Курсова робота «Бухгалтерський облік на рахунках в банку», 2004 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 23.03.2009 22:10 · від SerGo · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Організаційно-економічна характеристика ват «володарка» 2. Облік коштів на рахунках в банках – теоретичні відомості 2.1. Види банківських рахунків 2.2. Порядок відкриття рахунків 2.3. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків 2.4. Облік операцій на рахунках в банку 2.5. Аудит обліку грошових коштів на поточному та інших рахунках у банку 3. Аналіз стану коштів на рахунках ват «володарка» в банках 4. Шляхи вдосконалення практичного ведення обліку Висновки і пропозиції Список використаної літератури

Висновок

Бухгалтерський облік надає користувачам для прийняття рішень повну, правдиву і неупереджену інформацію про фінансове становище, результати діяльності і рух коштів підприємства, які необхідні для забезпечення єдності виробництва й обігу і опосередковують зміну форм руху авансованого капіталу з грошової форми в товарну, і навпаки - з товарної в грошову, внаслідок чого обрану тему вважаю актуальною. Курсова робота містить три розділи. В першому розділі розкривається організаційна структура підприємства ВАТ «Володарка», а також мною був проведений фінансово-економічний аналіз його стану. Другий розділ містить теоретичну інформацію про облік і аудит грошових коштів на рахунках в банках. В третьому розділі висвітлюється облік коштів на рахунках в банках на зібраних фактичних матеріалах.

ВАТ «Володарка» має наступні поточні рахунки у банку в національній валюті: - поточний рахунок для зберігання грошових коштів та здійснення всіх банківських операцій; - кредитний – призначений для обліку кредиту, отриманого способом оплати розрахункових документів. З поточного рахунка підприємство оплачує операції, що забезпечують виробничо-господарську, комерційну та іншу діяльність; розрахунки за товарно-матеріальні цінності з постачальниками і покупцями продукції; надані і отримані послуги; сплата обов'язкових платежів до бюджету і державних фондів; операції, пов'язані із забезпеченням власних соціально-побутових потреб, та інші операції відповідно до статутної діяльності підприємства. З поточного рахунка банк видає готівку на оплату праці, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, дивідендів (доходів), на господарські та інші потреби. Видачу готівкових грошових коштів, а також безготівкові перерахування з поточного рахунка підприємства банк проводить на підставі наказів власника рахунка або з його згоди (акцепту). Безготівкові розрахунки між суб'єктами підприємницької діяльності здійснюються у національній валюті України через установи банків шляхом перерахування коштів з рахунка платника на рахунок одержувача, за різними формами, наявність яких пов'язана з використанням різних видів розрахункових документів. Здійснюються вони за допомогою таких форм розрахункових документів: платіжними дорученнями; платіжними вимогами-дорученнями; чеками; акредитивами; векселями; платіжними вимогами; інкасовими дорученнями (розпорядженнями). Розрахунки платіжними дорученнями є однією з найбільш поширених форм розрахунків як при міжміських, так і міських розрахунках. За допомогою платіжних доручень підприємство здійснює розрахунки з постачальниками і підрядчиками у разі передоплати або за домовленістю; з бюджетом по податках та інших платежах; з Пенсійним фондом і Фондом соціального страхування; з органами Міністерства зв'язку за послуги тощо. Підприємство одержує готівку з вищезазначених рахунків в установах банків у межах готівкових коштів і витрачає її на цілі, які визначені в грошовому чеку і не суперечать чинному законодавству. Синтетичний облік наявності і руху грошових коштів на поточному рахунку підприємства в національній валюті ведеться на активному рахунку 31 «Рахунки в банках», субрахунок 311 «Поточні рахунки в національній валюті», по дебету якого відображають надходження (зарахування) коштів, а по кредиту — списання використаних коштів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення