Курсова робота «Стратегічне планування на ВАТ «ЦГЗК»», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 23.03.2009 13:19 · від lera138612 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Інформація про підприємство та аналіз зовнішнього середовища 1.1. Характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства 1.2. Аналіз зовнішнього середовища 1.2.1. Аналіз макросередовища 1.2.2. Аналіз мікросередовища за моделлю М. Портера 1.3. Визначення зовнішніх можливостей та погроз РОЗДІЛ 2. Внутрішнє середовище підприємства та побудова SWOT -матриці 2.1. Функціональний аналіз підприємства 2.1.1. Маркетинг і ЗЕД 2.1.2. Виробництво 2.1.3. Фінанси 2.1.4. Персонал 2.1.5. Організація управління. 2.2. Визначення сильних та слабких сторін підприємства 2.3. Побудова SWOT–матриці РОЗДІЛ 3. Вибір загальних стратегій розвитку підприємства 3.1. Формування місії та цілей підприємства 3.2. Визначення стратегічних альтернатив та вибір загальної стратегії розвитку підприємства Висновки Список літератури

Висновок

ВАТ «Центральний ГЗК» має тривалу історію свого створення та розвитку. За цей час підприємство накопило великий досвід діяльності і є одним з найбільших підприємств України по виробництву залізорудної сировини для металургійного комплексу країни та країн Східної Європи.

Загалом положення комбінату має тенденцію до економічного зростання. В той час, коли більшість промислових підприємств знаходиться в досить скрутному становищі, ВАТ „ЦГЗК” збільшує доходність та рентабельність, забезпечуючи собі лідерство в металургійної галузі України та конкурентоспроможність на світовому ринку.

На основі аналізу зовнішнього середовища, було визначено зовнішні можливості та погрози для підприємства. До можливостей відносяться: зменшення показника інфляції в країні дає змогу підприємству бути більш впевненим у своїй стабільності; сприятлива кон’юнктура ринку залізорудної сировини; поява крупних фінансових інвесторів в наслідок купівлі ними контрольного пакету акцій підприємства; більш широкі можливості залучення іноземних інвестицій та банківських кредитів для реалізації стратегічних програм та проектів; можливість використання недосконалої законодавчої бази в своїх цілять шляхом ретельного вивчення законодавства, та використання методів, які недостатньо врегульовані; вертикальна інтеграція підприємства з підприємствами підземного комплексу. До зовнішніх погроз відносяться: збільшення та посилення міжнародної галузевої конкуренції; нестабільність економічних та політичних процесів в Україні та країнах СНД; поступовий зріст цін на матеріальні та енергетичні ресурси, обладнання; погіршення кон’юнктури ринку сировини, криза перевиробництва; недостатній рівень дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Проаналізувавши внутрішнє середовище діяльності ВАТ «ЦГЗК», були визначені його сильні і слабкі стороні. До сильних сторін ВАТ «ЦГЗК» відносяться: місцезнаходження железистих кварцитів є в основному позитивним; відсутні зайві витрати для купівлі землі та будівництва нової площини при реалізації стратегічних проектів; стабільна якість продукції (концентрату, обкотишів, агломерату); ефективний науково-технічний потенціал, впровадження інноваційних розробок по вдосконаленню основних технологічних процесів, підвищенню якості продукції, ресурсозбереженню; зростання прибутку на підприємстві дозволяє реалізувати власні інвестиційні програми, направленні на підвищення конкурентоспроможності підприємства; досвід роботи в гiрничо - добувній галузі та високий рівень кваліфікації технічного персоналу; залучення до роботи молодих та кваліфікаційних спеціалістів; швидкий виробничий, операційний цикли: прискорені темпи оборотності готової продукції, дебіторської заборгованості, активів. До слабких сторін ВАТ «ЦГЗК» відносяться: зростання витрат при роботах на глибоких горизонтах із-за ускладнення горно-геологічної ситуації; погіршення екологічної ситуації: недостача ємкостей для зберігання відходів, збільшення шкідливих викидів в атмосферу та водойми; збільшення ступеня зносу основного технологічного обладнання; незадовільний стан фінансових ресурсів: низький рівень ліквідності активів, висока питома вага позикового капіталу, фактично відсутні власні оборотні засоби; застаріла організаційно-управлінська структура, відсутні підрозділи маркетингу, стратегічного планування, недостатньо розвинута система інформаційного забезпечення; нестача серед професійних менеджерів, маркетологів, стратегів, аналітиків; спеціалістів в області програмування інженерно-технічних задач та автоматизації виробничих процесів; негативні показники кредиторської заборгованості, низька рентабельність активів, проблема в управлінні активами ( незадовільна структура балансу: 37%- оборотних активів, 63%- необорних активів)

По результатам виконаних вище досліджень був зроблений вибір найважливіших аспектів внутрішнього та зовнішнього середовища на ВАТ «ЦГЗК», які визначають ряд позицій по чотирьом стратегічним факторам, формуючих SWOT –таблицю.

В результаті аналізу стратегій була визначена місія і цілі підприємства.

Місією діяльності ВАТ «Центральний ГЗК» є отримання максимального прибутку від реалізації готової продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, за умови повного задоволення потреб споживачів, чесної взаємовигідної співпраці з партнерами. Для виконання своєї місії комбінат має необхідні виробничі та ресурсні можливості; вдале розташування комбінату дозволяє отримувати сировину з меншими транспортними видатками; комбінат повністю забезпечений висококваліфікованою робочою силою.

Для ВАТ «ЦГЗК» досягнення цілей підприємства залежить від трьох основних факторів: обраної стратегії, організаційної структури та від того, яким чином ця структура функціонує.

Також можна відмітити, що ВАТ «Центральний ГЗК» є стратегічно орієнтованим підприємством. Тобто Товариство дуже добре працює у сфері стратегічного управління. На найближчі 10 років (стратегічний розвиток підприємства) колектив комбінату має чітку програму своєї головної виробничої діяльності і дивиться у майбутнє. Але для реалізації затвердженої виробничої програми необхідні чималі зусилля всього колективу товариства, великі витрати на реконструкцію комбінату та модернізацію застарілого обладнання, капітальне будівництво, та розвиток виробництва. Для підтримання виробництва, збереження потужностей по виробництву залізорудного концентрату і обкотишів, а також забезпечення стійкої роботи підприємства, найближчим часом планується провести цілий комплекс заходів з переоснащення обладнання всього підприємства, тобто прогнози діяльності даного підприємства на найближчі 10 років оптимістичні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення