Курсова робота «Облік операцій на рахунках у банках в системі управління фінансами підприємства», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 23.03.2009 23:22 · від Степан · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ ст.4 Розділ 1.Економічна сутність грошових коштів та безготівкових розрахунків, їх значення ст.6 Розділ 2. Економіко-правовий аналіз норм щодо створення, ведення та закриття рахун- ків підприємств в банках. 2.1. Порядок відкриття рахунків в національній валюті ст.10 2.2. Організація роботи з готівковими коштами ст.14 2.3. Порядок ведення безготівкових розрахунків на рахунках в банку ст.16 Розділ 3. Коротка організаційно-економічна характеристика ВАТ “Київгаз” ст.26 Розділ 4. Облік операцій на рахунках в банках на підприємстві ВАТ “Київгаз”. 4.1. Документування операцій на рахунках в банку ст.29 4.2. Синтетичний облік на рахунках в банку ст.32 4.3. Узагальнення інформації про облік грошей на рахунках в банку ст.38 Розділ 5. Відображення операцій на рахунках в банках в фінансовій звітності ст.39 Розділ 6. Шляхи удосконалення обліку операцій на рахунках у банках на підпиємстві ст.41 Висновки та пропозиції ст.44 Список використаних джерел ст.47 Додатки

Висновок

На основі даної курсової роботи можна зробити висновок, що у процесі господарської діяльності ВАТ “Київгаз” підприємство вступає в розрахункові взаємовідносини з іншими господарюючими суб’єктами, юридичними чи фізичними особами - за товарно - матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги та інше. Розрахунки являють собою систему грошових відносин, яка грунтується на господарському розрахунку, суворому виконанні договорів та додержанні фінансової дисципліни. Розрахунки здійснюються готівкою і в безготівкових формах. Розрахунки готівкою здійснюються при купівлі дрібних господарських речей, виплаті заробітної плати, оплаті витрат на відрядження тощо.

Отже, майже весь платіжний оборот, як по товарних, так і по всіх інших операціях, охоплюється безготівковими розрахунками. Установи банку здійснюють безготівкові розрахунки у нормах, встановлених Національним банком України, а також прийнятих у міжнародній банківській практиці.

Необхідно наголосити на тому, що система безготівкових розрахунків сприяє зміцненню договірної дисципліни, прискоренню оборотності оборотних засобів, ефективному використанню коштів і посиленню контролю за фінансовою діяльністю підприємства. Підприємство для здійснення розрахунків готівкою має касу, яку можна було б застрахувати страховою організацією.

Важливим моментом є те, що всі готівкові розрахунки підприємства та індивідуальних підприємців між собою, а також з громадянами проводяться як за рахунок коштів, одержаних у касі банку, так і за рахунок виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг).

Розрахунки готівкою підприємства з громадянами та юридичними особами мають проводитися з оформленням податкових накладних, прибуткових і видаткових касових ордерів, касового чи зварного чека, квитанції, договору купівлі-продажу, актів закупівлі, виконання робіт (надання послуг) або інших документів, що засвідчують факт купівлі товару, виконання роботи, надання послуги.

Готівкова виручка одержана від реалізації товарів (робіт, послуг) може використовуватися підприємством в необхідних розмірах для забезпечення своєї статутної та господарської діяльності, крім здійснення виплат, пов'язаних з оплатою праці та виплатою дивідендів (доходу).

Кошти на виплати, пов'язані з оплатою праці та виплатою дивідендів (доходу), підприємство одержує виключно з кас банків.

На підприємстві ВАТ “Київгаз” для перевірки збереження грошових коштів в касі не рідше одного разу на квартал проводиться раптова ревізія каси з покупюрним перерахуванням усіх грошей і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку по касовій книзі.

Потрібно відмітити, що в умовах автоматизованого ведення касової книги слід проводити перевірку правильності роботи програмних засобів оброблення касових документів.

Спираючись на свою курсову роботу я можу сказати, що на підприємстві проводиться робота по вдосконаленню обліку касових і розрахункових операцій шляхом автоматизації розрахунків з використанням ЕОМ. Дане вдосконалення дозволяє суттєво полегшити роботу бухгалтера та прискорити внутрішній документооборот на підприємстві, а також зробити можливим швидке оперативне надання інформації, потрібної для швидкої реакції керівництвом підприємства на ціни, які відбуваються в умовах ринкової економіки. Функціонування АРМ бухгалтера по обліку фінансово-розрахункових операцій повинно забезпечити в діалоговому режимі облік за фінансовими операціями, які відображають щоденний стан підприємства, виконання необхідних розрахунків по аналізу фінансового стану з ціллю визначення резервів прискорення оборотності грошових засобів. Користувач повинен мати можливість в режимі активного діалогу проаналізувати стан розрахунків, засобів і інші.

З появою нового класу ЕОМ, а також з переходом до ринкових відносин, з'являється необхідність оперативного управління на місцях виникнення інформації, яка потребує впровадження розподіленої системи обробки даних обліку з використанням АРМ бухгалтера по рівнях управління комплексів задач.

Автоматизована система на підприємстві дає можливість оперативного ведення підприємством ВАТ “Київгаз” своїх рахунків у банку та обміну технологічною інформацією через застосування програмно-технічного комплексу "клієнт-банк".

ВАТ “Київгаз”, як клієнтська частина системи "клієнт-банк", забезпечує автоматичне ведення поточного стану рахунку клієнта в банку, враховуючи проведені початкові та зворотні платежі.

Юридичною підставою для роботи клієнта за допомогою системи "клієнт - банк" і оброблення банком його електронних розрахункових документів є окремий договір між підприємством і банком. У договорі обов'язково мають обумовлюватися права, обов'язки та відповідальність сторін, порядок вирішення спорів у разі їх виникнення тощо. Під час використання системи "клієнт - банк" ВАТ “Київгаз” має дотримуватися всіх вимог, що встановлює банк, з питань безпеки оброблення електронних розрахункових документів.

Платник може формувати електронні розрахункові документи за допомогою клієнтської частини системи "клієнт-банк" на підставі належним чином оформлених платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, а також з використанням платіжних карток.

В розвинутих країнах компанії стараються перейти на так званий безпаперовий офіс, адже в умовах ринкових відносин інформація - це гроші, а своєчасна інформація - великі гроші.

Форма обліку, реалізована на базі сучасної комп’ютерної техніки та засобів комунікації (комп’ютерно-комунікаційна форма обліку), знаходить своє конкретне втілення в програмах для комп’ютеризації облікових робіт, оскільки порядок введення, спосіб і послідовність обробки даних, формування зведених облікових алгоритмів.

При застосуванні комп’ютерів обліковий регістр складається з:

• комп’ютерної бази даних, що призначена для накопичення та зберігання облікової інформації на технічних носіях;

• бухгалтерських рахунків, які представлені комірками оперативної пам’яті комп’ютера, що слугують для систематизації та узагальнення інформації;

• відеограм та машинограм, що призначені для відображення згрупованої та систематизованої облікової інформації.

При безкомп’ютерних способах обробки облікової інформації найбільш доцільна побудова бухгалтерії за принципом централізації. При організації бухгалтерського обліку в умовах його комп’ютеризації основна тенденція полягає в накопиченні та централізованій обробці облікових даних і децентралізованому введенні первинної інформації та використанні підсумкових облікових показників.

При побудові структури бухгалтерії одним з найважливіших факторів є можливість здійснення контролю за точністю облікових даних і надійність інформаційних зв’язків як всередині бухгалтерії, так і між бухгалтерією та підрозділами підприємства. Зважаючи на це, перспективною є побудова структури бухгалтерії при застосуванні комп’ютерів, що складається з двох основних відділів: відділу інформаційної системи та відділу контролю.

В організації комп’ютерного обліку великі перспективи має використання Internet-технологій. Перевагою таких технологій є можливість модернізувати програмне і апаратне забезпечення без суттєвих змін в структурі обчислювальної системи. А також використовувати широкий діапазон технічних засобів з різною обчислювальною потужністю. Дієвим засобом підвищення кваліфікації облікових працівників є створення спеціально впорядкованих бухгалтерських бібліотек на чолі з бібліотекарем-бухгалтером. Такі спеціалізовані бібліотеки доцільно створювати на Internet-серверах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення