доходності призвело до гостроти питання про кредити.

Безумовно, з розвитком ринкових відносин в Україні роль кредиту у суспільстві підвищуватиметься. З виходом економіки з економічної кризи зростатимуть доходи населення – основного суб’єкта формування кредитних ресурсів, поліпшиться фінансовий стан господарюючих суб’єктів та конкурентоспроможність їх продукції на внутрішньому і світовому ринку, зміцніють українські банки, зросте довіра до України з боку іноземних кредиторів та інвесторів тощо. Все це сприятиме прискоренню розвитку України і скорішому входженню її у європейський і світовий простір.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення