Курсова робота «Податок на додану вартість: становлення і розвиток», 2002 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 18.03.2009 20:54 · від houp_sekret · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Історія розвитку податку на додану вартість 4 Розділ 2. Економічна природа непрямих податків 8 Розділ 3. Становлення податку на додану вартість на Україні 18 Висновок. 29 Перелік використаної літератури. 31

Висновок

Найбільшого розвитку податки досягають в умовах розвиненої ринкової економіки. Вони стають об'єктивним елементом фінансових відносин між державою та юридичними і фізичними особами.

Податки — це обов'язкові платежі фізичних та юридичних осіб до центрального і місцевою бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами тієї чи іншої країни

Найповніше сутність податків характеризують виконувані ними функції — фіскальна і регулююча.

В усіх державах на різних етапах їхнього історичного розвитку податки виконували передусім фіскальну функцію, тобто забезпечували централізацію певної частини валового національного продукту в державному бюджеті з метою фінансування державних витрат.

Протягом останніх двох десятиліть значного розвитку набула регулююча функція податків. Сутність податків полягає у їх впливі на різні аспекти діяльності їх платників. Ця функція заснована на тому, що, вилучаючи за допомогою податків певну частку доходів економічних суб'єктів, можна стимулювати або стримувати їх діяльність у відповідних напрямах, а отже, регулювати соціально-економічні процеси в країні Використання регулюючої функції податків здійснюється через податкову політику.

Чинний в Україні механізм оподаткування не може не відбитися на рівні підприємницької та інвестиційної активності. Введення жорсткого податково-го режиму в умовах неоформленості інститутів податкової системи не могло не спричинити приховування доходів. Негативні наслідки подібної практики ускладнюють ситуацію сьогодні і позначаться в майбутньому.

Аналіз доходів сектора державного управління в Україні показує, що існування заборгованості по податках і обов'язкових платежах приховує справжній рівень податкового навантаження в країні. Без зміни існуючих інституційних умов збільшити обсяг державних доходів (% валового внутрішнього продукту країни) неможливо. Найважливішими елементами інституційних реформ повинні стати реструктуризація підприємств і створення ефективних процедур майнової відповідальності підприємств за виконання своїх зобов'язань.

Зниження податків (наприклад, ставки податку на додану вартість) в Україні стане можливим тільки після перегляду зобов'язань держави і соціальних гарантій, фінансування яких вона зберігає за собою.

Аналіз чинного законодавства з податку на додану вартість засвідчив ще один істотний недолік — подвійне оподаткування. Такий факт має місце при оподаткуванні підакцизних товарів, коли в оподатковувану податком на додану вартість базу включається сума акцизного збору. Більше того, в Україні існує велика кількість місцевих податків і зборів, джерелом сплати яких є собівартість — одна із складових бази для нарахування податкового зобов'язання з податку на додану вартість. Очевидно, що в такий спосіб держава вирішує свої фіскальні інтереси, одночасно порушуючи задекларовані нею ж принципи податкової політики. Тобто додана вартість з метою оподаткування має бути максимально очищена від інших непрямих податків і платежів.

Характерною рисою податку на додану вартість як із позицій фіскальної достатності, так і з позицій економічної ефективності є його здатність сприяти реальній оцінці вартості товарів. Тому широка система пільг щодо сплати податку є недостатньо економічно виправданою.

Для того щоб податкова політика сприяла формуванню фінансового капіталу як на рівні окремих підприємницьких структур, так і всього народного господарства, необхідна така податкова система, в якій можна було б оптимізувати дію основних функцій податків — фіскальної, розподільної, регулювальної, стимулюючої і соціальної. Найефективнішою податкова система, буде тоді, коли дія кожної функції спрямовуватиметься на реалізацію стратегічної мети розвитку України — економічної стабілізації, піднесення всіх галузей народного господарства на якісно новий технічний і технологічний рівень, підвищення добробуту всього народу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення