Курсова робота «Прямі податки», 2007 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 16.03.2009 19:22 · від анна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні засади функціонування системи прямого оподаткування 1.1. Історія становлення і винекнення прямого оподаткування 1.2. Класифікаційні ознаки прямих податків 2. Прямі податки 2.1. Податки на доходи 2.1.1. Податки на доходи підприємств 2.1.2. Податки на доходи фізичних осіб 2.1.3. Єдиний податок 2.1.4. Фіксований сільськогосподарський податок 2.2. Податки на власність 2.2.1. Податок на землю 2.2.2. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 3. Стимулювальна роль прямих податків Висновки Література Коментар модератора: робота не містить посилань на літературу

Висновок

Сьогодні прямі податки є базисом податкових систем держав з розвиненою ринковою економікою, в тому числі і в податковій системі України, тому що вони мають значні переваги порівняно з непрямими. Можна виділити основні з них:

• пряме оподаткування дає можливість державі впливати на економічні процеси (інвестиційну активність, накопичення капіталу, сукупне споживання, ділову активність), наприклад, податок на прибуток має порівняно невисоку питому вагу у доходах бюджету через низьку рентабельність і існує можливість його широкого використання як важеля регулювання економіки;

• прямі податки дають можливість встановлення прямої залежності між доходами платника та його відрахуваннями в бюджет, тобто реалізується принцип справедливості, але велике значення має встановлення підходу до градуювання ставок. Справедливість прямого оподаткування не є автоматично діючою аксіомою, вона реалізується через шкалу;

• прямі податки розподіляють податковий тягар так, що той,

хто має високі доходи, платить до бюджету більше, ніж той, хто має більш низькі доходи.

Як бачимо, прямі податки об'єктивно більшою мірою володіють стимулюючими можливостями щодо товаровиробників. їх вплив на відтворювальні процеси здійснюється безпосередньо, через зменшення чи збільшення прибутку (доходу), який залишається в розпорядженні платників податків. З точки зору макроекономіки, регулюється як інвестиційний, так і споживчий попит та пропозиція. Одночасно держава впливає на напрями використання національного доходу. За умови не обмеження рівнем податкової ставки, прямі податки спроможні повністю знищити стимули до вдосконалення виробництва та накопичення капіталів. Ефективно ж побудована система прямого оподаткування, що володіє необхідною гнучкістю, здатна досягти чітко поставлених цілей або хоча б пом'якшити недоліки, які за певних обставин важко усунути чи запобігти їм. Об'єктивно закладені в прямих податках суттєві стимулюючі можливості пояснюють широке використання та постійне вдосконалення їх механізму в країнах, які поставили за мету досягнення високого рівня економічного розвитку на базі розширення та підвищення ефектив-ності суспільного виробництва.

Серед прямих податків провідне місце займає податок на прибуток (дохід). Оподаткування прибутку, з одного боку, забезпечує залежність державного бюджету від процесів, які відбуваються в матеріальному виробництві, а з іншого — надає широкі можливості здійснення заходів з державного регулювання економіки. Останнє має особливе значення і, водночас, потребує особливої уваги та обережності. Тому надзвичайно важливо враховувати це, незважаючи на тенденції, що можуть виявитися стосовно значимості цього податку в доходах бюджету.

Головним у системі прямих податків, які справляються з фізичних осіб, є прибутковий податок. Розвиток ринкових відносин створює передумови зростання особистих доходів громадян. У цих умовах в світовій практиці застосовується переважно прогресивне оподаткування, яке дозволяє у міру зростання доходів громадян стягувати з них грошові кошти в більших розмірах. У більшості країн світу частка податку на доходи громадян вища від частки податку на прибуток підприємств. Тому вирішення питання підвищення ролі податку з доходів фізичних осіб у доходах бюджету України має відбуватися через перегляд усієї політики заробітної плати і доходів населення. Поступова зміна функціонального розподілу доходів в економіці в напрямі підвищення ролі доходів населення сприятиме вдосконаленню структури податкової системи.

Що ж до недоліків, властивих прямим податкам, то вони значною мірою пов'язані з тим, що:

• пряма форма оподаткування потребує складного механізму бухгалтерського обліку об'єкта оподаткування і стягнення податків, є труднощі з визначенням того, що належить до доходів;

• стягнення прямих податків потребує високого рівня контролю, розширення податкового апарату, оскільки мають місце приховування доходів та ухилення від оподаткування;

• прямі податки пов'язані з можливістю ухилення від сплати податків через недосконалість фінансового контролю і наявність комерційної таємниці;

• пряме оподаткування потребує певного розвитку ринкових відносин, оскільки тільки в умовах реального ринку може сформуватися реальна ринкова ціна, а отже, і реальний прибуток. Останній є ймовірною величиною - можуть бути і збитки. Тобто, ринкові відносини не гарантують отримання прибутку, тому прямі податки не можуть стати стабільним джерелом доходів бюджету.

Вирішення цих проблем безпосередньо пов'язане з реалізацією такої моделі оподаткування, яка ґрунтувалася б на органічному поєднанні інтересів держави та платника податків. Тому, незважаючи на справедливість прямих податків, податкова система не може обмежитися тільки ними.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення