Курсова робота «Виробнича потужність підприємства», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 25.03.2009 22:17 · від Вера · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ I. Теоретичні основи виробничої потужності підприємства 1.1. Економічна сутність виробничої потужності підприємства. 1.2. Види виробничої потужності підприємства 1.3. Чинники формування виробничої потужності підприємства Розділ II. Методологічні аспекти розрахунку виробничої потужності підприємства 2.1. Механізм розрахунку виробничої потужності підприємства 2.2. Визначення максимально можливого випуску продукції за наявної потужності підприємства 2.3. Розрахунок виробничої потужності на прикладі підприємства ВРП «Трансенерго». Розділ III. Шляхи підвищення ефективності використання виробничої потужності та основних фондів підприємства в сучасних умовах 3.1. Напрями інтенсифікації відтворення основних фондів. 3.2. Технічне вдосконалення засобів праці 3.3. Покращення організації та управління виробництвом Висновки Список використаної літератури

Висновок

Результати аналізу та розрахунку виробничої потужності, які були проведені на виробничо – розподільчому підприємстві «Трансєнерго» показують, що план по випуску продукції перевиконаний за рахунок збільшення кількості устаткування за одну машино-годину. Надпланові цілоденні, внутрішньозмінні простої устаткування і зниження коефіцієнта змінності викликали зменшення об'єму товарної продукції на суму 10780,77 тис. грн. Отже, повніше використовування устаткування в ремонтно-механічному підрозділу можна розглядати як можливий резерв збільшення виробництва продукції.

Таким чином, можна зробити висновок, що підприємство недостатньо повно використовує не тільки активну, але пасивну частину фондів. Неповне використовування виробничої потужності приводить до зниження об'єму випуску продукції, зростання її собівартості, оскільки більше постійних витрат доводиться на одиницю продукції.

Виробничу потужність мають підприємства і їх підрозділи, яка характеризує їх потенційні можливості виготовляти максимальну кількість продукції на певний момент часу при досягнутому рівні освоєння техніки і технології працюючими.

Наведені фактори, які впливають на величину і використання виробничих потужностей є важливим інструментом організації їх нарощування і використання з метою забезпечення вирішення поточних і ефективних завдань, пов'язаних з випуском продукції, яка користується попитом у споживачів.

Застосування системи показників для проведення аналітичної оцінки використання виробничих потужностей діючих підприємств дає змогу отримати інформацію, на основі якої можна провести комплексний аналіз використання виробничої потужності підприємства і його підрозділів, встановити черговість проведення заходів щодо поліпшення використання виробничої потужності та розробити ефективні шляхи реалізації резервів виробничої потужності.

Ефективне використання виробничих потужностей діючих підприємств може бути досягнуто шляхом використання наявних резервів, пов'язаних з регулюванням пропорцій величини їх пропускної спроможності. Використання цих резервів дає змогу домогтися значного збільшення випуску продукції діючими підприємствами при значній економії матеріальних і фінансових ресурсів

У придбання необхідної кількості устаткування для досягнення заданої величини потужності підприємства у зв'язку з його реконструкцією та зміною профілю спеціалізації тощо.

Зрозуміло, що регулювання пропорцій у виробничих потужностях як комплекс заходів, спрямованих на ефективне використання повинен проводитися у певній послідовності, передбачати вибір найбільш раціональних напрямів його здійснення. Практичне розв'язання задачі регулювання пропорцій у потужностях підприємств зводиться до побудови балансу машино-годин, необхідних для виготовлення продукції, і машино-годин, які може або повинно відпрацювати в межах прийнятого режиму наявне в системі машин устаткування. Практична реалізація методів вибору варіантів регулювання пропорцій у виробничих потужностях передбачає розв'язання задач за допомогою сучасних персональних комп’ютерів.

Підприємства мають великі можливості для підвищення ефективності використання потужностей шляхом раціональної побудови систем машин за рахунок маневрування наявними у них потужносними ресурсами. Особливо значні резерви такого маневрування можна виявити в складі технологічного устаткування. Але в усіх випадках вони повинні бути спрямовані на підвищення ефективності використання потужностей діючих підприємств.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення