Курсова робота «Податкова система», 2007 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 24.03.2009 16:08 · від Наталя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Суть та структура податкової системи держави 5 1.1. Податкова система держави як економічна категорія 5 1.2. Особливості здійснення податкової політики в Україні і за кордоном 10 Розділ 2. Особливості становлення податкової системи україни 18 2.1. Структура податкової системи України та її ієрархія 18 2.2. Основа існування податкової системи України 22 Розділ 3. Проблеми податкової системи україни та шляхи її вдосконалення 27 3.1. Сучасний стан податкової системи України 27 3.2. Проблеми податкової системи України та шляхи їх вирішення 30 Висновки 34 Список використаної літерутури 38

Висновок

Опрацювавши ряд науково – практичних джерел при написання курсової роботи на тему „Податкова система України: теорія та практика становлення“, згідно поставлених завдань, можна зробити наступні висновки:

1.Податкова система - це система державних заходів у сфері регулювання оподаткування, зміст і мета якої зумовлені соціально-економічним ладом суспільства.

Завдання податкової системи зводяться, переважно, до забезпечення держави фінансовими ресурсами, створення умов для регулювання господарства в цілому, згладжування нерівності в рівнях доходів населення, що виникає у процесі ринкових відносин.

Умовно розрізняють три можливі типи податкової системи:

Перший тип - високий рівень оподаткування, тобто політика, якій властиве максимальне збільшення податкового тягаря.

Другий тип - низький податковий тягар, коли держава максимально враховує не тільки власні фіскальні інтереси, але й інтереси платників податків.

Третій тип - податкова політика з досить значним рівнем оподаткування як для корпорацій, так і для фізичних осіб, що компенсується для громадян країни високим рівнем соціального захисту, багатьма державними соціальними гарантіями і програмами.

Основними принципами податкової системи є:

1) фіскальна ефективність;

2) економічна ефективність;

3) соціальна справедливість.

2.За допомогою певної податкової системи можна регулювати такі соціально-економічні процеси, як обсяг виробництва, зайнятість, інвестиції, розвиток науки і техніки, структурні зміни, ціни, зовнішньоекономічні зв'язки, рівень життя населення, рівень споживання певних товарів тощо. Відповідно до теорії Дж.М. Кейнса впливати на ділову активність, інвестиції, зайнятість можна за допомогою податкових ставок, їхньої диференціації.

Прихильники теорії „економіки пропозиції“ стверджують, що тривалість та інтенсивність праці окремих робітників залежать від того, які додаткові доходи після сплати податків вони зможуть отримати від додаткової праці.

Податки застосовуються для регулювання структури господарства країни. Диференціюючи податкові ставки і впроваджуючи податкові пільги для окремих галузей, регіонів і підприємств, держава може забезпечити структурні зміни в економіці у потрібному напрямі. Так, в Японії система податкових та фінансових пільг спрямована на прискорення економічного зростання відносно менш розвинених регіонів країни. На вдосконалення регіональної господарської структури спрямована також система оподаткування Німеччини.

У Росії для фінансової підтримки найважливіших галузей народного господарства з 1994 р. введено спеціальний податок з підприємств, установ і організацій в розмірі 3 відсотків, який сплачується в тому самому порядку, що й ПДВ.

3.До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя).

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

Система Державної податкової служби умовно поділяється на три рівні:

- вищий рівень - Державна податкова адміністрація України;

- середній рівень - державна податкова адміністрація в АРК, областях, містах Києві та Севастополі;

- базовий рівень - державні податкові інспекції в районах областей, районах у містах, міжрайонні, міські та об'єднані.

Основні рисами державної податкової служби України є: незалежний контроль за дотриманням податкового законодавства; чітка централізація системи податкових органів відповідно до вертикальної структури підпорядкованості; єдність системи контролю платників податків і зборів.

4. Податкова система України встановлена Законом “Про систему оподаткування”, який був прийнятий вперше в 1991 р. У 1994 р. цей Закон був прийнятий у новій редакції з урахуванням змін та доповнень, які мали місце в 1992-—1993 рр.

Податкову систему регулюють акти міжнародного права, до яких входять угоди про уникнення подвійного оподаткування, правові положення, що регулюють зовнішньоекономічні зв’язки, інші міжнародно-правові документи, що містять податкові питання, зокрема Договір про створення ЄЕС.

На сьогодні основним законодавчим документом з питань діяльності податкової служби в Україні є Закон України „Про державну податкову службу в Україні“ в редакції від 24 грудня 1993 р. із змінами і доповненнями.

5. Податкова система України має ряд особливостей:досить високий загальний рівень оподаткування, що визначається частиною доходів бюджету ВВП; нерівномірний розподіл податкового тягаря між окремими платниками внаслідок „тінізації“ економіки і недостатньо обґрунтованого пільгового режиму оподаткування окремих економічних суб'єктів; внесення постійних змін у систему оподаткування, що зумовлюють надзвичайно високий рівень її нестабільності.

Податкова система України перебуває в стані перманентного вдосконалення. Перспективи її розвитку на цьому етапі пов'язуються перш за все з розробкою і вдосконаленням Податкового кодексу України, покликаного звести воєдино й узгодити всі податкові закони, стати основним законодавчим актом, який регулює проблеми оподаткування.

6. Проблема податкової системи держави на сучасному етапі полягає в оптимізації величини фінансових ресурсів, котрі мобілізуються до доходів бюджетів різних рівнів і тих грошових засобів, які залишаються в розпорядженні підприємницьких структур і фізичних осіб й можуть бути спрямовані на формування фінансового капіталу, але найчастіше використовуються для поточного споживання.

Розглядаючи оподаткування в системі державного регулювання, необхідно зазначити деякі його особливості, а саме: тісний зв'язок податків із державною владою, для якої вони є найважливішим джерелом доходів; примусовий, законодавчо встановлений характер платежів; вплив податків на економічні процеси.

Таким чином, сутність податкової системи кожної країни визначається різними факторами, такими як загальнонаціональні цілі держави, співвідношення між різними формами власності, політичний лад тощо.

Коментар модератора

Дана робота не містить додатків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення