Курсова робота «Цивільне законодавство України», 2006 рік

З предмету Право · додано 20.10.2006 08:20 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Поняття і особливості цивільного законодавства. 2. Характеристика основних джерел цивільного права: А) Конституційне регулювання; Б) норми міжнародного права і міжнародні договори; В) регулювання на основі Цивільного Кодексу; Г) регулювання на основі закону; Д) інші підзаконні акти; Е) звичаї як джерело цивільного права. 3. Договори як форма цивільного законодавства. 4. Дія актів цивільного законодавства: А) дія актів цивільного законодавства в час; Б) дія актів цивільного законодавства в просторі; В) дія актів цивільного законодавства за коком осіб. 5. Аналогія закону і аналогія права. 6. Значення судової практики. Висновок. Нормативні матеріали. Література. Додатки.

Висновок

Термін «джерела права» може застосовуватися у різних значеннях. В юриспруденції під джерелами цивільного права звичайно розуміють нормативні форми (способи) вираження волі народу і держави (наприклад, в прийнятих у встановленому порядку компетентними органами актах, в яких містяться норми права).
З трьох відомих історії основних форм (джерел) права, а саме — звичай, прецедент і нормативно-правовий акт, для українського цивільного права характерною і майже єдиною формою є нормативно-правовий акт.
Форми, які використовує держава для втілення своєї волі у вигляді цивільно-правових норм, досить різноманітні.
За юридичною силою та територіальною ознакою джерела цивільного права поділяються на:
А. Закони.
Б. Інші правові акти, в яких містяться норми цивільного права: укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств та відомств, виконавчої влади.
В. Діючі (ті, що не втратили сили) нормативні акти Союзу РСР та Української РСР.
Г. Норми міжнародного права і міжнародні договори.
Цивільне законодавство включає різні нормативні акти, які за своєю суттю є формою виявлення волі осіб, що можуть створювати норми права і встановлювати правила поведінки в цій сфері.

Коментар модератора

Дана робота не містить додотків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали