Курсова робота «Аналіз формування та використання фінансових ресурсів ПП «Агросинтез»», 2007 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 26.03.2009 15:07 · від Karolina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Завдання на курсову роботу 2 Реферат 4 Вступ 6 1. Теоретичні основи аналізу фінансових ресурсів підприємства 9 1.1. Сутність і структура фінансових ресурсів підприємства 9 1.2. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства 12 1.3. Організація управління фінансовими ресурсами підприємства 15 2. Аналіз фінансового стану пп «агросинтез» 19 2.1. Загальна характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз майнового стану підприємства за 2005 та 2006 роки. 22 2.3. Аналіз ділової активності підприємства за 2005 та 2006 роки 28 2.4. Аналіз рентабельності підприємства за 2005 та 2006 роки. 32 2.5. Аналіз фінансової стійкості підприємства за 2005 та 2006 роки.35 2.6. Аналіз ліквідності підприємства за 2005 та 2006 роки 40 2.7. Аналіз підприємства на ринку цінних паперів 43 3. Основні напрямки забезпечення стабільного фінансового стану підприємства 46 3.1. Заходи щодо підвищення фінансової стійкості і майнового стану підприємства 46 3.2. Перспективи підвищення прибутку і платоспроможності ПП „Агросинтез” 48 Висновок 52 Перелік посилань 55

Висновок

Головна мета виробничого підприємства в сучасних умовах - отримання максимального прибутку, що неможливе без ефективного управління капіталом. Пошуки резервів для збільшення прибутковості підприємства складають основне завдання управлінця. Очевидно, що від ефективності управління фінансовими ресурсами і підприємством цілком і повністю залежить результат діяльності підприємства в цілому. Якщо діла на підприємстві йдуть самоплив, а стиль управління в нових ринкових умовах не міняється, то боротьба за виживання стає безперервною.

У першому розділі даної роботи був показаний механізм формування фінансових ресурсів підприємства, складових основу економічного потенціалу держави. Основним джерелом фінансових ресурсів підприємств, що діють, виступає виручка від реалізації продукції, послуг, робіт. В процесі перерозподілу виручки окремі її частини приймають форму доходів і накопичень.

В другому розділі, що займає велику частину роботи, було обстежено підприємство, що діяло, і його фінансове положення. В ході роботи було встановлено реальне положення справ на підприємстві; виявлені зміни у фінансовому стані і чинники, що викликали ці зміни. У третьому розділі був складений і проаналізований прогноз деяких основних тенденцій розвитку підприємства.

Сьогодні, коли підприємство самостійно обирає собі постачальників і покупців, має право надавати позики іншим підприємствам, вкладати свої кошти в їх статутні капітали, купувати акції та інші цінні папери різних підприємств, посилюється значення фінансового аналізу.

У традиційному розумінні суть фінансового аналізу полягає в оцінці і прогнозуванні фінансового стану підприємства за даними фінансової звітності та обліку. Фінансовий аналіз є одним із основних елементів фінансової політики підприємства.

Фінансовий аналіз— це процес дослідження фінансового стану і основних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості та забезпечення ефективного розвитку, це засіб накопичення, трансформації й використання інформації фінансового характеру.

Фінансовий аналіз є суттєвим елементом фінансового менеджменту та аудиту. Він виступає прерогативою найвищої ланки управлінських структур підприємства, спроможних впливати на формування фінансових ресурсів і потоки грошових коштів, ефективності управлінських рішень, пов'язаних із визначенням ціни продукції, заміною устаткування чи технології, економічного зростання підприємства.

Фінансовий аналіз є частиною загального, повного аналізу господарської діяльності, який складається з двох взаємопов'язаних розділів фінансового і управлінського аналізу.

Особливого значення в сучасних умовах господарювання набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємства за існування різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки завдяки своєчасному й об'єктивному аналізу фінансового стану підприємств.

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства і розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Враховують фінансовий стан підприємства також банки при визначенні кредитоспроможності позичальника.

Фінансовий аналіз є основою для управління фінансами підприємства. В узагальненому вигляді він включає в себе три головні елементи: оцінка фінансових потреб підприємства;розподіл потоків грошових коштів залежно від конкретних планів підприємства, визначення додаткових обсягів залучення фінансових ресурсів та каналів їх одержання— кредити, пошук внутрішніх резервів, додатковий випуск акцій, облігацій;забезпечення системи фінансової звітності, яка б об'єктивно відображувала процеси та забезпечувала контроль за фінансовим станом підприємства.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. На фінансовий стан підприємства позитивно впливають безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Нераціональне використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні виробництва й реалізації продукції, невиконання плану прибутку від операційної діяльності, збільшення відсотків за банківський кредит, зростання економічних санкцій за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

Через перебої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, труднощі з її реалізацією зменшуються надходження коштів на рахунки підприємства, у результаті чого погіршується його платоспроможності.

Отже, фінансовий аналіз має важливе значення в економічній діяльності підприємства, оскільки дає змогу: вишукувати резерви поліпшення фінансового стану підприємства; об'єктивно оцінювати раціональність використання усіх видів фінансових ресурсів;своєчасно вживати заходів, спрямованих на підвищення платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення