Курсова робота «Проектування системи оплати праці на підприємстві», 2007 рік

З предмету Планування, бюджетування · додано 18.03.2009 18:19 · від Анна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ І. Теоретичні аспекти організації обліку заробітної плати на підприємствах 6 1.1. Економічна сутність, види та форми заробітної плати 6 1.2. Нормативно-правова база регулювання оплати праці 12 1.3. Дослідження організації і методології бухгалтерського обліку заробітної плати на підприємствах 18 Розділ ІІ. Практична частина Виконання розрахунків основних економічних показників роботи підприємства Висновки

Висновок

Дослідивши та проаналізувавши теоретичні аспекти організації і методології бухгалтерського обліку праці і заробітної плати на підприємствах, можна визначити, що правильна організація оплати праці, дотримання справедливих пропорцій, співвідношень, обліку розмірів заробітної плати з умовами і результатами праці служать могутнім чинником стимулювання продуктивності праці, зацікавленості працівника в підвищенні результативності та якості його роботи.

Розглянувши діяльність підприємства ДП „Златодар” можна впевнитись в тому, що організація праці та її оплата на даному підприємстві має дуже важливе значення. Дані продуктивності праці, обліку витрат на оплату праці працівників підприємства використовуються для оцінки та аналізу планових показників визначення результатів діяльності структурних підрозділів та підприємства в цілому, фактичної ефективності організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці, для планово-економічних та аналітичних розрахунків.

За допомогою даних оплати праці адміністрація підприємства забезпечується інформацією для прийняття ефективних управлінських рішень, проводить нагляд і контроль за фактичним станом організації заробітної плати, з метою виявлення і формування економічної стратегії на майбутнє.

У курсовій роботі було детально розглянуто організацію та порядок ведення обліку заробітної плати на ДП „Златодар” та їх особливості. За допомогою таких методів дослідження як порівняння та спостереження був проведений аналіз фінансового стану підприємства в цілому.

ДП „Златодар” є одним з найпотужніших підприємств галузі хлібопродуктів. На ньому працює більше 500 чоловік, включаючи промислово-виробничий персонал.

Дане підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до норм чинного законодавства України - Законів України „Про підприємства в Україні”, „Про підприємництво”, „Про власність”, „Про споживчу кооперацію”, „Про прибуток та оподаткування підприємств”, „Про ціни і ціноутворення”, „Про податок на додану вартість”, інших діючих законодавчих актів України, Положення про Державний комітет України з державного матеріального резерву та його статуту.

Проведений аналіз фінансово-господарського стану ДП „Златодар” показав, що за останні роки діяльність підприємства значно погіршилась: погіршився майновий стан підприємства, знизилась його платоспроможність, що призвело до фінансової залежності підприємства, зменшились в динаміці показники рентабельності.

Останні два роки підприємство спрацювало збитково. Згідно даних Звітів про фінансові результати за 2001-2005 рр. на зміну чистого прибутку (збитку) підприємства вплинули такі фактори: збільшення собівартості реалізованої продукції, зменшення фінансових доходів та стрімке зростання операційних витрат, що негативно вплинуло на діяльність підприємства і призвело до збитковості.

Організаційною формою обліку на даному підприємстві є меморіально-ордерна форма ведення обліку з відображенням майна та результатів роботи методом подвійного запису господарських операцій згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку.

Організація обліку заробітної плати на ДП „Златодар” здійснюється відділом розрахунків із заробітної плати на чолі з головним бухгалтером.

При детальному дослідженні стану обліку та контролю заробітної плати на даному підприємстві було встановлено, що для його здійснення використовується програмний продукт „Дебет”, який має ряд недоліків, що дещо ускладнює методику обліку та контролю оплати праці. Зокрема, основними недоліками є те, що дана програма зорієнтована на автоматичне ведення не всього облікового процесу оплати праці, а лише його частини, тобто облік ведеться напів автоматизованим способом, також вона має застарілу на даний час базу даних

Для вдосконалення технології обліку та контролю оплати праці на ДП „Златодар” було запропоновано здійснити її комплексну автоматизацію з використанням сучасної бухгалтерської програми „1С:Зарплата і Управління Персоналом 8.0”. Дану пропозицію економічно обґрунтовано: економічний ефект від впровадження складе 20203,2 грн.; комплексна автоматизація окупить себе через 1,7 роки.

Впровадження комплексної автоматизації облікового процесу оплати праці на даному підприємстві дасть змогу ефективно організувати роботу працівників відділу розрахунків із заробітної плати та відділу кадрів, значно більшу увагу приділяти питанням аналізу та контролю праці та її оплати.

Після проведених досліджень можна зробити загальний висновок, що ДП „Златодар” з кожним роком знаходиться в складнішій ситуації, але впровадження запропонованих змін в обліку та контролі оплати праці дасть змогу отримати додатковий дохід і взагалі покращити фінансовий стан даного підприємства, особливо за сучасних умов господарювання.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення