Дипломна робота «Власний капітал підприємства», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 27.03.2009 12:15 · від Masha · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ I.Теоретико-методичні основи управління власним капіталом 6 1.1. Основні форми фінансування підприємств 6 1.2. Сутність та функції власного капіталу 18 1.3. Власний капітал як фінансове джерело функціонування підприємства 29 Розділ II.Аналіз структури власного капіталу підприємства 42 2.1. Аналіз формування статутного та додаткового капіталу 42 2.2. Реінвестування чистого прибутку на формування власного капіталу 51 2.3. Аналіз звіту про власний капітал 58 Розділ III.Шляхи зменшення вартості залучення власного капіталу 72 3.1. Зменшення інформаційних ризиків на основі investor relations.72 3.2. Напрямки підвищення інвестиційної привабливості підприємства 83 Висновки 110 Література 113 Додатки 118

Висновок

Джерелами формування активів підприємства є власні та позикові кошти. В момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками (учасниками), і представляє собою вартість майна підприємства. Здійснюючи підприємницьку діяльність, підприємство також використовує залучені кошти, в результаті чого виникають борги. Боргові зобов'язання підтверджують права і вимоги кредиторів щодо активів підприємства (А = З + К) і мають вищий пріоритет порівняно з вимогами власників. Тому власний капітал підприємства визначається як різниця між вартістю його майна і борговими зобов'язаннями.

Власний капітал підприємства — це підсумок першого розділу пасиву балансу, тобто перевищення балансової вартості активів підприємства над його зобов'язаннями. Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток. Відомості про розміри статутного і резервного капіталу містяться у статуті підприємства. Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів кредитоспроможності підприємства. Він — основа для визначення фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності.

Статутний капітал — сума вкладів власників підприємства в його активи за номінальною вартістю згідно із засновницькими документами.

В силу своєї стійкості статутний капітал покриває, як правило, найбільш неліквідні активи, такі, як оренда землі, вартість будов, споруд, обладнання. При створенні підприємства на суму статутного капіталу придбаються основні виробничі фонди: будівлі, споруди, обладнання, обчислювальна техніка та інші активи, які не передбачені для продажу.

Резервний капітал — це сума резервів, сформованих за рахунок чистого прибутку в розмірах, установлених засновницькими документами підприємства та нормативними актами.

Додатковий вкладений капітал характеризує суму емісійного доходу (різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій), отриманого в результаті реалізації акціонерними товариствами власних корпоративних прав.

Для підприємства прибуток є показником, що створює стимул для інвестування в ті сфери, де можна домогтися найбільшого приросту вартості. Прибуток, як категорія ринкових відносин виконує наступні функції:

— характеризує економічний ефект, отриманий у результаті діяльності підприємства;

— є основним елементом фінансових ресурсів підприємства;

— є джерелом формування бюджетів різних рівнів.

Визначену роль грають і збитки. Вони висвітлюють помилки і прорахунки підприємства в напрямках використання фінансових засобів, організації виробництва та збуту продукції.

Основна мета управління прибутком підприємства — забезпечення зростання його суми і рівня, а також ефективний цього розподіл за напрямками економічного розвитку. Згідно з визначеною метою об’єктом управління виступають як формування прибутку підприємства, так і його розподіл. Визначимо, що проблема ефективності розподілу прибутку підприємств — одна з найбільш дискутованих у сфері фінансового менеджменту в останні роки.

Отже, до вирішення проблем щодо обліку збільшення статутного фонду, необхідно підходити досить уважно. Важливим є факт державної реєстрації змін до статуту, щодо збільшення статутного фонду, який також необхідно відображати в обліку. Варто звернути увагу на відображення внесків учасників, які були здійснені під час підписки на акції та на нарахування дивідендів, які мають виплачуватись та/або реінвестуватись. Складаючи звітність необхідно мати на увазі, що сума статутного капіталу повинна відповідати сумі визначеній в установчих документах, а сума неоплаченого капіталу повинна наводитись в дужках та відніматись при визначенні підсумку власного капіталі акціонерного товариства.

Інформація про власний капітал надається у звіті про власний капітал всім зацікавленим особам.

Звіт складається у формі шахової таблиці в розрізі статей, які включаються до складу першого розділу пасиву балансу та причин їх зміни. Шаховий принцип побудови звіту передбачає розміщення по горизонталі елементів (статей) власного капіталу, а по вертикалі — основних операцій, які можуть призвести до зміни окремих статей і власного капіталу в цілому.

Звіт про власний капітал складається на підставі балансу, звіту про фінансові результати, а також аналітичних даних до відповідних облікових регістрів.

Показники залишку за окремими статтями власного капіталу на початок періоду переносяться з відповідної графи балансу підприємства. Далі по вертикалі відображаються операції, які можуть призвести до змін у власному капіталі. На перетині відповідних вертикальних рядків і горизонтальних граф відображаються дані, що характеризують вплив тих чи інших операцій на стан позицій власного капіталу.

Якщо на підприємстві мали місце зміни в обліковій політиці, виправлення помилок, допущених при складанні звітів у попередніх періодах чи інші зміни, то на відповідну величину здійснюється, як правило, коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.

Метою даної роботи було знайти шляхи зменшення вартості залучення власного капіталу. Для досегнення мети були проведені розрахунки та зроблений аналіз.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення