Курсова робота «Види інфляції та пояснюючі моделі інфляції», 2008 рік

З предмету Макроекономіка · додано 19.03.2009 17:34 · від Zhenya · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Загальноекономічний зміст інфляції 5 1.1. Сутність інфляції та причини її виникнення 5 1.2. Види інфляції та її вимірювання 6 1.3. Макроекономічні наслідки інфляції. Крива Філіпса 10 1.4. Антиінфляційні заходи держави 15 РОЗДІЛ ІІ. Пояснюючі моделі інфляції 17 2.1. Кейнсіанське пояснення інфляції. Інфляційний розрив 17 2.2. Монетаристське пояснення інфляції 18 2.3. Модель інфляції, пов’язаної зі спадом 20 РОЗДІЛ III. Оцінка інфляції в Україні 22 3.1. Динаміка темпів інфляції в Україні у 90-х роках ХХ ст. та їх аналіз 22 3.2. Динаміка темпів інфляції в Україні у 2000-2007 роках та оцінка ефективності антиінфляційних засобів регулювання української економіки 23 Висновки 29 Список використаних джерел 31

Висновок

Інфляція – це не лише феномен сфери грошового обігу, це – системне утворення, пов’язане з впливом усієї економічної системи суспільства. Поява інфляції є результатом порушення загальної економічної рівноваги, яка характеризує стан суспільного відтворення в цілому. Порушення загальної економічної рівноваги, яке спричиняє інфляцію, обумовлене дією цілої низки різних чинників. Ці чинники характеризують вплив різних сфер економічних відносин і стають окремими елементами при дослідженні інфляції як системного утворення. При цьому грошово-кредитний елемент хоча і є провідним, стрижневим елементом у процесі виникнення інфляції, але він не єдиним елементом, який визначає появу цього явища.

Основний потік макроекономіки розглядає інфляцію як багатофакторний процес. Серед головних причин інфляції виокремлюють: дефіцит державного бюджету, мілітаризація економіки, монополії та необгрунтовані привілеї, " імпортована" інфляція, інфляційні очікування та ін. Світова практика нагромадила цілий арсенал знарядь боротьби з інфляцією. Основними засобами антиінфляційного регулювання є : індексація доходів, контроль за заробітною платою і цінами, податкове регулювання доходів і сукупного попиту, збільшення природного рівня виробництва та ін.

У різні часи окремі школи по-різному пояснювали інфляцію. Зокрема, кейнсіанці пов’язували її з надмірним попитом. Тобто, коли сукупний попит перевищує природний рівень, у період економічного піднесення, і визначається як “розрив інфляції”. Модель кривої Філіпса пояснює інфляцію у зв’язку з безробіттям. Між цими двома макроекономічними явищами існує обернений зв’язок, якщо зменшувати безробіття, то рівень цін буде зростати. Монетаристи звертали особливу увагу на грошові чинники інфляції. Вони виступали проти активних дій уряду на грошовому ринку і визначали темп інфляції часткою дефіциту бюджету у ВВП і швидкістю обігу грошей.

Результати дослідження інфляції в Україні дають підстави для висновку, що поява гіперінфляції тут зумовлена зміною самого типу економічної системи суспільства при непослідовності її реформування, різною швидкістю процесів зламу старої системи суспільних відносин і відповідних інституцій та побудовою нової системи відносин, що було результатом обраної моделі ринкової трансформації, з одного боку, та її непослідовного втілення – з іншого. Саме неадекватність запроваджуваних заходів стану економіки, швидка руйнація старої системи економічних відносин та інституцій при непослідовності створення нової і спричинили появу гіперінфляції в 90-х роках.

Різні чинники впливали на розвиток інфляції і в період з 2000 по 2007 рік. Основними серед них були: ряд продовольчих криз (м’ясна, цукрова та ін.), несприятлива кон’юнктура на енергетичних ринках, закупівля іноземної валюти Національним банком України, стрімкий відтік іноземного капіталу з України і девальвація гривні ( у 2000р. ), соціальні виплати напередодні президентських виборів, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги(2006) та ін.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення