Курсова робота «Управління доходами і витратами банку», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 21.03.2009 20:47 · від фаина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Особливості формування доходів і витрат комерційного банку 6 1.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат 6 1.2. Доходи й витрати як складові ціни банківських послуг 10 Розділ 2. Аналіз доходів та витрат комерційного банку 18 2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності Промінвестбанку 18 2.2. Аналіз обсягів, динаміки та структури доходів банку 22 2.3. Оцінка обсягів, динаміки та структури витрат 30 Розділ 3. Вдосконалення управління формуванням доходів і витрат комерційного банку 39 Висновки 49 Список використаних джерел 51 Додатки

Висновок

Для визначення надійності комерційного банку перш за все аналізують доходи банку, його видатки та прибуток, які являються основними показниками результативності його фінансової діяльності. Разом з тим, динаміка доходів, витрат і прибутку вітчизняних комерційних банків протягом останніх років характерезується стійкою тенденцією випереджаючого зростання витрат порівняно зростання витрат порівняно з доходами, що призвело до зменшення витратовіддачі і обумовило зниження рентабельності банківської діялбності.

У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти формування доходів, витрат комерційного банку.

У другому розділі охарактеризували діяльність Промінвестбанку.

На підставі загального аналізу виконання плану з доходу, ми бачимо, що обсяг доходу збільшилось на 21,5 % за рахунок фактичної зміни процентних доходів на 17,2%, та за фактичної зміни непроцентних доходів на 4,3%. Також, частка збільшення процентних доходів у зміні фактичного обсягу доходів становить 0,799, а частка непроцентних доходів – 0,201.

Відповідно до порівняльного аналізу постатейної структури і динаміки доходів можно побачити, збільшилися надходження від комісійних – на 1,54%. Змінилась і структура доходів: якщо процентні доходи у базовому періоді становили 72,3, то у звітному вже 73,7%, у тому числі від наданих клієнтам кредитів відповідно з 70,5% до 72,2%. Питома вага комісійних доходів знизилась відповідно з 25,6% до 22,3%, зросла частка торгівельного доходу відповідно з 0,7% до 2,95%, у тому числі за рахунок торгівлі іноземною валютою – з 0,7% до 1,7%.

Згідно с проведеним аналізом виконання плану за витратами зростання фактичного обсягу витрат порівняно з кошторисом на 23,9 %, відбулося за рахунок зміни фактичних процентних витрат на +15,7 %, та за рахунок непроцентних витрат на 8,2 %; частка процентних витрат у зміні фактичного обсягу витрат становить 0,66, а непроцентних — 0,34 у порівнянні з кошторисом.

І зробила висновок, що Промінвестбанк – ефективно працюючий, прибутковий банк.

У третьому розділі розглянула процес стратегічного управління та банківський контролінг. Таким чином, можно зробити висновок, що стратегічне управління як одна з основних теорій менеджменту останніх десятиліть особливо корисне в умовах висококонкурентних і нестабільних ринків. Воно вчить постійно й активно працювати над пошуком шляхів досягнення поставлених цілей, вчить готуватися до потенційних погроз, заздалегідь аналізувати різні критичні ситуації й ефективно організовувати власні бізнес-процеси. Також, банківський контролінг можна охарактеризувати як систему управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності банку, яка базується на прийнятті ефективних управлінських рішень і елементами якої є інформаційне забезпечення, планування, аналіз і контроль за виконанням планів.

Оскільки банки України, та і взагалі кредитні установи, працюють у сфері ризику, то тут важко планувати і прогнозувати конкретно на певні періоди. Завдяки проведеному аналізу легше буде передбачити, які фактори можуть вплинути на розмір доходів, витрат і можливо уникнути негативного впливу деяких факторів на кінцевий результат діяльності банку – прибуток.

Також для українських банків зараз актуально забезпечити ринкову дисципліну. Дотримання її має бути обов’язкове всіма суб’єктами ринку. Адже тільки діючи за правилами, які встановлено, можливо стабілізувати банківську діяльність і сприяти економічному зростанню. Адже банки - “кровоносні судини” економічного організму.

Життєздатність і процвітання економіки не може бути без добре налагодженої банківської системи, яка буде обов’язково працювати прибутково та надійно з постійним ростом прибутків, як це ми мали можливість бачити на прикладі роботи АКБ „Промінвестбанк”.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення