Курсова робота «Аналіз ефективності кредитної діяльності АльфаБанку», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 15.03.2009 23:50 · від youllow · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні та методичні питання складу, структури і динаміки кредитів 1.1. Суть та економічний зміст кредитної діяльності 1.2. Вибір та обгрунтування системи показників ефективності кредитної діяльності 1.3. Методика аналізу ефективності кредитної діяльності Розділ 2. Оцінка ефективності кредитної діяльності “Альфа-банку” 2.1. Загальна характеристика і аналіз основних фінансово-економічних показників 2.2. Оцінка кредитного портфелю “Альфа-банку” 2.3. Аналіз кредитної діяльності “Альфа-банку” Розділ 3. Основні напрямки та резерви поліпшення кредитної діяльності “Альфа-банку” Висновки Список використаної літератури Коментар модератора: робота не містить посилань на літературу

Висновок

Усі комерційні банки в певній мірі беруть участь у ризиковому запозиченні ресурсів і кредитуванні. Саме кредитні операції посідають домінуюче місце у портфелі послуг банку. Отже, загальний розвиток усіх видів банківської діяльності потребує, у першу чергу, вдосконалення їх кредитних відносин. Активація підприємницької діяльності ринкових суб’єктів різних організаційно правових форм вносить пожвавлення у процес пошуку альтернативних джерел фінансування їх діяльності, в тому числі банківських кредитів. Створення сприятливого підприємницького клімату суттєво залежить від заходів банківських установ, покликаних надавати взаємовигідні кредитні послуги суб’єктам господарювання для підтримки їх ділової активності. Банківська система України ще перебуває в стані становлення, причому цей процес відстає від потреб реформування економіки. У цьому виявляється взаємозалежність всієї економічної системи та системи банків, яка є “нервовою системою” господарського механізму. Основною причиною слабкості системи банків є економічна криза, спад виробництва, розрив традиційних господарських зв’язків. Лібералізація, інфляція та безконтрольне зростання цін спричинили велику нестачу оборотних засобів і коштів для інвестицій, які практично, припинились. Це в свою чергу спричинило масові неплатежі, гіпертрофовану потребу у кредитних ресурсах. Виникла суперечність: без дешевих кредитів не можливо здійснити стуктурної перебудови у промисловості України, відродити інвестиції, насамперед у прогресивні технології, не можуть “стати на ноги” промислові підприємства, отже неможливо наситити внутрішній ринок дешевими та якісними товарами. Але гостра потреба в кредитних ресурсах зумовлює властиве для кризової економічної ситуації непомірне зростання процентних кредитних ставок. Що в свою чергу стримує підприємства в кредитно-фінансових відносинах з банківськими установами. Існує вихід, коли навіть за умов загально кризової ситуації підприємство може укріпити та поліпшити своє фінансове становище - за рахунок ефективного залучення кредитних коштів. Розкривши тему даної курсової роботи можна сказати, що правильна організація процесу банківського кредитування, розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями – основа фінансової та ринкової стабільності комерційних банків (з урахуванням визначного місця, що посідають кредитні операції а портфелі банківських активів). Банкам необхідно створити обстановку економічної зацікавленості підприємств в pостi i підвищенні соціально-економічної ефективності виробництва.

Для оцінки аналізу ефективності кредитної діяльності “Альфа-банку” було застосовано наступну методику:

• загальна характеристика і аналіз основних фінансово-економічних показників

• оцінка кредитного портфелю;

• аналіз кредитної діяльності

У розділі 2 було проведено загальну оцінку ефективності кредитної діяльності “Альфа-банку”.

Аналізуючи пункт 2.1-Аналіз основних ФЕП показав, що протягом трьох років відбулось збільшення наданих кредитів за рахунок підвищення кількості залучених коштів.У 2007 році було надано кредитів на суму 4763086 тис грн., залучені кошти банку склали 4598765тис.грн.

Станом на 01.01.2008 ЗАТ “Альфа-банк” мав активів на суму 6284312тис.грн.

У структурі активів частка кредитів зростає протягом аналізованого періоду досить швидко, що пояснюється збільшенням необхідності надання кредитів юридичним та фізичним особам.

Основні корпоративні позичальники банку — підприємства реального сектора економіки. Серед них— комунальні підприємства Києва та інших міст

країни,переробні підприємства, представники виробничого і житлового секторів будівництва, підземних тунелів і ліній метро, станцій метрополітену, організації транспорту і зв’язку, великі заводи з виробництва медикаментів, підприємства торгівлі, сфери послуг. Одними з найбільших позичальників банку 2006 р. були столичні підприємства Київський метрополітен, Київмлин, Київпастранс, АТ „Київхліб”, „Мостобуд”, „Київенерго”, „Київметробуд”, ТОВ „Хліб Києва”.

У пункті 2.2 була проведена оцінка кредитного портфелю “Альфа-банку”.

За рахунок впровадження нових продуктів споживчого кредитування населення значно зріс обсяг операцій з фізичними особами.

Модифікація кредитних продуктів для населення та надання кредитів найбільшим підприємствам України, суттєво збільшила загальний кредитний портфель Банку – він виріс на 3 318 363 тис. грн. в порівнянні з 2006 роком і склав 4 869 107 тис. грн. у 2007 році.

Протягом трьох аналізованих років спостерігалось зростання овердрафту, кредитів в поточну діяльність та загальної кількості кредитів за вирахуванням резервів під кредит.А от кредити в інвестиційну діяльність зменшились у 2007році, у порівнянні з 2006 роком. Необхідно зауважити, що кредити, що надані суб’єктам господарювання, як короткострокові так і довгострокові, значно вищі, ніж кредити, що надані фізичним особам.

Аналізуючи масштаби кредитів у загальних активах банку можна зробити висновки, що у 2005 році коефіцієнт питомої ваги позик у загальних активах банку не перевищував 65% і склав 58%,коли у 2006 та 2007 роках цей показник був високим і складав відповідно 71% та 76%.

У пункті 2.3 розкривається аналіз кредитної діяльності за допомогою коефіцієнтів, що дозволяють визначити фінансовий стан банку.Коефіцієнт надання поступово зростає.У 2005 році він складає 0,95, у 2006-1,09 та у 2007 році-1,2,що свідчить про високу активність банку.

Рентабельність кредитних операцій зросла у 2007 році, у порівнянні з 2006, що свідчить про ефективну роботу банку.Зростання свідчить про правильність застосованої банком політики встановлених відсоткових ставок на кредити та вклади

Прибутковість найменшою була у 2006 році і склала 0,01,коли у 2005 вона була ще 0,03, а у 2007 році коефіцієнт прибутковості склав 0,02

Чим більшій кількості позичальників надається кредит, тим меншим буде ризик неповернення кредитів за інших рівних умов, оскільки вірогідність банкрутства багатьох позичальників значно менша, ніж кількох.

Оскільки нарощування обсягів капіталу та активів для українських банків є об’єктивною необхідністю, то доцільність реалізації цієї стратегії сумніву не підлягає.

Це дає змогу дійти висновку, що банки намагаються збільшити свої доходи навіть ціною збільшення рівня ризику, адже кредитні операції завжди були і залишаються найризикованішими

У розділі 3 наведені основні напрямки та резерви поліпшення кредитної діяльності.

1. Зменшення витрат.

2. Збільшення прибутків.

3. Зниження кредитного ризику.

4. Поліпшення організації контролю за виконанням кредитного договору.

5. Поліпшення економічної ситуації.

При вирішені питань, пов’язаних із підвищенням ефективності кредитних операцій, важливе значення має вдосконалення організаційної структури підрозділів банку, які забезпечують виконання кредитного процесу. Загалом якісне, професійне та послідовне виконання всіх необхідних процедур основних етапів банківського кредитування є необхідною та найважливішою умовою ефективної реалізації кредитної політики банку та забезпечення необхідного рівня доходності, платоспроможності та ліквідності банківської діяльності.

Отже, кредитна діяльність “Альфа-банку” є досить з зростаючою.Кількість наданих кредитів зростає з року в рік.Нові програми кредитування забезпечують вигідні умови як клієнтам банку, так і самому банку.Згідно знайдених прогнозних значень кредитного портфелю необхідно сказати, що спостерігається його збільшення, що свідчить про високу активність банку і в подальшому існуванні.

Поставлена мета дослідження була досягнута завдяки проведеного аналізу, зроблено загальні висновки і вказано рекомендації щодо поліпшення діяльності “Альфа-банку” та вдосконалення кредитування

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення