Дипломна робота «Аналіз фінансового стану банку і заходи щодо підвищення ефективності його діяльності», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 17.03.2009 10:32 · від Лена · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану банку 9 1.1. Предмет, метод та значення аналізу фінансового стану банку 9 1.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану банку 11 1.3. Види аналізу фінансового стану банку, етапи проведення та основні його показники 17 2. Аналіз фінансового стану ват «кредобанк» і заходи щодо підвищення ефективності його діяльності 27 2.1. Загальна та фінансово-економічна характеристика банку 27 2.2. Аналіз фінансового стану банку 37 2.3. Аніліз ефективності управління ВАТ «КРЕДОБАНК» та заходи щодо її підвищення50 Висновки 66 Список використаних джерел 69

Висновок

Розглядаючи таку цікаву і складну тему як аналіз фінансового стану банку і заходи щодо підвищення ефективності його діяльності, у випускній роботі вивчено і проаналізовано теоретичні аспекти, прослідковано їх практичне застосування у діяльності такого суб’єкту банківської діяльності України, як ВАТ «КРЕДОБАНК».

У першому розділі випускної роботи виявлені предмет, метод, інформаційне забезпечення та значення аналізу фінансового стану банку. Також наведені види аналізу фінансового стану банку, етапи проведення та основні його показники.

У другому розділі даної випускної роботи проведений аналіз фінансового стану банку і запропоновані заходи щодо підвищення ефективності його діяльності. В результаті аналізу фінансового стану банку можна відмітити наступне.

Основні результати роботи ВАТ «КРЕДОБАНК» у 2005 – 2007 рр. свідчать про поступове досягнення банком своїх стратегічних цілей. Так, у 2007 році, в порівнянні з попередніми роками, внаслідок вжитих заходів із збільшення операційних доходів та мінімізації операційних витрат, банк значно підвищив свою ефективність. Разом із цим він досить динамічно розвивався і нарощував об’єм активних операцій, задовольняючи потреби клієнтів в якісному банківському та фінансовому обслуговуванні.

Фінансовий результат банку збільшувався на протязі трьох звітних років. Також збільшувалася і валюта балансу та, подолавши двомільярдний рубіж, досягнула на кінець 2007 року позначки 2028417 тис. грн. За період з 2005 по 2007 рр. банк досягнув вагомих результатів у багатьох напрямках, зокрема в споживчому, житловому кредитуванні, у сфері платіжних карток. Сума кредитів малому і середньому бізнесу на кінець 2007 року перевищила 2/3 кредитного портфеля банку.

Економічний результат (операційний прибуток без урахування відрахувань у резерви і податку на прибуток) у 2007 році склав 55879 тис. грн. Варто зазначити, що за 2006 рік цей показник склав 32419 тис. грн., або 58,02% від рівня 2007 року.

Кредитний портфель банку (брутто) за 2007 рік збільшився на 585856 тис. грн., або на 57,02%, і склав 1613270 тис. грн., у той час як приріст кредитного портфеля за 2006 рік складав 211211 тис. грн., або 25,88%.

Портфель цінних паперів для продажу та до погашення (брутто) за 2007 рік збільшився на 17109 тис. грн. і на 31.12.2007 року склав 27950 тис. грн. Приріст по цьому показнику за 2006 рік склав 5525 тис. грн.

Темпи росту залучених коштів від клієнтів та кредитних ліній за 2007 рік склали 59,6%, проти 17,9% у 2006 році.

Кошти клієнтів до запитання у 2007 році збільшилися на 207855 тис. грн., або на 46,14%, і склали 450524 тис. грн. Для порівняння – приріст коштів до запитання у 2006 році складав 25275 тис. грн., або 10,42%.

Строкові депозити клієнтів протягом 2007 року збільшилися на 386244 тис. грн., або на 34,81%, і склали 1109496 тис. грн. Варто зазначити, що за 2006 рік приріст по цьому показнику був більш ніж вдвічі нижчим.

Фактичний рівень чистої процентної маржі на кінець 2007 року склав 4,55%. Завдяки заходам, які вживались банком на протязі 2005 – 2007 рр. стосовно управління маржею, вдалось досягти її стабільного рівня. Станом на 31.12.2007 року рівень чистого спреду склав 4,96%. Незважаючи на незначне зниження зазначених показників у динаміці, вони залишалися на оптимальному рівні.

Співвідношення рівня операційних витрат і операційних доходів у 2007 році склало 43,69%.

Фактичний показник рівня рентабельності активів (ROA) у 2007 році склав 0,64%. Фактичний показник рівня рентабельності капіталу (ROE) станом на 31.12.2007 року склав 7%. На протязі 2005 – 2007 рр. дані показники були нижче за оптимальні значення, тому банку необхідно прагнути до підвищення рінвя рентабельності.

Протягом періодів, що аналізуються, ВАТ «КРЕДОБАНК» чітко дотримувався обов’язкових економічних нормативів капіталу та ризику, встановлених Національним банком України.

Проте банк мав деякі проблеми з нормативами ліквідності. Виконувався норматив поточної ліквідності, що свідчить про збалансованість строків і сум ліквідних активів та зобов’язань, а також про ефективне використання банком своїх зобов’язань. Невиконання нормативів миттєвої і короткострокової ліквідності означає, що банк був невзмозі покривати свої короткострокові зобов’язання високоліквідними активами, тобто у банку нестача високоліквідних активів. Це обмежує ВАТ «КРЕДОБАНК» у розрахунково-касовому обслуговуванні клієнтів.

Аналіз фінансового стану ВАТ «КРЕДОБАНК» за 2005 – 2007 рр. свідчить, що в цілому склалися позитивні тенденції стабілізації його фінансового стану. Більшість показників, які характеризують фінансовий стан банку, мають тенденцію до поліпшення, деякі незначно знизилися, що не свідчить про появу тенденції до їх погіршення. Це нормальні періодичні коливання, викликані впливом певних зовнішніх або внутрішніх факторів.

Отже, фінансове положення банку є по суті стабільним, і, таким чином, банк у змозі пристосуватися до умов економічної кон’юнктури і роботи банківського сектора. Існують проблеми незначного характеру, що можуть бути вирішені керівництвом банку.

В кінці другого розділу випускної роботи запропоновані заходи щодо підвищення ефективності діяльності банку, які сприятимуть розвитку ВАТ «КРЕДОБАНК».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення