Курсова робота «Антикризове управління підприємством в умовах ринку», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.03.2009 19:47 · від Малий Миша Иванович · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Криза підприємства та завдання антикризового управління 1.1. Сутність та причини появи економічних криз 1.2. Види економічних криз Розділ 2. Характеристика та аналіз діяльності ВАТ „Кіровоградобленерго” за 2006 – 2007 р.р 2.1. Загальна характеристика ВАТ „Кіровоградобленерго” 2.2. Аналіз діяльності підприємства в умовах кризи Розділ 3. Розробка механізму антикризового управління ВАТ „Кіровоградобленерго” 3.1. Оцінка основних причин виникнення кризової ситуації 3.2. Діагностика кризового стану ВАТ „Кіровоградобленерго” Висновки та пропозиції Список використаної літератури

Висновок

Антикризове управління — це управління, яке спрямовано на передбачення небезпеки кризи, аналіз її симптомів і усунення загроз появи кризових ситуацій, а в разі їх появи — аналіз і прийняття швидких заходів ліквідаційного характеру з найменшими втратами її негативними наслідками. Велике значення при цьому має використання факторів кризи для наступного розвитку підприємства.

Основною метою антикризового управління є забезпечення гарних результатів — запланованих чи випадкових — за допомогою здорової організації, що досягається шляхом використання оточення на основі добре поставленого управління людьми і комунікаціями.

Об’єктом дослідження в даній роботі є ВАТ „Кіровоградобленерго”, під час дослідження якого було виявлено, що стан виробництва і реалізації продукції підприємства має задовільний стан: виробництво, склад і структура товарної в реалізованої продукції практично стабільні; підприємство стійке і цілком забезпечене замовленнями на товар; продукція підприємства знаходиться практично поза конкуренцією.

Фінансовий стан підприємства - незадовільний: низька питома вага грошових коштів в оборотних активах; основу джерел фінансування складають притягнуті засоби ( кредиторська заборгованість); повністю відсутні власні оборотні кошти; продовжують різко зростати дебіторська та кредиторська заборгованості.

Фінансово-економічний стан підприємства можна цілком характеризувати як кризовий, тобто такий, що знаходиться в стадії фінансової несталості, що виявляється в неузгодженості фінансових потоків і виникненні хронічної неплатоспроможності, із наявністю ознак соціального банкрутства.

Фінансово-економічна криза, в якій знаходиться підприємство, є кризою з величезною питомою вагою фінансової кризи, тобто фактично кризу можна назвати фінансовою. Причини фінансово-економічної кризи спричинені головним чином зовнішними чинниками.

Про ефективність вжитих антикризових заходів, які сприяють життєздатності підприємства, свідчать наявність виробництва і реалізації продукції. Зберігаючи виробництво, підприємство підтримує в робочому стані устаткування, технологію, комунікації. Не розірвані зв'язки з постачальниками і покупцями. В умовах кризи виробництво не є рентабельним, але зберігання виробництва є найпершою і найголовнішою задачею в сформованих умовах.

Наведені пропозиції є результатом виконаної роботи і рекомендуються керівництву підприємства для реалізації подальших заходів по виводу підприємства з кризового стану.

1.Реструктуризувати на 5-10 років кредиторську заборгованість за куповану електричну енергію.

2.Враховуючи специфіку підприємства та його важливість для виходу із кризи економіки Кіровоградської області, доцільно не закінчивши ще повністю процес самооздоровлення (1 етап виходу з кризи) приступити до реалізації другого етапу – залучення зовнішніх інвестицій При цьому отримані кошти направити тільки на поповнення активів компанії, а не на погашення кредиторської заборгованості за куповану електричну енергію, в протилежному випадку ці інвестиції втрачають сенс.

3.Актівізувати діяльність по об’єднанню зусиль енергетичних компаній України маючи за мету нейтралізацію або зведення до мінімуму впливу на енергетику зовнішніх чинників.

4.Докласти максимальних зусиль по злагоді дій та зближенню цілей органів управління підприємством ( правління, спостережної ради ) та найбільшого акціонера – держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення