Курсова робота «Фонова лексика на позначення масмедійних реалій в британському варіанті англійської мови», 2007 рік

З предмету Іноземні мови · додано 27.03.2009 18:36 · від violet_orchid · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Розділ 1 1.1. Лінгвокраїнознавство та вивчення іноземної мови 1.2. Лінгвокультурологія 1.3. Мовні реалії 1.4. Класифікація реалій 1.5. Переклад реалій 1.6. Фонова лексика 2. Розділ 2. Словник масмедіних реалій британського варіанту англійської мови Висновки Використана література

Висновок

У вступі до даної курсової роботи, я зазначила такі завдання:

1. місце лінгвокраїнознавства у вивченні та навчанні іноземної мови; зв’язок реалій та лінгвокраїнознавства;

2. зв’зок лінгвокраїнознавство та лінгвокультурології;

3. дати пояснення терміну «реалія», визначити структуру та типи реалій;

4. визначити місце реалій в системі безеквівалентної лексики;

5. дослідити проблему і особливості перекладу реалій;

6. дати визначення та пояснення терміну «фонова лексика»;

7. створити словник масмедійних реалій в британському варіанті англійської мови.

У кожній мові є слова, які відображають специфіку народу. У Великобританії це не лише власне англійські слова, а й фонова лексика, запозичені слова, слова-символи. До безеквівалентної лексики слова і словосполучення, які не мають ні повних, ні часткових еквівалентів серед одиниць іншої мови. Її поділяють на власні імена та реалії – слова, що позначають предмети, поняття, ситуації, які не властиві практичному досвіду людей, що розмовляють іншою мовою; вони не мають відповідників у лексичному складі інших мов. Вони виникають у мові мимоволі та відображають національну специфіку, що завдає великих труднощів перекладачам. Існує декілька класифікацій реалій. У історико-семантичному плані їх поділяють на власне реалії та історичні реалії. У історичному плані – на реалії-одночлени, реалії-полічлени номінативного характеру та реалії фразеологізми. Існують такі способи трансляційного перейменування реалій: транскрипція, гіперонімічне перейменування, дескриптивна перифраза, комбінована реномінація, калькування, міжмовна транспозиція на конотативному рівні, метод уподібнення, контекстуальне розтлумачення реалій.

Фонова лексика – це прошарок слів з неповноеквівалентністю фонів, тобто значення слів фонової лексики відображають явища і предмети позалінгвістичної дійсності. І хоча в іншій мові може існувати еквівалент якого-небудь слова, це зовсім не означає однозначності цих слів. Найважливішими в таких словах виявляються позалінгвістичні плани, які можна зіставити.

На сьогоднішній день, іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу. Тому ті, хто вивчають іноземні мови, окрім того, що здобувають іншомовні навички та вміння, також ознайомлюються з культурою країни, її традиціями, історією, сучасністю через мову. І саме лінгвокраїнознавство, в аспекті методики викладання іноземних мов, відбиває національно-культурний компонент мовного матеріалу. Практично лінгвокраїнознавство спрямоване на навчання спілкуванню, бо без прищеплювання норма адекватної мовної поведінки неможливо підготувати тих, хто вивчає іноземні мови, до іншомовного спілкування та сформувати комунікативну здатність. Для більшої ефективності навчання іноземній мові, у процес повинні включатися елементи країнознавтсва, але оскільки відомості зі сфери національної культури поєднуються з мовою, - це називають лінгвокраїнознавчим викладанням. З одного боку, предметом лінгвокраїнознавства є факти мови, що відбивають особливості національної культури, з іншого боку, лінгвокраїнознавство розглядається як культурологія, але вона має філологічну природу, діє через мову і в процесі її вивчення. У цьому і полягає зв’язок лінгвокраїнознавства та лінгвокультурології. Мова є частиною культури народу. Народ – це люди, які займають певне місце в культурі, і які розмовляють мовою, яка відображає суть та особливості народу. Мова також впливає на культуру. Культура, в свою чергу, впливає на мову. Лінгвокультурологія направлена на дослідження того, як багатообразні форми буття культури різних етносів відбиваються і закріплюються в мові. При такому підході мова розуміється одночасно і як предмет культури, і як її продуцент. Отже, лінгвокультурологія орієнтована на дослідження культурної компетенції мови, яка найяскравіше виражається в лексичних одиницях, які виступають виразником народу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?