Курсова робота «Аналіз оборотних активів підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій», 2008 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 25.03.2009 11:10 · від Анна Машовец · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Роль аналізу оборотних активів в системі управління діяльністю суб’єкта підприємництва 6 2. Критичний огляд нормативної бази, спеціальної та періодичної літератури з питань аналізу оборотних активів 14 3. Організаційно-економічна характеристика СТОВ «Пилипчанське 29 4. Інформаційне забезпечення аналізу оборотних активів 39 5. Загальний аналіз оборотних активів 49 5.1. Методика загального аналізу оборотних активів 49 5.2. Аналіз впливу чинників на формування і використання оборотних активів 54 5.3. Методика ефективності використання оборотних активів 66 6. Узагальнення та реалізація результатів аналізу оборотних активів 74 Висновки та пропозиції 79 Список використаної літератури 82 Робота не містить додатків

Висновок

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від наявності та ефективності використання оборотних активів. Узагальнення теоретичних і практичних підходів до розуміння економічної сутності категорії “оборотні активи” дозволяє трактувати оборотні активи як сукупність економічних благ виражену у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які залучаються в економічний процес діяльності суб’єкта господарювання у вигляді оборотного капіталу. Таке визначення, у порівнянні з тим, що дається у національних стандартах обліку та науковій літературі, більш чітко визначає функціональну роль та місце оборотних активів у формуванні господарських взаємовідносин на підприємствах. До оборотних активів належать: запаси, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти. Вони перебувають у постійному русі, набуваючи форми грошей, запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції.

Написавши курсову роботу з даної теми можу сказати про досягнення поставленої мети на початку курсової роботи та розв’язання наступних завдань:

• досліджено теоретичні передумови, принципи аналізу оборотних активів, їх економічну природу, роль і місце аналізу в системі управління оборотними активами підприємства;

• досліджено інформаційне забезпечення аналізу оборотних активів суб’єкта господарювання;

• проаналізовано стан і структуру оборотних активів підприємства;

• зроблений аналіз причин і факторів, що впливають на зміну оборотних активів суб’єкта господарювання;

• систематизовано існуючі аналітичні процедури дослідження ефективного формування та використання оборотних активів;

• удосконалено методику економічного аналізу оборотних активів господарських товариств з метою пошуку резервів підвищення ефективності їх діяльності.

В сучасних умовах аналіз оборотних активів неможливий без розумного державного регулювання. Але зараз, нажаль, воно дуже велике за обсягом і мінливе. В Україні внаслідок частих змін та доповнень до законодавства досить легко помилитися при здійснення аналізу та вирішенню важливих питань на підприємстві. Досить часто виникають суперечливості щодо того чи іншого нормативного акту з приводу його розуміння. Тому фахівці повинні регулярно надавати свої коментарі, пропозиції та роз’яснення до нормативних актів.

Інформаційним забезпеченням аналізу оборотних активів є сукупність відомостей, які характеризують оборотні активи об'єкта дослідження та їх нормативно-правове регулювання в процесі господарських відносин.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується швидкістю їхнього обертання, оборотністю. Прискорення оборотності цих коштів зумовлює: по-перше, збільшення обсягу продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат підприємства; по-друге, вивільнення частини коштів і завдяки цьому створення додаткових резервів для розширення виробництва.

Унаслідок прискорення оборотності грошових коштів зменшується потреба в них, відбувається процес вивільнення цих коштів з обороту. Боротьба за прискорення оборотності оборотних активів повинна проводитись одночасно на всіх стадіях їх кругообігу шляхом скорочення часу виробництва та часу обертання.

З-поміж заходів для підвищення ефективності використання оборотних коштів чільне місце належить оптимізації їх обсягів. Саме з оптимізацією зв'язані найбільші резерви скорочення запасів на підприємствах, особливо з матеріаломістким виробництвом. Основними шляхами скорочення часу обігу виробничих запасів є: рівномірне завезення товарно-матеріальних цінностей; формування запасів необхідних цінностей у межах можливого мінімуму для постійного забезпечення безперервності процесу виробництва; недопущення придбання непотрібних і реалізації надлишкових матеріалів. Прискорення оборотності оборотних активів на стадії виробництва досягається також за рахунок скорочення виробничого циклу. У сфері обертання прискорити обіг оборотних активів можливо шляхом прискорення реалізації продукції, розрахунків за реалізовану продукцію та надані послуги, недопущення створення дебіторської заборгованості.

Для товариства СТОВ «Пилипчанське» важливим є наявність відповідного обсягу оборотних коштів, які б забезпечували їх безперервне функціонування. Проте з іншого боку значні обсяги оборотних активів потребуватимуть відповідних фінансових ресурсів, авансованих у них. Це, в свою чергу, впливатиме на кінцеві результати виробництва, загальний фінансовий стан підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення