Курсова робота «Конкуренція суб’єктів міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації», 2008 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 20.03.2009 00:16 · від katya · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретична сутність конкуренції 1.1. Конкуренція: сутність і види 1.2. Теорія міжнародної конкурентоспроможності 1.3. Регулювання конкурентних відносин Розділ 2. Інструменти та механізми досягнення міжнародної конкурентоспроможності 2.1. Рівні прояву міжнародної конкурентоспроможності 2.2. Конкурентні переваги країн та засоби їх реалізації 2.3. Методологія оцінки конкурентоспроможності та конкурентних переваг компаній Розділ 3. Стратегії конкурентної боротьби між суб’єктами міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації 3.1. Формування стратегії конкуренції на світовому ринку 3.2. Особливості конкурентних відносин в Україні 3.3. Шляхи підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності українських компаній Висновки Список використаних джерел

Висновок

В процесі написання курсової роботи були виявленні основні засади та принципи конкурентної боротьби на міжнародних ринках, формування конкурентоспроможності підприємств і проаналізовані основні стратегії досягнення конкурентних переваг.

Дослідження теоретико–методологічних основ формування конкурентних переваг та підвищення конкурентоспроможності підприємства дало змогу виявити, що конкурентоспроможність підприємства – це рівень його переваги над іншими підприємствами-конкурентами у нагромадженні та використанні виробничого потенціалу певної спрямованості, а також його окремих складових: технології, ресурсів, менеджменту, навичок і знань персоналу. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на конкретному ринку ґрунтується на ретельному аналізі технологічних, виробничих, фінансових і збутових можливостях підприємства.

Конкурентоспроможність підприємства є результатом його конкурентних переваг по всьому спектру проблем управління підприємством.

Визначено, що міжнародна конкурентоспроможність проявляється на різних рівнях. Але всі ці рівні тісно пов’язані між собою. Конкурентоспроможність підприємств всередині країни залежить від конкурентоспроможності економіки. Проаналізовано які саме конкурентні переваги повинні мати країни, щоб обійти своїх конкурентів в умовах глобалізації економіки. Існує чотири фактори конкурентоспроможності національної економіки. І тільки поєднання цих факторів дозволяє створити ефективну систему конкурентних переваг тієї чи іншої країни. Було визначено складові міжнародної конкурентоспроможності країн, основною з яких є інноваційна діяльність та здатність задовольнити потреби споживачів.

В ході дослідження було визначено які методології дозволяють оцінити конкурентоспроможність та проаналізувати конкурентні переваги компаній, які функціонують на міжнародних ринках.

Визначено механізми формування стратегій конкуренції на світовому ринку. Існує два основні види міжнародної конкурентної стратегії: багатонаціональна та глобальна. За умов глобальної економіки, економічна діяльність в кожній країні залежить від цієї діяльності в інших країнах, конкурентні умови на різних національних ринках тісно пов’язані між собою. Визначено, що для галузей, де починається процес глобалізації кращий результат дає саме глобальна стратегія конкуренції.

З’ясовано, що вибір конкурентної стратегії визначають два головних моменти. Перший – структура галузі, у якій діє компанія. Другий – позиція, яку підприємство займає в межах галузі. Тому, обираючи стратегію, яка б забезпечила стабільні конкурентні позиції на ринку та в межах галузі, підприємство повинно враховувати вплив п’яти конкурентних сил.

В ході дослідження також проаналізовані певні особливості формування конкурентного середовища в Україні в трансформаційний період. Визначені основні типи конкурентної боротьби, які мають місце під час становлення ринкових відносин в нашій країні. Визначено основні перспективи розвитку конкурентних відносин в Україні.

Українським компаніям в сучасних умовах слід домогтися підвищення своєї конкурентоспроможності. Визначено, що на рівень їх конкурентоспроможності впливають певні внутрішні та зовнішні чинники. Визначено загальні способи підвищення конкурентоспроможності підприємств. Також запропоновано які дії має здійснити уряд для того, щоб покращити макроекономічне середовище в нашій країні, зробити українську економіку привабливою до прямих іноземних інвестицій, а отже конкурентоспроможною.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Види та форми конкурентної боротьби — Шлійко А.В.
  • Групи конкурентних стратегій — Шлійко А.В.
  • Механізми підвищення конкурентоспроможності АПК — Шлійко А.В.
  • Оцінка конкурентоспроможності аграрного сектору — Шлійко А.В.
  • Сутність конкуренції — Шлійко А.В.
  • Фактори впливу на конкурентну стратегію — Шлійко А.В.
  • Формування конкурентного статусу підприємницьких структур, оцінювання його рівня — Шлійко А.В.