Курсова робота «Історія грошей україни», 2000 рік

З предмету Гроші та кредит · додано 18.03.2009 23:11 · від олександр · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Ι. Гроші в Україні за найдавніших часів 5 1.1. Античні монети на території сучасної України 5 1.2. Гроші в Київській Русі, початок карбування власної монети 7 ΙΙ. Гроші в Україні за часів козацтва 11 2.1. Грошова система України за умов іноземного панування 11 2.2. Гроші в Запорізькій Січі 14 ΙΙΙ. Українські гроші за часів визвольних змагань (1917-1920 рр.) 16 3.1. Заходи Української держави щодо оздоровлення фінансової системи 16 3.2. Символіка перших українських паперових грошей 21 ΙV. Українські гроші на сучасному етапі 26 Висновки 28 Література 30

Висновок

Українські гроші, так само як і Українська держава пройшли тривалий шлях становлення і розвитку. Гроші є не тільки засобом здійснення розрахунків, загальним еквівалентом і елементом базису економічної системи будь-якої країни. Вони певною мірою є символом держави, її історичного розвитку і поступу, її здобутків або навіть й розчарувань. В цьому сенсі гроші України являють собою історичне джерело, значення якого важко перебільшити. Вони – свідки історії, що на протязі багатьох років, століть, а то й тисячоліть несуть нам інформацію про своїх творців, про їхні плани і мрії, перемоги і поразки.

В роботі стисло розглянута історія грошей в Україні, де потрібно власне історія грошей супроводжується інформацією з історії економіки і політики для відповідного періоду. Опис розвитку грошей в Україні починається дослідженням грошового обігу в містах-державах Північного Причорномор’я, розвиток грошей в античних містах-полісах не був ізольований від місцевого населення, він сприяв становленню прогресивної економічної свідомості, ознайомленню з прогресивними надбаннями грошової системи того часу. Далі розглядається питання грошового обігу в новий час (доба козацтва), більшість дослідників на сьогоднішній день схиляється до думки, що Б. Хмельницький не карбував власних грошей, спроби інших гетьманів (Виговський, Мазепа) запровадити власну монету також не справили істотного впливу на економічну систему тогочасної України, виходячи з цього, в основному розглядається питання щодо обігу іноземної валюти в Україні того часу, навіть ті гроші що карбувалися на території України не можуть вважатися власне національними грошима України. Питання запровадження грошових одиниць в період визвольних змагань 1917-1920 рр. розглядається в контексті драматичних політичних подій, що розгорталися на тогочасній Україні. Доводиться констатувати, що на жаль, жодний з українських урядів не спромігся досягти стійкості української національної валюти. Для економіки того періоду характерна натуральна форма розрахунків, занепад грошової системи, гроші цього часу можна розглядати скоріше як декларацію про наміри, свідчення бажання впроваджувати державницькі тенденції, обирати свій шлях, будувати самостійну Українську державу. Нарешті останній розділ дає стислу характеристику історії грошей України в новітній історії.

На основі опрацьованого матеріалу можна зробити певні висновки:

1. Україна має багатовікову історію грошей, що є визначною частиною загальнолюдської історичної спадщини;

2. історія грошей України, так само як і історія України загалом відображає споконвічне прагнення народу України до свободи, вільного життя на своїй землі, ідеалів національної гідності і самосвідомості;

3. побудова Україною ринкової, прогресивної, легітимної економіки базується на багатовіковому історичному досвіді і є законним і логічним продовженням економічної історії нашої держави, в якій чільне місце займає історія грошей і грошового обігу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення