Курсова робота «Податок на прибуток підприємств як регулятор підприємницької діяльності», 2008 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 22.03.2009 18:58 · від petka · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика податку на прибуток підприємств 5 1.1. Історія оподаткування податком на прибуток 5 1.2. Основні принципи оподаткування податком на прибуток підприємств в Україні 7 1.3. Зарубіжний досвід застосування податку на прибуток корпорацій 9 РОЗДІЛ 2. Податок на прибуток підприємств, як регулятор підприємницької діяльності 11 2.1. Механізм функціонування податку на прибуток в Україні 11 2.2. Пільги в оподаткуванні податку на прибуток підприємств 18 РОЗДІЛ 3. Проблеми функціонування податку на прибуток підприємств та перспективи їх вирішення 20 3.1. Схеми мінімізації і ухилення від оподаткування податком на прибуток підприємств 20 3.2. Проблеми і перспективи оптимізації оподаткування податком на прибуток підприємств в Україні 24 Висновок 27 Список використаних джерел Додатки

Висновок

Протягом всієї історії розвитку людства жодна держава не змогла існувати без податків. Не зможе і Україна, особливо без такого податку, як податок на прибуток підприємств. Але, на жаль, регулюючій функції цього податку як інструменту регулювання розвитку виробництва надається другорядне значення. Для нашої держави податок на прибуток підприємств – це насамперед важливе джерело наповнення бюджету. І справді, податок на прибуток впевнено тримає одне з провідних місць за сумами зборів.

За допомогою податку на прибуток можна регулювати такі сфери економічного життя країни і господарської діяльності конкретного суб’єкта господарювання:

• вибір тієї або іншої правової форми організації бізнесу;

• напрямки розподілу прибутку (накопичення або споживання);

• вибір методів фінансування інвестицій (самофінансування, залучені і позичкові засоби);

• розподіл трудових і матеріальних ресурсів між окремими сферами господарської діяльності;

• розподіл і перерозподіл ВВП;

• темпи економічного зростання на макрорівні.

Ці регулюючі функції є досить важливими для держави і ними можна користуватись шляхом встановлення порядку оподаткування податком на прибуток, конкретних ставок податку, механізму формування валових доходів і валових витрат, механізму нарахування амортизаційних відрахувань, надання пільг в оподаткуванні і навіть встановленням конкретних строків і форм сплати податку на прибуток підприємств.

У нинішніх умовах ймовірним є поступове вирівнювання між фондом споживання і фондом нагромадження, наслідком чого стане збільшення бюджетного значення податку на доходи з фізичних осіб і зменшення податку на прибуток підприємств.

Нині податкова система характеризується високим податковим навантаженням на прибутки суб'єктів господарювання, що призводить до поширення обсягів тіньового сектора економіки. До речі, за результатами анкетування 54% підприємців вважають, що чим менше податкове навантаження на підприємства, тим більше надходжень до бюджету, тим менша тіньова економіка, 38% опитаних заперечують таке твердження та 8% стверджують, що не завжди.

Отож, на сьогодні дійсно існуюча податкова система спрямована на вирішення багатьох питань, зокрема встановлення оптимальних податків, які б не стримували розвиток підприємства та забезпечували постійні надходження до бюджету, достатні для задоволення державних потреб, враховуючи специфіку держави. Чинна система формування та справляння податку на прибуток підприємств має стати каталізатором росту державного бюджету та поступового покращення стану платіжного балансу, що дасть поштовх до реального економічного зростання. З метою удосконалення податку на прибуток підприємств потрібно звернути увагу на недосконалість та неузгодженість податкового законодавства, зокрема відсутність Податкового кодексу, звідси здійснення комплексу потрібних заходів щодо забезпечення прийняття та введення в дію кодексу, поетапне обмеження та скасування економічно необґрунтованих пільг, високого рівня ставки податку на прибуток тощо. Існує ще безліч методів удосконалення податку на прибуток підприємства, які не розглянуті в даній роботі, серед яких є покращення податкового обліку, податкового контролю, проведення податкової реформи, зменшення розмірів штрафних санкцій тощо, у тому числі здобуття довіри українського суспільства, шляхом поліпшення прозорості, компетентності, передбачуваності та неупередженості діяльності ДПС України.

Отже, на основі вищезазначеного напрошується висновок, що нагальним являється гострота питання про удосконалення податку на прибуток підприємства, так як основним повинно бути найближчі перспективи бюджетних надходжень, оскільки вже сьогодні податок на прибуток підприємства багато в чому не відповідає вимогам часу, вимогам демократичного суспільства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення