Курсова робота «Фінансове забезпечення розвитку регіональної економічної системи (на прикладі Дніпропетровської області», 2007 рік

З предмету Економіка · додано 16.03.2009 19:30 · від анна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 1.Регіон як соціально-економічна система 3 Соціально-економічна суть регіону 3 Нормативно-законодавча база регіонального розвитку 5 2.Фінансове забезпечення розвитку регіональної економічної системи 12 Основні джерела фінансування розвитку регіональної економічної системи 12 Бюджетні ресурси 14 Фінансові ресурси підприємств 22 Фінансовий розвиток регіону 30 3.Напрями вдосконалення регулювання територіального розвитку в Україні 33 Висновки 35 Література 43 Додаток А 44 Додаток Б 45 Додаток В 46

Висновок

Таким чином, були розглянуті основні джерела формування міцної фінансової бази, яка потрібна для ефективного розвитку господарчого комплексу регіону в сучасних умовах. Але слід зазначити, що це неповний перелік джерел фінансування розвитку, які використовуються в нашому регіоні, причина чого зумовлена різними економічними умовами.

Україна вступила в другий етап розвитку. Стратегічне завдання цього етапу передбачає, що Україна за глибоким змістом державного буття повинна стати сучасною європейською державою, яка синтезувавши кращі національні традиції піде в ногу з європейськими та світовими процесами. Це дуже складне завдання, але його необхідно виконати.

Механізму правління соціально-економічним розвитком країни та її регіонів повинний спиратися на відповідні теоретичні розробки і моделі. Існуючі рекомендації теорії економічного розвитку, які розроблені для розвинених та тих, що розвиваються, країн Заходу та Сходу, не можуть використовуватися в Україні через ряд її специфічних особливостей: високий ступінь диференціації доходів населення; залежність від експорту сировини, недостатню ефективність функціонування промислового виробництва; високу поляризацію регіонального розвитку; недостатню розвиненість ринкової інфраструктури тощо.

Промислові регіони, а таким є Дніпропетровський регіон, мають дуже важливе значення для розвитку економіки України, вони виробляють більш ніж 50 % всієї промислової продукції, формують основну частину бюджету та валютного фонду країни. З іншого боку, для цих регіонів притаманні такі негативні тенденції як високий ступінь фізичного та морального зносу основних фондів, особливо в базових галузях економіки (чорній металургії, енергетиці), низька інноваційна активність, екстремальне техногенне навантаження і як наслідок - значна захворюваність та смертність населення, низька народжуваність, високий рівень злочинності та ін.

Дослідження свідчать, що Дніпропетровська область посідає провідне місце з економічного потенціалу, але відстає від інших областей за рівнем соціального розвитку, тому що не має відповідного її внеску до економіки країни фінансового забезпечення для розвитку соціальної інфраструктури.

Кожний регіон України має свої специфічні особливості розвитку. Недоврахування регіональної специфіки та особливостей розвитку окремих територій може призвести до тяжких наслідків для України, тому регіональні питання повинні займати все більш вагоме місце в програмах уряду[5, с.134].

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?