Курсова робота «Управління прибутком підриємства», 2008 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 22.03.2009 19:08 · від petka · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи аналізу фінансових результатів на підприємстві 5 1.1. Особливості управління прибутком підприємства 5 1.2. Поняття та задачі аналізу рентабельності діяльності підприємства 10 Розділ ІІ. Характеристика та аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ «Югцемент» 12 2.1. Загальна характеристика ВАТ «Югцемент» 12 2.2. Аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства 13 2.3. Факторний аналіз прибутку підприємства 17 2.4. Аналіз показників рентабельності 25 Розділ ІІІ. Напрямки і резерви покращення фінансових результатів діяльності підприємства 33 3.1. Резерви збільшення прибутку і рентабельності 33 3.2. Пропозиції щодо покращення фінансових результатів діяльності ВАТ „Югцемент” 42 Висновок 45 Список використаної літератури Додатки

Висновок

Економічний розвиток підприємства характеризується покращенням фінансово-економічних результатів. Це покращення зумовлюється дією внутрішньо-виробничих і зовнішньо-економічних чинників. Для встановлення чинників формування фінансових показників нами проведено дослідження на підприємстві ВАТ „Югцемент”.

Виявлено, що в умовах ринкової економіки ці фактори взаємозалежні і зумовлюють фінансовий стан підприємства. Визначальним фактором фінансового стану є прибутковість його господарської діяльності.

На основі аналізу динаміки та структури діяльності підприємства здійснено пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів, оскільки це є одним з найважливіших завдань будь-якого виробництва. Виявлення і практичне використання цих резервів було метою цього дослідження.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є невід'ємною частиною фінансово-економічного аналізу. Основними показниками, що характеризують ефективність діяльності підприємства є прибуток і рентабельність.

Аналіз прибутку здійснюють за даними фінансового звіту (форма № 2) підприємства. При цьому дається оцінка прибутку (збитку) в цілому і за окремими його видами.

Якщо сума прибутку показує абсолютний ефект від діяльності, то рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тобто відносний ступінь прибутковості підприємства або продукції, що виробляється.

Як показав аналіз фінансових результатів підприємства ВАТ „Югцемент”, дане підприємство успішно працює на ринку міста Миколаєва, воно є конкурентним, а також в аналізованому періоді воно поліпшило свої фінансові результати.

Балансовий прибуток в звітному році збільшився на 4462 грн. в порівнянні з попереднім роком, цей приріст склав 26,49%.

Основний дохід підприємство одержує від реалізації цементу. Тільки після продажу продукції, чистий прибуток приймає форму прибутку. Значить, чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше отримає прибутків, тим краще його фінансове становище. Частка прибутку від реалізації у складі балансового прибутку склала 98,03%. Чистий прибуток підприємства збільшився на 717 тис. грн. або на 6,18% і склав 12310 тис. грн. Цей приріст зумовлений приростом переважної більшості складових чистого прибутку, що вказує на розвиток підприємства. Факторний аналіз докладно продемонстрував чинники цього збільшення. Найбільша зміна прибутку від реалізації продукції відбулася за рахунок зміни політики ціноутворення, за рахунок її поліпшення підприємство збільшило прибуток на 22533,295 тис. грн. Однак слід відмітити негативний вплив на прибуток зміни собівартості продукції. За рахунок цих чинників прибуток від реалізації продукції зменшився на 17689,14 тис. грн. Також слід відмітити суттєвий позитивний вплив змін у обсягах реалізованої продукції на прибуток від реалізації, що склав 5004,84 тис. грн.

Найбільш докладніше, ніж прибуток, який характеризує діяльність в абсолютному виразі, остаточні результати господарювання характеризують показники рентабельності, що являють собою відносні показники і дають змогу отримати більш реальну оцінку.

Рентабельність продажів, що показує частку прибутку в сумі виручки від реалізації. В звітному році вона склала 31,8%, що на -1,79% менше даного показника за попередній рік. Рентабельність витрат на виробництво і реалізацію продукції в звітному році склала 37,39%, це на 3,77% менше результату у попереднього року. Рентабельність всього капіталу впала на 4,75% і склала в аналізованому періоді 8,6%. Рентабельність необоротних активів склала 14,16%, що на 12,35% менше показника попереднього року.

Отже, показники рентабельності свідчать про помірний спад ефективності використання підприємством своїх виробничих потужностей. Це можна пояснити реструктуризацією виробничих фондів підприємства, яка проводилась в аналізованому періоді, що призвело до підвищення частки необоротних активів організації без адекватного підвищення показників прибутковості, що пояснюється тим, що введені активи, ще не почали експлуатуватися з максимальним коефіцієнтом корисної дії для підприємства. В цілому ж показники рентабельності підприємства є досить високими і у майбутньому очікується їх поступова стабілізація.

Аналіз також показав, що на підприємстві ВАТ „Югцемент” існують резерви збільшення прибутку і рентабельності. До них відносяться:

а) резерв збільшення прибутку за рахунок збільшення об'єму реалізації продукції, що склав 6617,1 тис. грн. Реалізація резерву можлива шляхом проведення рекламних акцій серед постійних клієнтів підприємства у вигляді тимчасових знижок або інших особливих умов, щоб стимулювати їх поступово повернути попередні обсяги замовлень;

б) зниження витрат на гривню товарної продукції на 0,06 грн. (в тому числі за рахунок зменшення матеріальних витрат, амортизації та інших операційних витрат) дозволить збільшити суму прибутку на тис. грн. Реалізувати цей резерв можна шляхом збільшення закупочних партій товарів, за рахунок реалізації вище зазначеного резерву, і тим самим здобуття відповідних знижок;

в) прибуток може бути підвищений ще на 3927,305 тис. грн. за рахунок оптимізації структури реалізованої продукції, а саме треба стимулювати продаж більш рентабельних видів продукції підприємства

г) резерв підвищення рентабельності продажів за рахунок зазначених вище резервів підвищення прибутку складе 10,19%.

Таким чином, використовуючи виявлені резерви, ВАТ „Югцемент” може одержати додатковий прибуток в сумі 19456,93 тис. грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення