Дипломна робота «Адміністративно-правове регулювання заміщення посад в органах місцевого самоврядування», 2006 рік

З предмету Право · додано 23.03.2009 16:16 · від Танюшка · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Поняття та види посад в органах місцевого самоврядування 1.1. Поняття та ознаки служби в органах місцевого самоврядування 1.2. Визначення посади в органах місцевого самоврядування 1.3. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування Розділ 2. Організаційно-правові засади заміщення посад в органах місцевого самоврядування 2.1. Встановлення посад та визначення посадових повноважень 2.2. Вимоги, які висуваються до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування Розділ 3. Види та адміністративно-правова регламентація способів заміщення посад в органах місцевого самоврядування 3.1. Вибори населенням 3.2. Обрання та затвердження радою 3.3. Конкурсне, позаконкурсне призначення (зарахування) та призначення (зарахування) за контрактом

Висновок

На підставі аналізу нормативного регулювання та практики організації служби в органах місцевого самоврядування визначено службу в органах місцевого самоврядування як самостійний вид публічної служби, що у сучасний період переживає становлення у зв’язку з формуванням правової системи України та її розвитком як демократичної держави. Вона являє собою професійну, на постійній основі діяльність осіб, які займають посади в органах місцевого самоврядування та їх апараті, щодо практичної реалізації повноважень органів місцевого самоврядування та отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Це визначення має знайти своє відображення у чинному законодавстві про службу.

Дослідження сутності служби в органах місцевого самоврядування дозволяє визначити поняття „посади” в органах місцевого самоврядування. Відтак посада служби в органах місцевого самоврядування – це встановлена у нормативному порядку первинна структурна одиниця органу місцевого самоврядування, за якою закріплено коло службових обов'язків та відповідних їм прав, здійснення яких відбувається за рахунок коштів Державного бюджету, а у випадку неналежного їх виконання чи невиконання – настає службова відповідальність. Отже, посада є органічним елементом будь-якого виду служби. Посада визначає організаційно-правове положення особи в службовій ієрархії, визначаючи при цьому основи її службово-правового статусу.

Комплексний розгляд організаційних основ заміщення посад в органах місцевого самоврядування в Україні дозволив визначити їх сутнісну характеристику та зміст. Сутністю організаційних основ адміністративно-правового регулювання заміщення посад в органах місцевого самоврядування є створення на підставі відповідного нормативного регулювання умов для ефективної реалізації на посадах в органах місцевого самоврядування повноважень відповідних органів. До змісту організаційних основ заміщення посад включаються: встановлення посад та визначення посадових повноважень; регламентація вимог, які висуваються до кандидатів на посади в органи місцевого самоврядування; визначення способів та порядку заміщення посад; встановлення правового статусу службовців органів місцевого самоврядування. Ці формально відокремлені елементи в комплексі забезпечують подальше практичне здійснення служби.

Аналіз чинного законодавства дозволяє запропонувати класифікацію посад службовців органів місцевого самоврядування в залежності від ступеня та рівня нормативно-правового регулювання: посади, існування та коло повноважень яких передбачені безпосередньо законодавством; посади, існування та механізм встановлення (заснування) яких передбачені законодавством, а коло повноважень законодавчо не визначено; посади, щодо яких законодавством певним чином передбачено механізм їх встановлення (заснування), але не передбачено механізм визначення посадових повноважень. Зазначені відмінності обумовлюють особливості вирішення окремих питань організації служби на відповідних посадах.

На підставі дослідження способів заміщення посад в органах місцевого самоврядування запропоновано класифікацію цих способів: вибори населенням; обрання; затвердження; призначення за конкурсом; призначення без конкурсу; призначення за конкурсом. Ознаками кожного із способів виступають: коло осіб, з яких обираються кандидатури; суб’єкти, які пропонують кандидатури; засоби попередньої оцінки ділових, професійних та особистих якостей; суб’єкти та засоби вибору кандидата; процедура прийняття та оформлення рішення про заміщення посади.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?