Реферат «Аналіз сучасного стану інноваційних процесів в Україні», 2008 рік

З предмету Іноваційний менеджмент · додано 19.03.2009 15:55 · від IG · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Становлення інноваційної діяльності в Україні 2.Особливості інноваційної діяльності підприємств 3.Аналіз сучасного стану інноваційних процесів в Україні 4.Проблеми інноваційної діяльності України 5.Шляхи вирішення проблем інноваційної діяльності України Висновки. Список використаної літератури.

Висновок

Отже, проаналізувавши сучасний стан інноваційних процесів в Україні можна зробити наступні висновки: Інноваційний тип економічного розвитку дедалі більше стає тим фундаментом, який визначає економічну міць країни та її перспективи на світовому ринку. Україна продовжує розвиватися як країна з високою часткою сировинних галузей промисловості, де переважає сфера низьконаукоємкого матеріального виробництва. В Україні, практично не створені умови для ефективного здійснення інноваційної діяльності. Перешкоди фінансового, політичного, правового характеру постають на шляху масової реалізації інновацій. Низька інноваційна активність промислових підприємств, в свою чергу, обумовлює незначну частку інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промисловості.

Головним джерелом фінансування інновацій в Україні протягом останніх років залишаються власні кошти підприємств, на частку яких приходиться 70,3% загального обсягу витрат на інновації. Державна ж участь у фінансуванні інноваційної діяльності, включаючи місцеві бюджети, склала у 2005 р. 3,1%. Такий стан фінансування відображається на результативності інноваційної діяльності в українській промисловості. Система державної фінансової підтримки інноваційної діяльності в Україні не відповідає сучасним вимогам і відрізняється значною кількістю пріоритетів.

Аналіз сучасного стану інноваційної діяльності України дозволяє виділити низку проблем, таких як: Відсутність обґрунтованої і дієвої інноваційної політика держави.Україна ще не визначилася з пріоритетними напрямами свого інноваційного розвитку. Відсутність системного управління інноваційним процесом з боку держави. Нормативно-правова база регулювання інноваційної діяльності в Україні є фрагментарною, не цілісною, суперечливою і тому недосконалою і.т.д

Шляхами вирішення проблем може стати: вдосконалення нормативно-правової бази для забезпечення розвитку інноваційної системи України; необхідність системного і послідовного впровадження функціональних принципів державного управління інноваційною діяльністю і.т.д

Таким чином, ефективна інноваційна діяльність ґрунтується на відповідному інституційному забезпеченні, і передбачає виважену державну інноваційну політику, поєднану з визначеними напрямами активізації інноваційної діяльності.

Розробка нових та вдосконалення існуючих форм, методів та інструментів підтримки інноваційної активності та побудови національної інноваційної системи є перспективним напрямком для подальших наукових досліджень.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення