Курсова робота «Оцінка ролі казначейства у здійсненні бюджетного процесу в Україні. Проблеми вдосконалення бюджетного процесу в Україні.», 2007 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 18.03.2009 21:03 · від houp_sekret · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Суть Державного казначейства України. Бюджетна система і бюджетний процес 3 1.1. Розвиток Державного казначейства України та основні функції. Бюджетна система 4 1.2. Суть та значення Єдиного казначейського рахунку 7 Розділ 2. Державне казначейство і бюджетний процес: сутність та шляхи їх удосконалення 10 2.1. Організація роботи щодо виконання державного та місцевих бюджетів за видатками 13 2.2. Організація касового виконання державного та місцевих бюджетів за доходами 15 Розділ 3. Перспективи розвитку Державного казначейства України 18 Висновки 29 Перелік використаної літератури 31 Додатки

Висновок

Під час написання роботи я не лише поглибила свої знання в області дисциплін «Бюджетна система» і «Казначейська справа», а навчилася на основі існуючої проблеми пробувати аналізувати, виявляти взаємозв’язки між існуючими економічними явищами і процесами.

Насправді, я ніколи не замислювалася над вагомістю органів Державного казначейства у регулюванні і сприянні вдалому виконанню бюджету в державному масштабі.

Проаналізувавши економічну літературу, дійшла висновку, що проблемам участі Державного казначейства у бюджетному процесі, оцінці його ролі присвячено досить багато уваги.

Насправді, на шляху у Державного казначейства є досить багато проблем, до яких слід залучити увагу держави.

Стабільне фінансове становище держави є об'єктивною передумовою її економічного розвитку й зростання суспільного добробуту. А оздоровлення економіки, забезпечення соціальних гарантій громадян можна здійснити двома шляхами: за рахунок збільшення доходів бюджету і за рахунок раціонального, економного й цільового витрачання бюджетних коштів.

Для економіки України, як і для інших держав світу, характерним є зростання частки витрат у валовому внутрішньому продукті. Соціальний прогрес, численні програми й об'єкти фінансування привели до активізації ролі держави у суспільному житті, з одного боку, та значного зростання обсягів видаткової частини державного бюджету, з другого. У реальному житті державні видатки зростають швидше, ніж обсяги виробництва і національний дохід.

Зростання державних витрат за останні століття свідчить про значне розширення й ускладнення економічних і соціальних функцій сучасної держави. Вона розробляє програми економічного й соціального розвитку, визначає основні напрями діяльності уряду та національні пріоритети. Основними програмами, на виконання яких спрямовуються бюджетні асигнування, є: національна оборона, міжнародні відносини, енергетика, природні ресурси, охорона здоров'я та навколишнього середовища, освіта, транспорт і зв'язок, сільське господарство тощо. Це свідчить про широкий діапазон діяльності держави, яка регулює складні процеси суспільного життя.

Починаючи з 1992 року в Україні проводилося поетапне переведення касового виконання бюджетів із банківської на казначейську систему, яке супроводжувалося перерозподілом функцій між банківською і фінансовою системами з подальшим їхнім зосередженням у системі Державного казначейства.

Державне Казначейство було створено з метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті.

Повноцінне казначейство забезпечує:

 кумуляцію коштів державного бюджету на єдиному рахунку, що у свою чергу дає змогу урядові терміново здійснити першочергові заходи і точне виконання Закону “Про Державний бюджет”;

 встановлену урядом черговість використання видатків Державного бюджету. Тобто від ритму роботи казначейства залежать спрямування коштів за призначенням, в тому числі і на просування економічних реформ.

Бюджетний устрій України базується на слідуючих принципах:

 принцип єдності забезпечується єдиною правовою базою, єдиною бюджетною класифікацією, єдиним рахунком доходів і видатків кожної ланки бюджетної системи, єдністю форм бюджетної документації, погодженими принципами бюджетного процесу тощо;

 принцип повноти полягає у відображенні у бюджеті всіх доходів і видатків;

 принцип достовірності — це формування бюджетів на основі реальних показників, науково обгрунтованих нормативів;

 принцип гласності забезпечує висвітлення в засобах масової інформації показників бюджетів і звітів про їх виконання;

 принцип наочності — це відображення показників бюджетів у взаємозв'язку з загальноекономічними показниками в Україні та за її межами шляхом використання засобів максимальної інформативності, результатів порівняльного аналізу, визначення темпів і пропорцій економічного розвитку;

 принцип самостійності забезпечується наявністю власних доходних джерел і правом визначення напрямів їх використання відповідно до законодавства.

Було здійснено переведення на казначейське обслуговування державного і місцевих бюджетів, і це, без сумніву, є правильним кроком і має позитивний результат, оскільки дало змогу:

 збільшити дохідну базу бюджетів за рахунок удосконалення механізму касового виконання бюджетів за доходами, своєчасного й у повному обсязі зарахування надходження доходів до бюджетів;

 ефективно їх перерозподіляти для реалізації соціальної політики і забезпечення своєчасного й повного фінансування бюджетів;

 здійснювати державний контроль і оперативно розпоряджатися фінансовими ресурсами держави;

 створювати можливість накопичення ресурсів для реалізації державних програм і зобов'язань.

Запровадження казначейської системи касового виконання бюджетів допомогло значно підвищити прозорість бюджетного процесу й ефективність використання бюджетних коштів.

При казначейському виконанні державного бюджету реєстрація надходжень, регулювання обсягів і термінів прийняття бюджетних зобов'язань, здійснення дозвільного напису на право здійснення витрат у рамках виділених лімітів бюджетних зобов'язань, здійснення платежів від імені одержувачів коштів держбюджету покладаються на державне казначейство. У своїй діяльності по виконанню державного бюджету Головне управління держказначейства взаємодіє з Центральним банком України, Державною податковою службою України, іншими центральними органами державної влади і управління України.

Державне казначейське управління у своїй діяльності керується конституцією України; конституційним договором між Верховною Радою України і Президентом України, його розпорядженнями; декретами та постановами Кабінету Міністрів України. На органи Державного казначейства України накладаються функції:

- правління наявними коштами Державного бюджету та коштами державних позабюджетних фондів;

- розмежування за нормативами затвердженими ВРУ, загальнодержавних податків, зборів та обов‘язкових платежів між державним бюджетами,

- фінансування видатків державного бюджету;

- ведення обліку виконання Державного бюджету за доходами і видатками

- складання звітності про стан виконання державного бюджету;

- здійснення управління та обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу;

- здійснення контролю за надходженням та використанням коштів державних позабюджетних фондів;

- розробка нормативно методичних матеріалів з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали