Дипломна робота «Організація маркетингу в страховій компанії ВАТ "ХМСК"», 2006 рік

З предмету Маркетинг · додано 25.03.2009 14:03 · від Светлана · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні основи маркетингу у страховій компанії в ринкових умовах 1.1. Необхідність, економічний зміст та розвиток страхування 1.2. Мета, принципи, основні напрями розвитку та аналіз страхового ринку України 1.3. Організація маркетингу в страховій компанії 2. Аналіз та оцінка діяльності страхової компанії 2.1. Загальна характеристика ВАТ «ХМСК 2.2. Аналіз фінансового стану ВАТ «ХМСК 2.3. Методологія вибору стратегії розвитку страхової компанії 3. Розробка стратегії інноваційного розвитку страхової компанії 3.1. Стратегічне планування маркетингової стратегії страхової компанії 3.2. Вибір стратегії інноваційного розвитку ВАТ «ХМСК 3.3. Оцінка ефективності стратегічного планування в діяльності страхової компанії 4. Охорона праці і навколишнього середовища 4.1. Управління охороною праці в ВАТ «ХМСК» 4.2. Промислова санітарія 4.2. 1Мікроклімат 4.2.2. Промислове освітлення 4.2.3. Шум 4.2.4. Електромагнітне випромінювання 4.3. Організація безпечних умов праці на робочому місці економіста 4.4. Пожежна безпека 4.5. Охорона навколишнього середовища Висновки Список використаних джерел

Висновок

23 серпня 2005 р. вийшло Розпорядження Кабінету Міністрів України за № 369-р «Про схвалення Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року». Тому важливого значення набуває розвиток страхового ринку України і, зокрема, кожної страхової компанії. Згідно «Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року», метою розвитку страхового ринку є підвищення рівня страхового захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, формування ефективних ринкових механізмів залучення інвестиційних ресурсів у національну економіку за рахунок забезпечення ефективного функціонування ринку страхових послуг з урахуванням міжнародного досвіду, застосування сучасної ринкової інфраструктури та фінансових інструментів.

Існуючі в ринковій економіці України інтереси учасників страхового ринку  страховиків, з одного боку, та страхувальників і держави, з другого, можливо вирішити на користь обох сторін лише за умови розуміння потреб населення та бізнесу у страхових послугах та своєчасного реагування на них.

У практиці страхового менеджменту широко використовується стратегія іноваційного розвитку. Вона передбачає безперервний процес пошуків і впровадження нових методів управління, зорієнтованих на послідовне вдосконалення страхової справи. Опрацювання стратегії має враховувати адаптацію до зовнішнього середовища, внутрішню координацію та організаційне передбачення. Тому стратегічні програми потрібно складати доволі гнучкими, аби при потребі їх можна було переорієнтувати або модифікувати.

Завдяки послідовно проведеній страховій політиці, орієнтованій на збут страхових полісів, робиться систематичний аналіз ринку і досліджуються мотиви поведінки страхувальників щодо придбання тих чи інших страхових послуг. Успіх гарантований, якщо страховій компанії вдається передбачити поведінку страхувальника й об'єднати в одне логічне ціле всі елементи, які є умовою збуту ( створення нового виду страхування, його реклама, адекватна ризику тарифна ставка, організація продажу полісів та ін. ).

Аналіз свідчить, що основною вадою існуючих систем управління окремими страховими компаніями є роз'єднаність цих систем. Керівництво страхової компанії, маючи у своєму розпорядженні такий важіль управління, як маркетинг, може знайти оптимальну комбінацію засобів впливу на страховий ринок з метою його освоєння і забезпечення успіху в конкурентній боротьбі з іншими страховиками.

Для аналізу стану ВАТ «Харківська муніципальна страхова компанія» був використаний метод SWOT – аналізу, який допоміг виявити сильні та слабкі сторони, а також загрози і можливості ВАТ «Харківська муніципальна страхова компанія», та установити зв'язки між ними, котрі у подальшому були використані для формулювання стратегії страхової компанії. Результати такого SWOT – аналізу дають необхідну інформацію для обґрунтованого вибору стратегій розвитку страхової компанії.

Дослідження стану діяльності ВАТ «ХМСК» та обговорення на нараді керівних органів страхової компанії дозволили виділити пріоритетні стратегічні цілі інноваційного розвитку компанії. До них належать:

1) всеукраїнська системна страхова компанія;

2) максимизація прибутку;

3) забезпечення фінансової стабільності.

Сучасна методологія дослідження складних проблем пропонує наступний системний підхід до раціонального вибору приорітетної стратегічної цілі та бажаного напряму інноваційного розвитку страхової компанії.

Визначивши сфери діяльності ВАТ «ХМСК» з метою визначення пріоритету інноваційного розвитку, були виділені такі напрями інноваційної діяльності страхової компанії : утворення інтегрованих продуктів на ринку фінансових послуг; інновації у менеджменті управління страховою компанією; інновації в управлінні персоналом; формування попиту на страхові послуги; збільшення якості страхових послуг; запровадження нових видів страхувння.

Для аналізу був використаний метод аналізу ієрархій (МАІ), де вирішення проблем є процесом поетапного установлення пріоритетів розвитку. На першому етапі виявляються найбільш важливі елементи проблеми, на другому – найкращий спосіб перевірки спостережень: дослідження і оцінка елементів; наступним етапом може бути вироблення способу застосування рішень і оцінка його якості.

Керівництвом компанії була виділена пріоритетна стратегічна ціль інноваційного розвитку страхової компанії: найбільш значимою є мета: «Всеукраїнська системна страхова компанія».

Ранжування напрямів інноваційного розвитку ВАТ «ХМСК» відповідно до визначеної значимості стратегічних цілей розвитку показало, що найбільш пріоритетним напрямом інноваційного розвитку страхової компанії є такі напрями, як інновації у менеджменті управління страховою компанією та запровадження нових видів страхування.

Для страхової компанії розвиватися за напрямом: «Інновації у менеджменті управління страховою компанією» означає впровадження управлінсько-організаційних інновацій, що дозволить ВАТ «ХМСК» застосовувати у своїй роботі нові прогресивні методи управління, удосконалити роботу маркетингових служб. Це забезпечить поліпшення виробничого процесу, сприятиме попиту на страхові послуги, раціональному, ефективному управлінню фінансовими потоками. Такі зміни спричинять поліпшення фінансової стійкості страхової компанії, забезпечать збереження ринкових позицій.

Розвиватися за напрямом: «Запровадження нових видів страхування» припускає постійне вдосконалення − а це життєва філософія будь-якої організації, яка бажає успішно функціонувати довгий час. Для того щоб утриматися на ринку, необхідно постійно вдосконалюватися, обновляти та актуалізувати свій бізнес. Без цього неможливо витримати суперництво і тим більше перемогти. Для захоплення й утримання позицій лідера на страховому ринку України необхідно крім надання комплексних програм страхування пропонувати існуючим та потенційним клієнтам нові види страхування.

Коментар модератора

РОБОТА НЕ МІСТИТЬ ДОДАТКІВ

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали