Курсова робота «Верховна Рада, як єдиний орган законодавчої влади в Україні», 2007 рік

З предмету Право · додано 18.03.2009 18:07 · від Nebo · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. І.Становлення та розвиток парламентаризму. 1.1. Історія українського парламентаризму. 1.2. Сучасний етап українського парламентаризму. ІІ. Структура ВРУ, як єдиного органу законодавчої влади та організаційно-правові форми її діяльності. 2.1. Основні структурні елементи ВРУ та додаткові структурні елементи ВРУ. 2.2. Діяльність інституту законодавства Верховної Ради України. 2.3Організаційні форми діяльності ВРУ. Ііі. Компетенція вру. 3.1. Функції ВРУ. а.)Законодавча функція Верховної Ради України, як одна з основних функцій; б.) Контрольна функція; в.) Установча фукція. 3.2. Повноваження ВРУ, як єдиного органу законодавчої влади В Україні. а.) у сфері державного будівництва; б.) у сфері обороноздатності та національної безпеки; в) у сфері забезпечення основних прав і свобод громадян; г.) у бюджетно-фінансовій сфері; д.) в сфері економіки; е.) в соціальній сфері; є) у екологічній сфері. ІV. Законодавчий процес та його стадії. 4.1. Законодавча ініціатива; 4.2. Розгляд та обговорення законопроекту; 4.3. Прийняття законодавчого акту; 4.4. Промульгація закону. V. Стан забезпечення роботи ВРУ та її законодавчої бази. 5.1. Законодавча база ВРУ. 5.2. Забезпечення законодавчої роботи ВРУ. а.)Інформаційні технології ВРУ. б.)Документальне забезпечення роботи Верховної Ради України. в.)Інформаційно-бібліотечне забезпечення законодавчої роботи. Висновки.

Висновок

З проголошенням незалежності в Україні докорінно змінено організацію державної влади, виникли інститути, властиві суверенній, правовій державі. Біля витоків процесу державотворення стояла Верховна Рада України. З кожним роком свого існування Верховна Рада вдосконалює свою організацію та правову діяльність. З кожним скликанням відбувається збільшення якісних характеристик складу депутатського корпусу. Помітно поліпшилось організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності законодавчого органу.

Законодавча діяльність набула нових ознак і якостей – стала більш систематизованою, послідовною та плановою. З кожним роком збільшується кількість законодавчих актів, хоча потрібно відмітити, що на сьогодні важливіше не кількість, а якість прийнятих законів. Оскільки, на сьогодні в Україні багато законів фактично створені для паперу і не досягли своєї мети, є багато сфер, які взагалі не врегульовані законом. Проблема виконання законів та підзаконних актів стала однією з найактуальніших у побудові України як правової держави.

На нашу думку, для покращення якості законодавчої діяльності, було б доречно прийняти закон «Про закон», в якому містилися б всі вимоги щодо прийняття, застосування закону.

На сьогодні ми можемо сміливо сказати, що роль Верховної Ради в Україні зростає, як приклад можемо навести перехід форми правління до парламентсько-президентської. Постійно зростає роль ВРУ і у зовнішній політиці держави.

Таким чином Верховна Рада як єдиний законодавчий орган, зайняла належне місце у системі органів державної влади.

Однак, на превеликий жаль, потрібно визнати і те, що Конституція України не досить чітко визначила представницький статус Верховної Ради України, не повністю регламентувала її права в сфері законодавчої діяльності. Основний Закон України не закріпив належного механізму правового регулювання взаємовідносин різних гілок державної влади. Тому сьогодні ми прагнемо конституційної реформи, яка б вдосконалила статус Верховної Ради України, системи управління законодавчим процесом, яка б передбачала, по-перше, планування законотворчої діяльності; по-друге, її оперативне регулювання з урахуванням особливостей конкретних форм цієї діяльності; по-третє, планомірну безперервну контрольно-аналітичну роботу, спрямовану на визначення ефективності законотворення. Іншими словами, систему, яка дозволяла б здійснювати законодавчу функцію влади комплексно, виходячи, з одного боку, з об'єктивно існуючих особливостей наявного стану суспільних відносин, що регулюються законом, сучасних та перспективних потреб суспільства і держави, що вимагають свого правового регулювання, та існуючої законодавчої бази, а з іншого боку, з наявних організаційно-технічних, інформаційно-технологічних, матеріально-фінансових засобів та кадрового потенціалу, що можуть бути залучені до законотворення на сучасному етапі. Нарешті, нам потрібна система, яка спиралася б на раціональну процедуру формування та удосконалення нормативної, насамперед, законодавчої бази.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали