Дипломна робота «Сучасний стан управління витратами та їх окупністю в галузі молочного скотарства», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 27.03.2009 19:15 · від asaxu · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Наукові основи раціональної організації галузі Суть системи ведення тваринництва, її складові Організаційно – технологічні аспекти раціональної побудови і ведення системи молочного скотарства Сучасний стан управління витратами та їх окупністю в галузі молочного скотарства Організаційно-економічна характеристика господарства Організаційно-економічне значення, рівень виробництва продукції та система управління галузі молочного скотарства в господарстві Економічна ефективність окупності витрат при виробництві та реалізації молока Управління перспективою розвитку галузі молочного скотарства Управлінське планування продуктивністю тварин і підвищення якості продукції Удосконалення відтворення стада і кормозабезпеченості Обґрунтування розмірів галузі Економічна ефективність управлінням витратами галузі на перспективу Висновки і пропозиції. Список використаних джерел Дипломна робота на 60 сторінок, додатків не містить

Висновок

ПОП “Зоря” Тростянецького району Вінницької області, має середні роз-міри. Землекористування ПОП “Зоря” представляє єдиний комплексний масив. Площа сільськогосподарських угідь складає в середньому 2046 га. Вартість ва-лової продукції в співставних цінах 2005 р. в середньому за три роки склала 2409,1 тис. грн. Середньорічна чисельність працівників, зайнятих в сільського-сподарському виробництві підприємства складає в середньому за 3 роки – 86 осіб, в тому числі в галузі рослинництва – 50, тваринництва – 36. в 2007 р. їх працювало на 14 осіб, менше ніж в 2005 р. Вартість основних виробничих засо-бів підвищилась на 2,1 тис. грн.4076,0 тис. грн. і склала 821,6 тис. грн. в серед-ньому за 2005-2007 рр. фондозабезпеченість господарства складає 39,9, а фон-доозброєність праці –и 9,5 тис. грн.

Виробничий напрямок господарства – зерно – соняшниковий напрямок з розвиненим виробництвом цукрових буряків.

Галузь рослинництва на протязі періоду дослідження – прибуткова, в се-редньому було отримано 356,0 тис. грн. прибутку. А тваринництво – збиткове, причому в динаміці має тенденцію до погрішення стану, рівень збитків зростає.

В господарстві низький рівень економічної ефективності виробництва продукції в господарстві. Так з розрахунку на 100 га ріллі в 2007 р. було вироб-лено на 766,4 ц, або 52,0 % менше зерна, а насіння соняшнику – більше на 72,6 ц, або 52,9 %, ніж в 2005 р. В розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь виробництво молока та приросту живої ваги великої рогатої худоби зменши-лось відповідно на 12,6 ц (14,3 %) та 1,7 ц (51,4 %).

За досліджуваний період спостерігається зменшення виходу валової про-дукції та валового прибутку в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь та 1 середньорічного працівника, зайнятого в сільськогосподарському вироб-ництві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення