Курсова робота «Розвиток та навчання персоналу в страховій компанії», 2008 рік

З предмету Страхування · додано 20.03.2009 20:45 · від Каріна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи розвитку та навчання персоналу 5 1.1. Суть професійного розвитку та завдання управління ним 5 1.2. Організація системи професійного навчання персоналу 8 1.3. Методи і форми професійного розвитку 10 1.4. Підвищення кваліфікації кадрів 14 Розділ 2. Оцінка сучасного стану розвитку персоналу ск „алькона” 18 2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності СК „Алькона” 18 2.2. Характеристика управління розвитком персоналу в СК „Алькона” 28 Розділ 3. Шляхи вдосконалення розвитку та навчання персоналу ск „алькона” 43 3.1. Напрямки вдосконалення розвитку та навчання персоналу СК „Алькона” 43 Висновки та пропозиції 48 Список використаної літератури Коментар модератора: Теоретична робота не містить посилань

Висновок

Професійний розвиток — це набуття працівником нових компетенцій, знань, умінь і навиків, які він використовує чи буде використовувати у своїй професійній діяльності. Це процес підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників з метою виконання нових виробничих функцій, завдань і обов'язків нових посад. Про важливість професійного розвитку свідчить той факт, що більшість зарубіжних страхових компаній виділяють для цієї цілі 10% фонду заробітної плати.

Отже, система розвитку персоналу на страховій компанії має бути гнучкою, здатною змінювати зміст, методи та організаційні форми згідно з потреба ми виробництва і ситуацією, яка складається на ринку праці. У зв'язку з цим управління персоналом повинно сконцентрувати свої зусилля на вирішення таких проблем:

– розробка стратегії з питань формування кваліфікованого персоналу;

– визначення потреб у навчанні працівників в розрізі спеціальностей та професії;

– вибір форм і методів професійного розвитку персоналу;

– вибір програмно-методичного та матеріально-технічного забезпечення процесу навчання як важливої умови його якості;

– фінансове забезпечення всіх видів навчання в потрібній кількості.

Основними напрямками професійного розвитку персоналу вважаються:

– первинне навчання з врахуванням завдань страхової компанії і специфіки його роботи;

– навчання з метою ліквідації розриву між вимогами робочого місця, посади і діловими якостями персоналу;

– навчання з метою підвищення загальної кваліфікації;

– навчання для роботи за новими напрямками розвитку організації;

На даний момент часу страхова компанія постійно відправляє своїх працівників на підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації здійснюється на виробничо-технічних курсах цільового призначення; керівників і спеціалістів - в інститутах і на факультетах підвищення кваліфікації при вузах, на аналогічних страхових компаніях.

Для формування персоналу непровідних професій на СК „Алькона” широко використовується залучення учнів, з подальшим навчанням та розвитком. За рахунок учнів та працівників нижчих кваліфікацій страхова компанія намагається компенсувати втратити невідповідності кваліфікаційних розрядів та робіт, частково запобігає плинності кадрів. Набір учнів триває постійно, зменшуючись чи збільшуючись відповідно до динаміки вибуття та залучення основного персоналу. Сьогодні на страховій компанії штатний розклад має резерв, тобто потреба страхової компанії у працівниках для нормальної діяльності є дещо меншою ніж закладено у штатному розкладі.

Основою розвитку персоналу є здоровий морально-психологічний клімат в колективі. Навпаки, для колективу з нездоровим морально-психологічним кліматом характерні низька продуктивність праці та висока плинність кадрів. Ефективному використанню персоналу, його формуванню та розвитку сприяє створення сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі. Це досягається встановленням гарних взаємовідносин між працівниками, між працівниками та адміністрацією, забезпечення соціальних гарантій, дотримання та виконання умов трудового договору.

Щорічно на страховій компанії повинно проводиться тестування керівників середньої ланки управління. На основі його аналізу кожного конкретного керівника виносяться пропозиції щодо його подальшого просування по службових сходинках.

Запропоновані заходи покращать роботу як працівників так і самого страхової компанії. Адже головним джерелом успішної діяльності будь-якої організації виступають люди, тобто для кращої роботи страхової компанії потрібно задовольняти вимоги працівників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?