Курсова робота «Теорії політичних еліт», 2007 рік

З предмету Соціологія · додано 27.03.2009 00:50 · від Viki · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1 1.5. Соціально-філософські джерела елітизму й історична ситуація, що породила класичну теорію еліт 7 1.6. Термін «політична еліта 9 1.7. Типологія політичних еліт та її функції 14 1.8. Системи рекрутування політичних еліт 16 Розділ 2 2.1. Класичні теорії еліт 18 2.2. Сучасні теорії політичних еліт 23 Розділ 3 Результати самостійних досліджень 3.2. Особливості формування і функціонування політичної еліти в Україні 27 Висновок 35 Список використаних джерел 41

Висновок

Величезна роль еліти в підтримці гідного життя того або іншого суспільства сучасності. Її відсутність, слабість або аморфний, дисперсний стан - є непрямим вироком суспільства на варварське, хай навіть і в міру заможне для більшості, існування. Безумовно, частіше за все саме від політичної еліти, залежить видиме поліпшення життя суспільства з погляду багатьох традиційних критеріїв.

Метою данного дослідження було на підставі теорій політичних еліт дослідити суперечності, що до існування політичної еліти в Україні. Тож спираючись на теоретичне підґрунтя можна впевнено сказати, що спекуляції на тему: є чи в Україні еліта, безпідставні. Еліта присутня в будь-якому суспільстві й визначається соціологічно. Сучасна демократія неможлива без еліти, демократичне суспільство відтворює еліту як свій продукт; але при цьому необхідно створення соціальних інститутів, що обмежують сваволю еліти. Тобто політичні еліти не можна розглядати як суспільне явище, що перебуває поза будь-яким регулятивним впливом права. Конституційні механізми, які встановлюють порядок прийняття владних рішень, норми, що визначають статус вищих посадових осіб та державних органів, відповідним чином впливають на формування та діяльність політичних еліт.

Варто враховувати, що побудова національної правової системи та формування політичних еліт відбувалося одночасно, при чому ці два процеси взаємно зумовлювали один одний. У багатьох країн Східної Європи майже повністю усунуті від влади авторитарні політичні еліти, що знайшло своє юридичне відображення у спеціальних законах. На відміну від згаданих країн, в Україні демократичні політичні еліти формувалися не стільки за рахунок переходу влади до новосформованих еліт, скільки шляхом модернізації старої еліти (номенклатури), етичні, моральні та психологічні установки якої склалися переважно за радянських часів.

Українська еліта не уявляє себе конкуруючою силою в сфері світоглядів та сенсів як всередині, так і ззовні. Наша еліта не сприймається як носій суспільної самосвідомості або провайдер громадського інтересу та його реалізації. Причинами такого стану речей можна назвати:

По-перше, гіпертрофовану роль політичної еліти на тлі занепаду культурної, наукової та іншої інтелектуальної еліти суспільства.

По-друге, спираючись лише на політичний та економічний раціоналізм, українська еліта неспроможна подолати прірву, що збільшується, між політичною та бізнес-елітою, з одного боку, і, інтелектуальною елітою, з іншого.

По-третє, в нас відсутня модель циркуляції еліт. Можливо, саме тому “лавка запасних” така коротка, про що неодноразово жалкував президент... Там, де існує циркуляція еліт, ми спостерігаємо суттєві соцільні зрушення та появу на вершині соціальної ієрархії нових людей з новими базовими цінностями.

Все вищенаведене, а також відсутність об’єднавчих цінностей, бачення майбутнього, заради якого проводяться реформи, та визнаних більшістю суспільства правил гри робить українську еліту слабкою, залежною та провінційною.

Але ж часи змінюються і впертий супротив „старої еліти” усьому новому і прогресивному має бути зламаний. Прийшов час подолати цю усталену тенденцію, тим паче, що соціальне підгрунтя для народження „нової еліти” вже перезріло.

Наша еліта, як і наша національна ідея, завжди була, є і буде. Вона ж існує в серці людини, в усвідомленні себе громадянином. Кожен громадянин України є носієм нашої національної ідеї. Можливо, не так швидко, як би нам того хотілося, але процес формування національної ідеї в Україні буде успішно продовжуватися

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?